№ 2 (2018)

Зміст

Оригінальні дослідження

Гістопатологія, морфометричні показники кісток, суглобового та епіфізарного хрящів при глюкокортикоїд-індукованій остеохондропатії в експерименті PDF
V. V. Hryhorovskyi, A. V. Kalashnykov, Ye. L. Kuziv, L. I. Apukhovska
Індикатори порушення стану мінералізації кісткової тканини в жінок у постменопаузальному періоді, які хворі на ішемічну хворобу серця PDF (English)
N. S. Mykhailovska, I. O. Stetsiuk
Аналіз структури невідкладних станів військовослужбовців Збройних Сил України в сучасних умовах PDF
M. I. Badiuk, O. O. Mykyta, I. P. Semeniv, M. M. Rygan, V. V. Kosarchuk
Порушення експресії конститутивних ізоформ синтази монооксиду азоту як патогенетичний фактор формування ускладнень після екстракції зуба на тлі експериментального цукрового діабету PDF
K. S. Hanchev, A. V. Abramov
Генетичні предиктори ризику розвитку поєднаного перебігу карієсу та хронічного катарального гінгівіту в дітей PDF (Русский)
I. O. Trubka, Z. I. Rossokha, S. P. Kyriachenko, N. O. Savychuk, N. G. Gorovenko
Дослідження закономірностей розподілу алельних генів і генотипів поліморфізму С/А гена колагену COL1A1_1 (rs1107946) у дітей із назальною обструкцією алергічного генезу та ортодонтичною патологією PDF (English)
Т. Ye. Shumna, O. M. Kamyshnyi, Т. P. Zinchenko
Поліморфізм гена рецептора ангіотензину ІІ першого типу в жінок з есенціальною артеріальною гіпертензією та відповідні особливості структурно-функціональних показників міокарда PDF
O. O. Sakovych, V. M. Zhebel, T. V. Polishchuk, S. V. Franchuk, L. M. Sursaieva
Кількісні характеристики вмісту нейротензину в аркуатному ядрі гіпоталамуса при різних за етіологією артеріальних гіпертензіях PDF (English)
O. V. Hancheva, S. V. Tishсhenko, T. V. Ivanenko
Стан біоелектричної активності міокарда в гандболістів PDF (Русский)
Ye. L. Mykhaliuk, L. M. Hunina
Асоціація однонуклеотидного поліморфізму імунорегуляторних генів із передчасним розривом плодових оболонок при недоношеній вагітності PDF (English)
K. S. Liubomyrska, O. M. Kamyshnyi, Yu. Ya. Krut
Нові підходи до прогнозування прееклампсії у вагітних PDF
T. O. Loskutova
Предиктивне значення та зміни експресії індуцибельної синтази оксиду азоту у хворих на рак прямої кишки під впливом протипухлинної терапії PDF (English)
V. V. Holotiuk, A. Ye. Kryzhanivska, I. Ya. Sadovyi, B. B. Tataryn
Вплив рівня контролю бронхіальної астми на показники якості життя в дітей PDF (English)
O. V. Herasymova, T. L. Protsiuk, L. O. Protsiuk, N. M. Surkova, L. D. Kotsur, O.V. Kuleshov
Оцінювання якості життя пацієнтів із пилковою алергією до та після курсу сублінгвальної імунотерапії PDF (English)
S. O. Zubchenko, S. R. Maruniak
Моніторинг хворих на хронічний гепатит В без цирозу печінки при визначенні тактики лікування PDF (English)
O. V. Riabokon, A. B. Khelemendyk, Yu. Yu. Riabokon
Особливості транскрипційної активності генів CDH1, CTNNB1 та експресії кодованих ними молекул Е-кадгерину, β-катеніну на I, II, III, IV стадіях розвитку колоректальної аденокарциноми PDF
M. A. Shyshkin, V. O. Tumanskyi
Ефективність реґіонарних технік аналгезії в абдомінальній хірургії в пацієнтів з ожирінням PDF (English)
S. I. Vorotyntsev, M. B. Hrynovska, M. M. Sofilkanych, O. V. Zakharchuk
Особливості топографії єдиної нирки після видалення контралатеральної PDF
V. I. Pivtorak, V. M. Monastyrskyi

Огляди

Проведення в Україні кодифікації медичного законодавства: до питання постановки проблеми PDF
R. O. Stefanchuk, A. O. Yanchuk, M. M. Stefanchuk, M. O. Stefanchuk
Застосування аутологічної плазми, яка збагачена тромбоцитами, для оптимізації репаративної регенерації кісткової тканини при остеопенії PDF
D. V. Ivchenko, V. V. Miroshnikov

Лікарю-практику

Загальний артеріальний стовбур: патоморфологічні зміни неоперованої вади серця в дорослому віці PDF
V. I. Hryhoriichuk, Yu. I. Kuzyk, O. I. Boiko