Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2017) Особливості імуногістохімічної експресії Kі-67, p16INK4a, HPV16 у цервікальній інтраепітеліальній неоплазії та карциномі шийки матки Анотація   PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, Z. A. Pyrogova
 
№ 2 (2016) Особливості імуногістохімічної експресії маркера клітинної проліферації Ki-67 у пухлинних і стромальних клітинах колоректальної аденокарциноми Анотація   PDF (Русский)
M. A. Shyshkin
 
№ 1 (2014) Особливості інтра- та екстракраніального кровотоку у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії залежно від статусу курця Анотація   PDF
V. V. Syvolap, E. A. Poznanskaya, R. P. Nikulina, А. V. Vizir
 
№ 1 (2017) Особливості адреналін-індукованої агрегації тромбоцитів у хворих на есенціальну гіпертензію в гострому періоді півкульного ішемічного інсульту за даними турбідиметрічної агрегатометрії Анотація   PDF
S. P. Zhemanyuk, V. V. Syvolap
 
№ 2 (2016) Особливості активності iNOS у вогнищах ураженої шкіри хворих на псоріаз із супутньою артеріальною гіпертензією Анотація   PDF
G.І. Makurina, M.М. Baudarbekova
 
№ 1 (2017) Особливості астенічного синдрому у хворих на цукровий діабет 2 типу у клінічному та медико-психологічному контексті Анотація   PDF
V. V. Chugunov, O. V. Tkachenko, N.V. Danilevska
 
№ 2 (2015) Особливості білкового, ліпідного, вуглеводного та мінерального обміну в нащадків самок щурів, яких утримували в різних умовах рухової активності Анотація   PDF (Русский)
T. V. Gorbach, M. S. Baranova
 
№ 2 (2014) Особливості бактеріально-мікотичного дисбіозу у жінок, інфікованих вірусом папіломи людини високого онкогенного ризику, які хворі на цервіцит, ерозію і дисплазію шийки матки Анотація   PDF (Русский)
Al Kasi Мae Ghazi
 
№ 3 (2012) Особливості варіабельності серцевого ритму у дітей з кардитами на фоні цитомегаловірусної інфекції Анотація   PDF
T.V. Borysenko
 
№ 3 (2016) Особливості варіабельності серцевого ритму у хворих на гіпертонічну хворобу, що ускладнена ішемічним півкульним інсультом Анотація   PDF
V. V. Syvolap, S. P. Zhemanyuk, M. S. Potapenko
 
№ 1 (2019): Патологія Особливості використання та інтерпретації результатів водневого дихального тесту з навантаженням лактозою в дітей раннього віку та їхніх матерів Анотація   PDF
S. I. Ilchenko, S. M. Nedelska, T. V. Mozheiko
 
№ 3 (2019) Особливості вуглеводного обміну в пацієнтів із метаболічним синдромом залежно від С/Т поліморфізму гена DIO 1 Анотація   PDF (English)
N. O. Abramova, N. V. Pashkovska
 
№ 1 (2014) Особливості гістоструктури підшлункової залози при аутоімунному панкреатиті I і II типів: зв’язок із рівнем IgG4-позитивних плазматичних клітин в органі Анотація   PDF (Русский)
Y. A. Gaidar, N. Y. Oshmyanska, A. P. Halenko
 
№ 3 (2015) Особливості депонування різновалентного заліза (Fe2 + та Fe3 +) у печінці при алкогольному та неалкогольному стеатогепатиті Анотація   PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, S. V. Fen'
 
№ 1 (2014) Особливості деформації міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця з помірною дилатацією лівого шлуночка, що ускладнена інфарктом міокарда Анотація   PDF
A. V. Molodan, V. A. Ivashchuk
 
№ 1 (2014) Особливості дуктулярної реакції при алкогольному, неалкогольному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С за результатами імуногістохімічного дослідження Анотація   PDF
O. M. Gavrilyuk
 
№ 2 (2017) Особливості експресії HIF-1α та HIF-3α в гіпоталамусі щурів лінії Вістар за умов переривчастої гіпобаричної гіпоксії Анотація   PDF (Русский)
A. V. Abramov, V. A. Shamenko
 
№ 3 (2018) Особливості експресії ангіотензину II в аркуатному ядрі гіпоталамуса експериментальних щурів при різних за етіологією артеріальних гіпертензіях Анотація   PDF
S. V. Tishсhenko
 
№ 3 (2012) Особливості експресії протеїну клаудін (Claudin 11) при різних формах чоловічої неплідності Анотація   PDF
S. V. Bazalytska, A.M. Romanenko, Yu. V. Persidsky
 
№ 2 (2013) Особливості експресії регуляторного білка тайтину та колагену I типу в міокарді спонтанно гіпертензивних щурів з експериментальним цукровим діабетом Анотація   PDF (Русский)
M. Yu. Kolesnik
 
№ 3 (2015) Особливості експрессії конститутивних ізоформ синтази оксиду азоту в паравентрикулярному та супраоптичному ядрах гіпоталамусу при артеріальній гіпертензії різного генезу Анотація   PDF
Yu. M. Kolesnyk, O. V. Hancheva, N. V. Kuzo
 
№ 3 (2017) Особливості еміграції лімфоцитів із тимуса Анотація   PDF (English)
O. A. Grygorieva, O. A. Apt
 
№ 2 (2015) Особливості ендокринної функції загрудинної залози в новонароджених із вродженою цитомегалією Анотація   PDF
O. M. Hyrya
 
№ 2 (2013) Особливості забезпечення тканинного метаболізму киснем в умовах черепно-мозкової травми та цукрового діабету Анотація   PDF
V. M. Meretskyi
 
№ 3 (2014) Особливості змін гемостазу під впливом різних режимів антиагрегантної терапії хворих на Q-інфаркт міокарда Анотація   PDF
S. M. Kyselov
 
276 - 300 з 530 результатів << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>