№ 1 (2019)

Патологія

Зміст

Оригінальні дослідження

Морфоденситометричні характеристики ядер нейронів блакитної плями стовбура мозку щурів при експериментальній артеріальній гіпертензії PDF (English)
O. V. Hancheva, M. V. Danukalo, O. V. Melnikova
Комплексне отоневрологічне оцінювання вестибулярної симптоматики при бойовій черепно-мозковій травмі легкого ступеня тяжкості внаслідок вибухової дії PDF
O. Ye. Skobska, O. M. Kvasha, Yu. Ye. Pedachenko, O. S. Hotin, O. Yu. Malysheva
Ендоскопічні дані та наслідки кровотечі з верхніх відділів шлунково-кишкового тракту в пацієнтів у північній частині Ірану, яких направили у відділення невідкладної допомоги PDF (English)
Seyyed Abbas Hashemi, Seyed Mohammad Valizadeh, Sanaz Gonoodi, Iradj Maleki
Фетальний міокардит – провісник небажаних наслідків внутрішньоутробного інфікування парвовірусом В19 PDF
N. P. Bondarenko, V. M. Zhezhera, A. V. Aksonova
Взаємозв’язки імунологічних порушень із поліморфізмом гена інтерлейкіну-6 та їхня роль у формуванні HCV-асоційованої змішаної кріоглобулінемії PDF (English)
K. V. Kalashnyk, Yu. Yu. Riabokon, O. V. Riabokon
Прогностична модель швидкого прогресування фіброзу печінки в чоловіків із хронічним гепатитом С PDF (English)
T. I. Koval, L. M. Syzova, H. M. Dubynska, N. O. Pryimenko, S. S. Rudenko
Результати експериментального моделювання післяопераційних перитонеальних спайок PDF
M. H. Melnychenko, V. O. Sytnikova, A. A. Kvashnina
Кардіальне ремоделювання в гострому періоді Q-інфаркту міокарда, що ускладнений гострою серцевою недостатністю на тлі гіперглікемії PDF (Русский)
V. D. Syvolap, N. I. Kapshytar
Взаємозв’язок показників кардіоваскулярного ремоделювання зі станом мінеральної щільності кісткової тканини в жінок з ішемічною хворобою серця PDF
N. S. Mykhailovska, I. O. Stetsiuk
Звʼязок рівня морфологічного диференціювання та метаболічної активності плоскоклітинних карцином орофарингеальної ділянки за даними позитронно-емісійної томографії PDF
M. Tisch, A.V. Lysak, O. O. Diadyk
Метастатичне ураження кісток у чоловіків у поєднанні з підвищенням сироваткового PSA з погляду діагностики карцином невідомої первинної локалізації PDF
O. V. Poslavska, I. S. Shponka, P. O. Hritsenko, M. Yu. Petrova
MUC1, MUC2, MUC4, MUC5AC, Cdx2: характеристика імуногістохімічної експресії в поліпах та аденокарциномі дистальних відділів товстої кишки PDF (Русский)
M. A. Shyshkin
Вплив індустріальних атмосферних забруднень на розвиток патології органів дихання PDF (English)
M. P. Hrebniak, R. A. Fedorchenko
Особливості радіографічних морфоденситометричних характеристик мандибули щурів з експериментальним цукровим діабетом після екстракції зуба PDF (English)
A. V. Abramov, K. S. Hanchev, Ye. V. Kadzharian
Порівняльна морфометрія піальних судин при дисциркуляторно-ішемічній і діабетичній енцефалопатії PDF (Русский)
V. O. Shavryn, Yu. M. Avramenko
Адаптаційні можливості серцево-судинної системи в дітей із ревматичними захворюваннями та коморбідними станами PDF
N. S. Shevchenko, L. F. Bohmat, T. O. Holovko, M. V. Demianenko
Особливості морфофункціонального стану привушних слинних залоз шестимісячних щурів при експериментально модельованій внутрішньоутробній макросомії PDF
O. V. Garmash, H. I. Gubina-Vakulyk, David Vondrášek
Особливості використання та інтерпретації результатів водневого дихального тесту з навантаженням лактозою в дітей раннього віку та їхніх матерів PDF
S. I. Ilchenko, S. M. Nedelska, T. V. Mozheiko

Огляди

Правові наслідки, засоби превенції та редукування лікарських помилок PDF (English)
A. O. Yanchuk, A. O. Zaporozhchenko, I. P. Katerynchuk, S. O. Kuznichenko, A. V. Kryzhanovska
Ракові стовбурові та мезенхімальні стовбурові клітини у протоковій аденокарциномі підшлункової залози PDF (Русский)
V. O. Tumanskyi, I. S. Kovalenko
Патоморфологія плодової та зрілої печінки при інтоксикації свинцем і в умовах корекції: огляд експериментальних даних PDF (English)
H. V. Dovhal, M. A. Dovhal, O. A. Romanenko