№ 2 (2014)

Травень-серпень 2014

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Огляди

Ендометріоз: патогенез, класифікація, діагностика, сучасні аспекти терапії PDF (Русский)
N. V. Avramenko
Аналіз і вибір експериментальної моделі остеоартрозу PDF (English)
O. A. Grygorieva, O. V. Monina, E. R. Skakovsky

Оригінальні дослідження

Патоморфологічні особливості будови матки плодів від матерів, вагітність у яких ускладнена прееклампсією різного ступеня тяжкості PDF (Русский)
V. D. Markowski, L. S. Kupriyanova
Стан специфічного імунітету у чоловіків із порушеннями фертильності PDF
L. L. Vorontsova, N. М. Partola, V. A. Kovalenko
Особливості бактеріально-мікотичного дисбіозу у жінок, інфікованих вірусом папіломи людини високого онкогенного ризику, які хворі на цервіцит, ерозію і дисплазію шийки матки PDF (Русский)
Al Kasi Мae Ghazi
Вплив хронічної пренатальної гіпоксії на спеціалізований контактний апарат шлуночків серця щурів в онтогенезі PDF
N. S. Petruk
Циркулюючий VE-кадгерин у пацієнтів після регресії хронічної лімфоцитарної лейкемії PDF (Русский)
B. B. Samura
Визначення маркерів м’язової диференціації SMA та MSA у СD117-позитивних та СD117-негативних гастроінтестинальних стромальних пухлинах із різним злоякісним потенціалом PDF
I. S. Shpon’ka, V. R. Yakovenko
Імуногістохімічні особливості експресії ендотеліальної нітроксидсинтази у плаценті при її дисфункції у жінок на тлі залізодефіцитної анемії PDF
I. A. Ancheva, T. D. Zadorozhna
Предиктори порушень ритму серця, що індуковані на ранніх етапах тредміл-тесту, у чоловіків з артеріальною гіпертензією PDF
M. Y. Kolesnyk, M. V. Sokolova
Асоціація поліморфізму генів фолатного циклу і сироваткового вмісту інтерлейкіну-33 у пацієнтів із високим сумарним серцево-судинним ризиком на комбінованій терапії артеріальній гіпертензії PDF (Русский)
I. I. Chukaeva, А. I. Khachirova, L. V. Gankovskaya, M. V. Khoreva, I. V. Kostomarova
Клінічний перебіг, нейрогуморальні та гемодинамічні зміни у хворих на стабільну стенокардію напруження на тлі негоспітальної пневмонії PDF
N. S. Mykhailovska, T. O. Kulynych, G. V. Grytsay
Взаємозв’язок концентрації галектину-3 і вмісту циркулюючих ендотеліальних прогеніторних клітин у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу PDF (Русский)
A. A. Kremzer
Взаємозв’язок між фіброзом, ангіогенезом і дуктулярною реакцією при прогресуванні хронічного стеатогепатиту (алкогольного та неалкогольного) та вірусного гепатиту С PDF (English)
O. M. Gavrilyuk
Патоморфологічна характеристика процесів проліферації та апоптозу в панкреатичній інтраепітеліальній неоплазії при протоковій аденокарциномі підшлункової залози та хронічному панкреатиті PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, A. V. Evseyev, I. S. Kovalenko
Якісні та кількісні морфологічні показники ураження та репарації при ідіопатичному асептичному остеонекрозі головок стегнових кісток у дорослих PDF
V. V. Hryhorovskyi, О. E. Nirshberg
Ранні та віддаленні результати хірургічної активації природного увеосклерального відтоку з імплантацією колагенового дренажу в лікуванні хворих із задавненою та термінальною глаукомою PDF (Русский)
N. G. Zavgorodnaya, T. P. Gaidarzhi
Особливості імунного статусу у хворих на інфекційні ураження великих шкірних складок PDF
G. V. Nosonova
Типи поєднаних пошкоджень судинно-нервових структур кінцівок PDF
I. V. Pertsov
Клінічне спостереження хірургічного лікування артеріальної аневризми передньої сполучної артерії головного мозку, що ускладнена внутрішньошлуночковим крововиливом та оклюзійною гідроцефалією PDF
M. V. Yeleynik
Патологічні звивистості внутрішньої сонної артерії: морфологічна характеристика PDF
Yu. I. Kuzyk