№ 3 (2019)

Зміст

Оригінальні дослідження

Особливості системи оксиду азоту в міокарді лівого шлуночка щурів з експериментальною переривчастою гіпоксією різної тривалості PDF (English)
Yu. M. Kolesnyk, M. I. Isachenko, O. V. Melnikova
Ремоделювання міокарда та жорсткість артерій залежно від рівня альдостерону у пацієнтів із хронічною хворобою нирок та артеріальною гіпертензією PDF
O. V. Kuryata, V. V. Semenov
Інгібування полі(АДФ-рибозо)полімерази сприяє зменшенню оксидативного стресу в печінці мишей за умов експериментальної ендотоксемії PDF
N. H. Hrushka, S. I. Pavlovych, O. A. Kondratska, N. O. Pilkevych, R. I. Yanchii
Стан тіол-дисульфідної системи щурів з енцефалопатією, що зумовлена впливом протитуберкульозних препаратів PDF
A. V. Levich, N. O. Skorokhodova, D. H. Zhyvytsia, Yu. V. Prosvetov
Нейроендокринна реакція дрібноклітинних нейронів паравентрикулярного ядра гіпоталамуса при переривчастій дії гіпобаричної гіпоксії PDF (English)
V. O. Shamenko, Ye. V. Kadzharian, A. V. Abramov
Клінічна характеристика ускладнень кору в дорослих у взаємозв’язку зі змінами функціонального стану вегетативної нервової системи PDF (English)
Yu. Yu. Riabokon, S. O. Bilokobyla, O. V. Riabokon
Особливості вуглеводного обміну в пацієнтів із метаболічним синдромом залежно від С/Т поліморфізму гена DIO 1 PDF (English)
N. O. Abramova, N. V. Pashkovska
Особливості синтезу білків Bcl2 і p53 в панкреатичних острівцях нормотензивних і гіпертензивних щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом PDF (English)
T. V. Abramova, T. V. Ivanenko, O. V. Melnykova
Особливості патоморфологічної структури атеросклеротичних бляшок при каротидному атеросклерозі PDF (English)
Yu. I. Kuzyk
Субклінічні ознаки атеросклеротичного ремоделювання судин артеріального русла у хворих на ревматоїдний артрит PDF
I. M. Fushtei, O. V. Tkachenko, S. L. Podsevakhina, O. I. Palamarchuk
Фактори ангіогенезу та плацентарні гормони у вагітних з артеріальною гіпертензією PDF (English)
O. V. Deinichenko, Yu. Ya. Krut
Функціональний стан серцево-судинної системи в поранених з ушкодженнями кінцівок на рівнях медичного забезпечення за даними тетраполярної реографії PDF
I. P. Khomenko, S. O. Korol, A. A. Kozhokaru, B. V. Matviichuk, R. M. Sichinava
Активність матриксних металопротеїназ та їхніх тканинних інгібіторів у сироватці крові при хронічному гранулювальному періодонтиті PDF
D. I. Haidash, I. S. Haidash, O. О. Bondar, Yu. О. Yevtushenko, O. I. Haidash
Клінічна ефективність екзогенного L-аргініну у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі хронічного обструктивного захворювання легень PDF
O. V. Kraidashenko, O. S. Tiahla
Частота метастазування у сторожовий лімфовузол і його предиктори у хворих на рак гортані Т1-2N0M0 PDF
V. I. Troian, I. O. Sinaiko, O. V. Lobova, O. M. Kostrovskyi
Дослідження асоціації розподілу генотипів поліморфізму С/А гена колагену COL1A1_1 (rs1107946) із показниками функції зовнішнього дихання в дітей із бронхіальною астмою PDF (English)
Т. Ye. Shumna, S. M. Nedelska, O. S. Fedosieieva

Огляди

Надмолекулярний комплекс сакубітрил/валсартан – перший представник нового класу препаратів для лікування хронічної серцевої недостатності PDF (English)
T. V. Ashcheulova, K. M. Kompaniiets, N. M. Herasimchuk
Особливості правової охорони медичних винаходів: сучасність і перспективи PDF
V. I. Teremetskyi, A. V. Matviichuk, O. M. Muzychuk, M. H. Shcherbakovskyi, O. V. Oderii

Клінічний випадок

Клінічний випадок поєднаного перебігу туберкульозу з широкою лікарською стійкістю з ВІЛ-інфекцією та третинним сифілісом PDF (English)
O. M. Raznatovska, A. V. Fedorets, O. O. Furyk, H. I. Makurina, T. O. Hrekova, V. V. Romashchenko