Ультраструктурна характеристика доброякісних та анапластичних менінгіом

Автор(и)

  • S. I. Tertishniy Zaporizhzhia State Medical University
  • V. A. Shavrin Zaporizhzhia State Medical University
  • W. E. Voteva Zaporizhzhia State Medical University
  • K. L. Dikiy Zaporizhzhia State Medical University

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2017.1.97326

Ключові слова:

менінгіома, електронна мікроскопія, ультраструктура пухлинних клітин

Анотація

Враховуючи чималу поширеність менінгіом (до 35 %) серед інших внутрішньочерепних пухлин і різноманітність їхньої гістологічної будови, використання електронної мікроскопії (ЕМ) може давати важливу діагностичну інформацію та суттєво доповнювати дані світлооптичних та імуногістохімічних досліджень.

Мета роботи – вивчити ультраструктурні зміни при доброякісних та анапластичних менінгіомах і встановити основні ультраструктурні диференційно-діагностичні особливості менінгіом різного ступеня злоякісності.

Матеріали та методи. Світлооптичне та ЕМ-дослідження менінгіом здійснене на матеріалі 33 спостережень.

Результати. Дані ЕМ, що отримані, дають можливість виділити характерні ультраструктурні зміни в різних варіантах доброякісних менінгіом. Зокрема, менінготеліоматозний варіант пухлини містив однорідні за будовою клітини зі світлими овальними ядрами, з рівномірним розташуванням дрібногранулярного хроматину, добре диференційованими міжклітинними контактами типу десмосом. Цитоплазматичні мембрани поруч розташованих клітин щільно прилягали одна до одної, іноді формуючи дрібні інвагінації, які проникали в сусідні клітини, що значно збільшувало контактну поверхню поруч розташованих клітин. У фібробластичних менінгіомах переважали видозмінені фібробласти, які містили химерні, неправильної форми ядра з компактним розміщенням хроматину біля ядерної мембрани, а також спостерігалася велика кількість пучків колагенових фібрил як із впорядкованим ходом колагенових волокон, так і з хаотичним розташуванням. Перехідні менінгіоми характеризувались поєднанням ділянок менінготеліоматозного типу та ділянок із типовим фібробластичним диференціюванням. При ЕМ зміни були подібні менінготеліоматозним і фіброзним менінгіомам.

Анапластичні менінгіоми характеризувались збільшенням розміру або пікнозом ядер, наявністю ядер із глибокими інвагінаціями, зі значним розрідженням структури хроматину, вогнищевими порушеннями цілісності каріолеми, явищами вакуолізації внутрішньоклітинних мембранних структур і позаклітинного набряку, значною редукцією міжклітинних контактів.

Висновки. Ультраструктурні особливості доброякісних менінгіом проявляються наявністю десмосомних контактів у менінготеліоматозних варіантах, чималою кількістю пучків колагенових фібрил у фібробластичних варіантах, що підтверджує подвійний епітеліально-мезенхімальний гістогенез цих пухлин.  Клітини анапластичних менінгіом характеризувалися ознаками вираженого ядерного поліморфізму, процесами альтерації у вигляді каріопікнозу, апоптозу, а також великою редукцією міжклітинних контактів, що може сприяти розвитку рецидивів і можливих метастазів.

Посилання

Uematsu, Y. (2006). The role of electron microscopy in the diagnosis of surgical pathology in the central nervous system. Med. Mol. Morphol., 39(3), 127–135. doi: 10.1007/s00795-006-0331-x.

Kim, N. R., Ha, S. Y., & Cho, H. Y. (2015). Utility of transmission electron microscopy in small round cell tumors. J. Pathol. Transl. Med., 49(2), 93–101. doi: 10.4132/jptm.2015.01.30.

Baloyannis, S. J., & Baloyannis, I. S. (2014). The fine structure of ependymomas. CNS Oncol., 3(1), 49–59. doi: 10.2217/cns.13.64.

Zhu, J., & You, C. (2015). Craniopharyngioma: Survivin expression and ultrastructure. Oncol Lett., 9(1), 75–80. doi: 10.3892/ol.2014.2690.

Alfaro-Cervelló, C., Soriano-Navarro, M., Ramírez, M., Bernet, L., Martinez, Banaclocha, M., et al. (2015). Ultrastructural pathology of anaplastic and grade II ependymomas reveals distinctive ciliary structures-electron microscopy redux. Ultrastruct. Pathol., 39(1), 23–29. doi: 10.3109/01913123.2014.906526.

Rodriguez, F. J., Scheithauer, B. W., Robbins, P. D., Burger, P. C., Hessler, R. B., Perry, A., et al. (2007). Ependymomas with neuronal differentiation: a morphologic and immunohistochemical spectrum. Acta Neuropathol., 113(3), 313–324. doi: 10.1007/s00401-006-0153-x.

Kawasaki, K., Kohno, M., Inenaga, C., Sato, A., Hondo, H., Miwa, A., et al. (2009). Chordoid glioma of the third ventricle: a report of two cases, one with ultrastructural findings. Neuropathology, 29(1), 85–90. doi: 10.1111/j.1440-1789.2008.00925.x.

Buccoliero, A. M., Castiglione, F., Rossi, D., Franchi, A., Sanzo, M., Cetica, V., et al. (2011). Pediatric rhabdoid meningioma: a morphological, immunohistochemical, ultrastructural and molecular case study. Neuropathology, 31(1), 59–65. doi: 10.1111/j.1440-1789.2010.01113.x.

Louis, D. N., Perry, A., Reifenberger, G., von Diemling, A., Figarella-Branger, D., Cavenee, W. K., et al. (2016). The 2016 World Health Organization Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. Acta Neuropathol., 131 (6), 803–820. doi: 10.1007/s00401-016-1545-1.

Sarkisov, D. S., & Perov, Yu. L. (Eds) (1996). Mikroskopicheskaya tekhnika [Microscopic technique]. Moscow: Medicina. [in Russian].

Jaskólski, D., Papierz, T., Liberski, P.P., & Sikorska, B. (2012). Ultrastructure of meningiomas: autophagy is involved in the pathogenesis of "intranuclear vacuoles". Folia Neuropathol., 50(2), 187–193.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження