Патогістологічні особливості та кореляційні залежності між морфологічними показниками ураження за форми гематогенного остеомієліту абсцес Броді

Автор(и)

  • V. V. Hryhorovskyi Research Institute of Traumatology and Orthopaedics of NAMS of Ukraine
  • M. P. Hrytsai Research Institute of Traumatology and Orthopaedics of NAMS of Ukraine
  • A. S. Hordii Research Institute of Traumatology and Orthopaedics of NAMS of Ukraine
  • O. B. Liutko Research Institute of Traumatology and Orthopaedics of NAMS of Ukraine
  • А. V. Hryhorovska Research Institute of Traumatology and Orthopaedics of NAMS of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2017.1.97322

Ключові слова:

гематогенний остеомієліт, абсцес Броді, патогістологічні особливості, морфологічні показники, кореляційний аналіз

Анотація

Мета роботи – на основі патогістологічних досліджень осередків деструктивної форми гематогенного остеомієліту з латентним перебігом (абсцес Броді) та здійсненого градаційно-частотного аналізу напівкількісних показників, що відбивають особливості структури осередків, встановити кореляційні залежності між окремими морфологічними показниками стану тканин осередків ураження.

Матеріали та методи. Матеріалом дослідження були фрагменти уражених тканин патологічних осередків від 25 хворих з абсцесом Броді (від 6 хворих матеріал одержано двічі). За локалізаціями осередків розподіл такий: великогомілкова кістка – 24 випадки, стегнова – 4, п'яткова кістка – 2, ключиця – 1. Усього виконано 31 гістологічне та напівкількісне гістоморфометричне дослідження, на основі морфологічних показників виконали градаційно-частотний кореляційний аналіз з обрахуванням коефіцієнта асоціації.

Результати. Абсцес Броді – варіант деструктивної форми гематогенного остеомієліту, має певні клінічні та клініко-лабораторні особливості, а осередки ураження – характерні патологічні зміни. Зокрема, середні параметри таких клініко-лабораторних показників, як питома кількість лейкоцитів і частка паличкоядерних лейкоцитів у формулі не виходять за межі діапазону значень норми. У більшості випадків абсцесу Броді з тканин висівають золотистий стафілокок. Основні патоморфологічні зміни за абсцесу Броді стосуються будови капсули, некротичних і резорбтивних змін перекладок спонгіози, особливостей продуктивно-інфільтративного та ексудативного запалення в капсулі осередку. Частіше трапляються випадки, за яких внутрішня оболонка відповідає будові грануляційної тканини, ексудативне запалення частіше – низької активності, продуктивне, навпаки – високої активності, здебільшого серед тканин трапляються дрібні секвестри.

Висновки. Між окремими морфологічними показниками стану тканин осередків абсцесу Броді встановлено високо вірогідні (p < 0,01) кореляційні зв'язки, що відповідають значенням коефіцієнта асоціації в діапазоні значень rа = 0,4–0,6:

–       «переважання грануляційної тканини в капсулі» – «переважання продуктивного запалення високої активності» – залежність позитивна, слабкої тісноти;

–       «переважання грануляційної тканини в капсулі» – «наявність дрібних секвестрів» – залежність позитивна, слабкої тісноти;

–       «переважання продуктивного запалення високої активності» – «наявність дрібних секвестрів» – залежність позитивна, середньої тісноти. 

Посилання

Dartnell, J., Ramachandran, M., & Katchburian, M. (2012). Haematogenuous acute and subacute paediatric osteomyelitis. A systematic review of the literature. J. Bone and Joint Surg, 94-B(5), 584–595. doi: 10.1302/0301-620X.94B5.28523.

Grigorovskij, V. V. (2013). Aspekty patomorfologii i nomenklatury v sovremennoj klassifikacii nespecificheskikh osteomielitov [Aspects of pathomorphology and nomenclature in the modern classification of nonspecific osteomyelitis]. Ortopedija, travmatologija i protezirovanie, 3(592), 77–87. [in Russian].

Hammad, A., Leute, P. J., Hoffmann, I., Hoppe, S., Lakemeier, S., & Klinger, H.-M. (2015). Acute leg pain with suspected beginning leg compartment syndrome and deep vein thrombosis as differential diagnoses in an unusual presentation of Brodie's abscess: a case report. J. Med. Case Rep., 9, 292. doi: 10.1186/s13256-015-0770-x.

Shah, T. T., Chin, K. F., Noorani, A., & Nairn, D. (2012). Subacute physeal abscess: case report to illustrate treatment with a minimally invasive incision and drainage technique. Ann. R. Coll. Surg. Engl., 94, e51-e54. doi: 10.1308/003588412X13171221502022.

Damir, D., Toader, E., & Creţu, A. (2011). Correlational aspects of hematogenous osteomyelitis in children and adults. Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat. Iasi, 115(1), 269–276.

Buldu, H., Bilen, F.E., Eralp, L., & Kacaoglu, M. (2012). Bilateral Brodie’s Abscess at the proximal Tibia. Singapore Med. J., 53(8), e159-e160.

Yazdi, H., Shirazi, M. R., & Eghbali, F. (2012). An Unusual Presentation of Subacute Osteomyelitis: a Talus Brodie Abscess with Tendon Involvement. Amer. J. Orthopedics., 41(3), E36-E38.

Amanullah, F., Ansari, S., & Kaleem, A. (2013). Brodie's abscess mimicking as of malignancy: case report with radiological features. J. Musculoskelet. Research, 16(01). doi: http://dx.doi.org/ 10.1142/S0218957713720019.

Rajakulendran, K., Picardo, N. E., El-Daly, I., & Hussein, R. (2016). Brodie’s abscess following percutaneous fixation of distal radius fracture in a child. Strat. Traum. Limb. Recon., 11(1), 69–73. doi: 10.1007/s11751-016-0249-3.

Hryhorovskyi, V. V., Hrytsai, M. P., Hordii, A. S., & Hryhorovska, A. V. (2015). Osoblyvosti kliniko-morfolohichnoi kartyny ta diahnostyky «atypovykh form» hematohennoho osteomiielitu dovhykh kistok [Features of clinical and morphological picture and diagnostics of «atypical forms» of hematogenous osteomyelitis of long bones]. Ortopediya, travmatologiya i protezirovanie, 1, 5–11. doi: http://dx.doi.org/10.15674/0030-5987201515-11. [in Ukrainian].

Agarwal, S., Akhtar, M. N., & Bareh, J. (2012). Brodie's abscess of the cuboid in a pediatric male. J. Foot Ankle Surg., 51(2), 258–261. doi: 10.1053/j.jfas.2011.10.040.

Balaji, G., Thimmaiah, S., & Menon, J. (2014) Brodie's abscess of the posterior ilium: a rare cause for low back pain in children. BMJ Case Reports, 2014, bcr2014204684. doi: 10.1136/bcr-2014-204684.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження