Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 (2018) Патологічні зміни серця на тлі вживання психостимуляторів Анотація   PDF
S. V. Kozlov, K. М. Suloiev, V. V Koldunov, Yu. V. Kozlova, Sh. M. Mamedov
 
№ 3 (2012) Патологічна анатомія плоду від матерів з ускладненою вагітністю Анотація   PDF
A.F. Yakovtsova, V.D. Markovskiy, I.V. Sorokina, G.I. Gubina-Vakulik, V.V. Gargin, O.A. Omelchenko, M.S. Myroshnichenko, D.I. Galata, S.N. Potapov, A.S. Shapkin
 
№ 2 (2013) Патоморфоз раку шийки матки ІІB стадії при передопераційній променевій терапії Анотація   PDF
A.E. Kryzhanivska, E.O. Kindrativ, I.O. Mykhailiuk
 
№ 1 (2012) Патоморфологічні зміни аерогематичного бар’єра при гострому респіраторному дистрес-синдромі в експерименті Анотація   PDF (Русский)
N. Yu. Novikov, L. V. Tyshkevich, K. M. Dzhansyz
 
№ 1 (2012) Патоморфологічні зміни в структурах гематоенцефалітичного бар’єра при гострих порушеннях мозкового кровообігу Анотація   PDF (Русский)
S. І. Tertyshny, V. E. Gulenko
 
№ 2 (2016) Патоморфологічні зміни мембрани Шнайдера при змішаній формі ятрогенного верхньощелепного синуситу стоматогенного походження Анотація   PDF (Русский)
S. D. Varzhapetyan, E. А. Grigorieva
 
№ 3 (2016) Патоморфологічні особливості ІgG4-пов’язаної склерозуючої хвороби шлунка: клінічний випадок Анотація   PDF
O. O. Dyadyk, Y. I. Beketova, N. M. Gorbokon, M. D. Ivanova
 
№ 2 (2014) Патоморфологічні особливості будови матки плодів від матерів, вагітність у яких ускладнена прееклампсією різного ступеня тяжкості Анотація   PDF (Русский)
V. D. Markowski, L. S. Kupriyanova
 
№ 1 (2015) Патоморфологічні особливості туберкулом легень (за даними аналізу операційного резекційного матеріалу Анотація   PDF
Р. V. Kuzyk
 
№ 2 (2015) Патоморфологічні особливості ураження нирок в умовах метаболічного синдрому (за даними автопсій і в експерименті) Анотація   PDF
І. V. Kozlova
 
№ 1 (2018) Патоморфологічні особливості хронічних гастродуоденітів у дітей із дисплазією сполучної тканини Анотація   PDF
O. M. Mukvich, T. D. Zadorozhnaja, O. V. Lavrenchuk, T. N. Archakova
 
№ 1 (2013) Патоморфологічні особливості шкіри та м’язової тканини експериментальних тварин при зажиттєвих і постмортальних ушкодженнях Анотація   PDF
A. V. Kis
 
№ 3 (2012) Патоморфологічні та імуногістохімічні зміни в головному мозку при мозкових інсультах в умовах порушення проникності гематоенцефалічного бар’єра Анотація
S.I. Tertyshny, V.E. Gulenko
 
№ 2 (2016) Патоморфологічна характеристика IgG4 -пов’язаних захворювань Анотація   PDF
O. O. Dyadyk, M. D. Ivanova
 
№ 3 (2014) Патоморфологічна характеристика впливу пінного склерозанту на венозну стінку при варикозній хвороб Анотація   PDF
Yu. P. Titova
 
№ 2 (2013) Патоморфологічна характеристика перебудови ацинарно-острівцевої тканини при тяжкому фіброзі підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит Анотація   PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, I. S. Kovalenko
 
№ 2 (2014) Патоморфологічна характеристика процесів проліферації та апоптозу в панкреатичній інтраепітеліальній неоплазії при протоковій аденокарциномі підшлункової залози та хронічному панкреатиті Анотація   PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, A. V. Evseyev, I. S. Kovalenko
 
№ 3 (2015) Патоморфологія оболон головного мозку щурів при експериментальному субарахноїдальному крововиливі Анотація   PDF
A. M. Netlyukh
 
№ 1 (2019): Патологія Патоморфологія плодової та зрілої печінки при інтоксикації свинцем і в умовах корекції: огляд експериментальних даних Анотація   PDF (English)
H. V. Dovhal, M. A. Dovhal, O. A. Romanenko
 
№ 3 (2017) Патоморфологія фіброзу печінки в трепанобіоптатах хворих на стеатогепатит: основні типи, джерела розвитку, особливості прогресування Анотація   PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, S. V. Fen’
 
№ 1 (2020) Патофізіологічне обґрунтування ефективності застосування кверцетину в терапії коронавірусної хвороби (COVID-19) Анотація   PDF
I. A. Zupanets, S. K. Shebeko, N. P. Bezugla, I. A. Otrishko
 
№ 1 (2012) Первинна дифузна В-крупноклітинна лімфома шкіри, анапластичний варіант Анотація   PDF (Русский)
S. V. Antonyuk, V. A. Yablunovsky, V. I. Probachay
 
№ 2 (2019) Первинна легенева лімфома з бронхоасоційованої лімфоїдної тканини (клінічне спостереження) Анотація   PDF
I. V. Zhulkevych, I. Yo. Halaichuk
 
№ 1 (2018) Перебіг вагітності та її завершення в жінок із дифузним нетоксичним зобом Анотація   PDF (English)
L. P. Shelestovа, N. М. Radchenko
 
№ 1 (2014) Передумови виникнення та характер структурних змін яєчок у шахтарів-вугільників Донбасу Анотація   PDF
Yu. V. Danilov, T. I. Shevchenko, K. V. Motkov
 
351 - 375 з 530 результатів << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>