Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 (2012) Особливості експресії протеїну клаудін (Claudin 11) при різних формах чоловічої неплідності Анотація   PDF
S. V. Bazalytska
 
№ 2 (2013) Особливості експресії регуляторного білка тайтину та колагену I типу в міокарді спонтанно гіпертензивних щурів з експериментальним цукровим діабетом Анотація   PDF (Русский)
M. Yu. Kolesnik
 
№ 3 (2015) Особливості експрессії конститутивних ізоформ синтази оксиду азоту в паравентрикулярному та супраоптичному ядрах гіпоталамусу при артеріальній гіпертензії різного генезу Анотація   PDF
Yu. M. Kolesnyk, O. V. Hancheva, N. V. Kuzo
 
№ 3 (2017) Особливості еміграції лімфоцитів із тимуса Анотація   PDF (English)
O. A. Grygorieva, O. A. Apt
 
№ 2 (2015) Особливості ендокринної функції загрудинної залози в новонароджених із вродженою цитомегалією Анотація   PDF
O. M. Hyrya
 
№ 2 (2013) Особливості забезпечення тканинного метаболізму киснем в умовах черепно-мозкової травми та цукрового діабету Анотація   PDF
V. M. Meretskyi
 
№ 3 (2014) Особливості змін гемостазу під впливом різних режимів антиагрегантної терапії хворих на Q-інфаркт міокарда Анотація   PDF
S. M. Kyselov
 
№ 3 (2013) Особливості клінічного перебігу та діагностики калькульозного холециститу в дітей Анотація   PDF (Русский)
A. G. Zaporozhchenko, Y. P. Gerasimenko, O. V. Spakhi
 
№ 1 (2014) Особливості мікросателітної нестабільності в слизовій оболонці товстої кишки та сироватці крові у хворих на рак ендометрію Анотація   PDF (Русский)
S. M. Kartashov, E. M. Oleshko
 
№ 2 (2017) Особливості організації популяції альфа-клітин у підшлунковій залозі в щурів із спонтанною гіпертензією (SHR) Анотація   PDF (Русский)
T. V. Abramova, Yu. M. Kolesnyk
 
№ 3 (2016) Особливості організації популяції бета-клітин у підшлункової залози щурів лінії SHR зі спонтанною гіпертензією Анотація   PDF (English)
T. V. Abramova, Yu. M. Kolesnyk
 
№ 3 (2017) Особливості оцінювання геометрії лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію Анотація   PDF
V. V. Syvolap, Ye. V. Novikov, V. A. Lysenko, A. O. Bogun
 
№ 1 (2013) Особливості підготовки фахівців з лабораторної діагностики у контексті інтеграції до європейського освітнього простору Анотація   PDF
O. K. Tolstanov
 
№ 1 (2012) Особливості післяпологового періоду жінок зі звичним невиношуванням вагітності в анамнезі Анотація   PDF
I. M. Fedoroschak
 
№ 1 (2018) Особливості перебігу бронхіальної астми на тлі метаболічного синдрому в дітей із різними фенотипами залежно від показників вітаміну D3 Анотація   PDF (English)
T. L. Protsiuk, O. V. Herasymova, L. O. Protsiuk, N. M. Surkova
 
№ 1 (2013) Особливості перебігу хіміорезистентного ВІЛ/СНІД-асоційованого туберкульозу у хворих, які померли від ко-інфекції Анотація   PDF
A. S. Shalmin, E. M. Raznatovskya, R. М. Yasinskiy
 
№ 1 (2012) Особливості поєднаного перебігу туберкульозу легень і цукрового діабету Анотація   PDF (Русский)
A. S. Shalmin, E. N. Raznatovskaya, Yu. M. Bobrovnichaya-Dvizova
 
№ 2 (2016) Особливості показників ендогенної інтоксикації залежно від супутньої патології біліарного тракту у хворих з ожирінням і неалкогольною жировою хворобою печінки Анотація   PDF
A. Yu. Filippova
 
№ 1 (2014) Особливості процесів проліферації та апоптозу в неінвазивній аденокарциномі ендометрію та аденокарциномі з інвазією в міометрій Анотація   PDF
V. O. Tumanskiy, M. M. Baudarbekova, O. V. Chepets
 
№ 2 (2015) Особливості ремоделювання міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від функціонального стану щитовидної залози Анотація   PDF
N. S. Mykhailovska, T. V. Oleynik
 
№ 1 (2015) Особливості репаративної регенерації тканини печінки у щурів при експериментальному тетрахлорметановому та алкогольному гепатиті Анотація   PDF
N. A. Rykalo, L. A. Yarovenko
 
№ 1 (2012) Особливості розвитку центрального брижового лімфатичного вузла щурів першого місяця життя в нормі та після антенатального антигенного впливу Анотація   PDF (Русский)
E. G. Aliyevа
 
№ 2 (2015) Особливості розподілу і динаміки експресії маркера апоптозу Bах у хворих на рак прямої кишки під впливом неоад’ювантної хіміопроменевої терапії із застосуванням попередника оксиду азоту Анотація   PDF
V. V. Golotyuk
 
№ 1 (2016) Особливості розподілу острівців Лангерганса у підшлунковій залозі еуглікемічних щурів лінії SHR Анотація   PDF (English)
T. V. Abramova
 
№ 2 (2017) Особливості стану цитокінового статусу в інфертильних чоловіків на тлі токсокарозної інвазії Анотація   PDF
L. L. Vorontsova, M. I. Dub, V. A. Kovalenko, M. Ye. Zhuravlova
 
226 - 250 з 406 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>