№ 1 (2014)

Січень-квітень 2014 р.

Зміст

Огляди

СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЛІФЕРАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ PDF (English)
T. V. Ivanenko, T. V. Abramova, N. V. Kuzo, S. V. Tyshchenko

Оригінальні дослідження

Функціональний стан міокарда при хронічній серцевій недостатності із супутнім ожирінням PDF
V. Z. Netyazhenko, P. P. Bidzilya
Вікові особливості ремоделювання міокарда у чоловіків із хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу та нирковою дисфункцією PDF
D. A. Lashkul
Особливості деформації міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця з помірною дилатацією лівого шлуночка, що ускладнена інфарктом міокарда PDF
A. V. Molodan, V. A. Ivashchuk
Морфологічна характеристика капілярних мальформацій ділянки голови та шиї PDF (Русский)
I. V. Homolyako, S. P. Galych, O. A. Gyndych, I. P. Ogorodnyk
Особливості інтра- та екстракраніального кровотоку у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії залежно від статусу курця PDF
V. V. Syvolap, E. A. Poznanskaya, R. P. Nikulina, А. V. Vizir
Кореляційно-статистичні взаємозв’язки гормональних порушень і компонентів метаболічного синдрому у хворих, які перенесли інфаркт міокарда PDF
N. S. Mykhailovska
Порівняльна оцінка впливу кандесартану та раміприлу на рівні GDF 15 і NTproBNP, структурно-функціональні показники серця у хворих на ішемічну хворобу серця з безсимптомною діастолічною дисфункцією, які перенесли інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіперт PDF
V. D. Syvolap, Ya. V. Zemlyaniy
Особливості дуктулярної реакції при алкогольному, неалкогольному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С за результатами імуногістохімічного дослідження PDF
O. M. Gavrilyuk
Гепатоцелюлярна карцинома: особливості мікроструктури та експресії HepPar-1, альфа-фетопротеїну, цитокератинів 7 і 20 PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, M. D. Zubko
Хірургічна активація природного увеосклерального відтоку в лікуванні хворих на первинну і вторинну глаукому PDF (Русский)
N. G. Zavgorodnaya, T. P. Gaidarzhi
Регуляція екстрацелюлярного матриксу у хворих на Q-інфаркт міокарда після тромболітичної терапії PDF (English)
V. D. Syvolap, S. M. Kyselov
Особливості мікросателітної нестабільності в слизовій оболонці товстої кишки та сироватці крові у хворих на рак ендометрію PDF (Русский)
S. M. Kartashov, E. M. Oleshko
Особливості процесів проліферації та апоптозу в неінвазивній аденокарциномі ендометрію та аденокарциномі з інвазією в міометрій PDF
V. O. Tumanskiy, M. M. Baudarbekova, O. V. Chepets
Особливості гістоструктури підшлункової залози при аутоімунному панкреатиті I і II типів: зв’язок із рівнем IgG4-позитивних плазматичних клітин в органі PDF (Русский)
Y. A. Gaidar, N. Y. Oshmyanska, A. P. Halenko
Гістоморфометрична характеристика супратенторіальних менінгіом головного мозку PDF (Русский)
W. E. Voteva, S. I. Tertishniy
Сучасні клініко-лабораторні особливості ентеровірусних менінгітів PDF
O. V. Usacheva, K. S. Mironova, O. M. Firyulina, V. K. Syvolap
Роль функціонального стану вегетативної нервової системи у клінічному перебігу гнійних менінгітів PDF
D. A. Zadiraka, O. V. Ryabokon
Експресія віментину в пухлинних клітинах різних органів і різноманітної гістологічної будови PDF (Русский)
I. V. Vasilenko, R. B. Kondratjuk, I. A. Kolesnikova, A. G. Kudrjashov
Досвід застосування формуючих кілець і захисних ковпачків із фторопласта на однокомпонентних імплантатах PDF (Русский)
S. A. Chertov, A. M. Nikulin, A. V. Vozniy
Передумови виникнення та характер структурних змін яєчок у шахтарів-вугільників Донбасу PDF
Yu. V. Danilov, T. I. Shevchenko, K. V. Motkov
Вегетативне забезпечення центральної гемодинаміки і фізичної працездатності жінок-бігунів на середні дистанції PDF (Русский)
E. L. Mikhalyuk, S. N. Malahova, M. V. Didenko
Моделювання хронічного запалення яєчників PDF
N. А. Volkova, M. S. Yuhta, Т. А. Yurchuk, L. V. Stepanuk, E. D. Ivanova, E. V. Pavlovich