Моніторинг ефективності застосування натурального антикоагулянту сулодексид у вагітних з аутоімунним гіпертиреозом на тлі гіпергомоцистеїнемії

Автор(и)

  • A.Yu. Scherbakov Kharkiv Medical Academy for Post-Graduate Education
  • Т. А. Mіelikova Kharkiv Medical Academy for Post-Graduate Education

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2017.1.97508

Ключові слова:

гемостаз, вагітності ускладнення, аутоімунний гіпертиреоз, гомоцистеїн, сулодексид

Анотація

Відповідно до сучасних уявлень, виникнення ускладнень у матково-плацентарному басейні під час вагітності є частою причиною розвитку первинної плацентарної недостатності, важких форм пізнього гестозу, звичного невиношування вагітності. Очевидно, що дослідження характеру порушень у системі гемостазу під час вагітності та розроблення методів своєчасної корекції стане профілактикою багатьох акушерських захворювань.

Серед факторів, які впливають на гемостаз, особливе місце посідають тиреоїдні гормони, що здатні впливати не тільки на функціональну активність тромбоцитів, але й регулювати інтенсивність плазмового та тканинного фібринолізу. Пригнічення фібринолітичної активності є одним із патогенетичних факторів розвитку тромбозів.

Мета роботи. Вивчити ефективність застосування натурального антикоагулянту сулодексид у вагітних з автоімунним гіпертиреозом на тлі гіпергомоцистеїнемії.

Обстежені 34 вагітних жінки з аутоімунним гіпертиреозом, що ускладнений гіпергомоцистеїнемією. Контрольну групу становили 29 соматично здорових вагітних. Здійснили загальноклінічне обстеження, визначали основні показники всіх ланок системи гемостазу та рівень гомоцистеїну.

Результати. Визначили, що для вагітних основної групи характерна хронометрична та структурна гіперкоагуляція, котра проявляється у вигляді субклінічної форми синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові, що призводить до ускладненого перебігу вагітності, пологів і патологічного стану плода. Доповнення стандартної схеми лікування антикоагулянтом сулодексид призвело до істотної зміни показників усіх ланок гемостазу у вагітних основної групи, зокрема до нормалізації показників загального коагуляційного потенціалу та фібринолітичної системи. Відзначали зниження активності внутрішньосудинного згортання крові та агрегації тромбоцитів, рівня гомоцистеїну. Клінічними показниками ефективності терапії стало усунення симптомів загрози переривання вагітності, відсутність репродуктивних втрат, прееклампсії, передчасного відшарування плаценти, затримки внутрішньоутробного розвитку плода, передчасних пологів, тромботичних ускладнень.

Висновки. Результати моніторування ефективності застосування натурального антикоагулянту сулодексид свідчать про вірогідне наближення показників системи гемостазу та рівня гомоцистеїну в основній групі до відповідних показників контрольної групи.

Дослідження зумовлює доцільність включення в комплексну терапію вагітних із гіпертиреозом, що ускладнений гіпергомоцистеїнемією, натурального антикоагулянту сулодексид, який показав хороші результати в нормалізації реологічних властивостей крові та зниженні ризику тромботичних ускладнень.

Посилання

Solovyev, V. G., Bychevsky, A. Sh., & Karpova, I. A. (2012). Vliyanie eʹstrogenov i progestagenov na biokhimicheskij komponent gemostaza, trombocity, nepreryvnoe vnutrisosudistoe svertyvanie krovi i tolerantnostʹ k trombinu: korrekciya ikh eʹffektov antioksidantami [The effect of estrogens and progestagens on biochemical components of hemostasis, platelets, continuous intravascular coagulation and tolerance to thrombin: correction of their effect of antioxidants]. Biomedicinskaya khimiya, 4, 429–437. [in Russian].

Mamaev, A. N. (2014). Prakticheskaya gemostaziologiya [Practical Hemostasis]. Moscow. [in Russian].

Vdovychenko, Yu. P., Romanenko, T.H., Sukhanova, A. A., Hopchuk, O. M., & Chaika, A. I. (2013). Reproduktyvne zdorov’ia zhinok iz patolohiieiu shchytovydnoi zalozy [Reproductive health of women with thyroid disorders]. Kyiv: Start-98. [in Ukrainian].

Medyannikova, I. V. (2014). Gemostaziologicheskij kontrolʹ pri beremennosti [Hemostasiological monitoring during pregnancy]. Klinicist, 1, 47–52. [in Russian].

Roitman, E. V., Andrianova, M. Yu., & Kolesnikova, I. M. (2014). Voprosy vybora antitromboticheskikh preparatov [The choice of antithrombotic drugs i. the point-of-view to use glycosaminoglycans for prolonged thromboprophylaxis]. Tromboz gemostaz i reologija, 4, 18–22. [in Russian].

Murphy, M. M., & Fernandez-Ballart, J. D. (2011). Homocysteine in pregnancy. Adv. Clin. Chem., 53, 105–137.

Stagnaro-Green, A., Abalovich, M., Alexander, E., Azizi, F., Mestman, J., Negro, R., et al. (2011).Guidelines of the American Thyroid Association for the Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and Postpartum. Thyroid, 21(10), 1081–125. doi: 10.1089/thy.2011.0087.

Hryshchenko, O. V., & Tkachov, O. S. (2002). Novi mozhlyvosti farmakolohichnoi korektsii porushen krovoobihu u fetoplatsentarnii systemi [New possibilities of pharmacological correction of placental blood flow in the system]. Harkiv: Tornado. [in Ukrainian].

Mintser, A. P. (2010). Statisticheskie metody issledovaniya v klinicheskoj medicine [Statistical Methods in Clinical Medicine]. Prakticheskaya medicina, 3, 41–45. [in Russian].

Shmojlova, R. A., Minashkin, V. G., Sadovnikova, N. A., et al. (2011). Praktikum po teorii statistiki [Workshop on the theory of statistics]. Moscow. [in Russian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження