№ 3 (2017)

Зміст

Оригінальні дослідження

Патоморфологія фіброзу печінки в трепанобіоптатах хворих на стеатогепатит: основні типи, джерела розвитку, особливості прогресування PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, S. V. Fen’
Особливості оцінювання геометрії лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію PDF
V. V. Syvolap, Ye. V. Novikov, V. A. Lysenko, A. O. Bogun
Вплив додаткових факторів ризику на антигіпертензивну ефективність епросартану та телмісартану у хворих на гіпертонічну хворобу PDF
V. V. Syvolap, O. V. Vizir-Tronova
Морфологічні особливості великого дуоденального сосочка у хворих на холелітіаз PDF
V. M. Klymenko, D. V. Syvolap, S. I. Tertishniy
PIVKA-II в онтогенезі становлення синтезу протромбіну в дітей перших місяців життя PDF (Русский)
O. G. Ivanko, A. V. Solianik, I. V. Pashchenko
Значення однонуклеотидних поліморфізмів генів сімейства NFATC у розвитку гіпертрофії лівого шлуночка при первинній артеріальній гіпертензії в підлітків PDF (Русский)
A.V. Tovma, A. M. Kamyshnyi, A. V. Kamenshchyk, O. G. Ivanko
Морфометричний аналіз «панцитокератин-позитивних» неопластичних уражень лімфатичних вузлів шиї PDF
O. V. Poslavska, I. S. Shponka, P. A. Hritsenko, O. A. Alekseenko
Прогностичне значення циркулюючого N-термінального фрагмента промозкового натрійуретичного пептиду в пацієнтів після лікування лімфоми Ходжкіна (за результатами трирічного спостереження) PDF
B. B. Samura
Порушення резервної фільтраційної здатності нирок при ранньому ревматоїдному артриті PDF (Русский)
G. V. Prytkova
Імуногістохімічні особливості хронічних гастродуоденітів у дітей із дисплазією сполучної тканини PDF
O. M. Mukvich, T. D. Zadorozhnaja, O. V. Lavrenchuk, T. N. Archakova, S. M. Kylyhevych
Кровоток яєчників у жінок репродуктивного віку та ехографічне оцінювання впливу на нього субтотальної гістеректомії PDF
Т. V. Lescheva
Експресія гліального фібрилярного кислого білка в сенсомоторній корі великих півкуль при моделюванні транзиторної ішемії на тлі попередньої сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекції PDF
L. M. Yaremenko, A. N. Grabovoy, S.E. Shepelev
Морфофункціональні та імуногістохімічні характеристики різних клініко-патогенетичних варіантів лейоміоми матки PDF
N. V. Kosey, T. D. Zadorozhnaya, N. F. Zakharenko, N. Yu. Pedachenko, I. Yu. Ganzhiy
Прогнозування виходу гострого періоду мозкового геморагічного супратенторіального інсульту на підставі оцінювання вираженості вторинного внутрішньошлуночкового крововиливу в дебюті захворювання PDF (English)
A. A. Kuznietsov
Фактори ризику ішемічного інсульту у хворих на гіпертонічну хворобу PDF
V. V. Syvolap, S. P. Zhemanyuk
Порівняльна характеристика імуногістохімічного виявлення антигенів M. tuberculosis і мікобактерій за методом Ціля–Нільсена в легеневій тканині з туберкульомою на тлі прогресуючого перебігу туберкульозу PDF (Русский)
I. V. Liskina, O. A. Melnik, L. M. Zahaba, S. D. Kuzovkova, V. V. Kuts
Рівень біогенних амінів у вагітних із психоемоційними порушеннями, що зумовлені тривожністю PDF
V. G. Syusyuka
Дослідження динаміки кількості та топографії LCA+-дендритних клітин у тимусі щурів у ранньому післянатальному періоді в нормі та після пренатального введення дексаметазону PDF
M. A. Voloshyn, Ye. O. Aravitskiy, O. G. Kushch
Субмікроскопічні зміни структурних компонентів тимуса при дії на організм налбуфіну PDF
T. V. Harapko, A. S. Holovatskyi
Особливості еміграції лімфоцитів із тимуса PDF (English)
O. A. Grygorieva, O. A. Apt

Сучасні технології наукових досліджень

Сучасні підходи та нові методичні можливості в оцінюванні функціонального стану дрібних лабораторних тварин PDF (Русский)
Yu. M. Kolesnyk, O. V. Hancheva, A. V. Abramov, M. Yu. Kolesnyk, T. V. Ivanenko, S. V. Tishсhenko, M. V. Danukalo, M. I. Fedotova

Огляди

Сучасний погляд на печінкову енцефалопатію: основні поняття та концепції патогенезу PDF (English)
T. V. Shulyatnikova, V. A. Shavrin