Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 (2012) Перехідноклітинна карцинома передміхурової залози: особливості клініки, пато- та морфогенезу Анотація   PDF
M. I. Servetnyk, Yu.O. Pospishil
 
№ 3 (2012) Перисинусоїдально-центролобулярний фіброз печінки: особливості морфогенезу і параметри прогресії Анотація   PDF (Русский)
V.A. Tumanskiy, Yu.A. Shebeko
 
№ 2 (2017) Персоніфікація периопераційного біомоніторингу Анотація   PDF (Русский)
O. N. Boitsova
 
№ 1 (2012) Перспективи використання стовбурових клітин у судинній хірургії Анотація   PDF (Русский)
A. S. Nikonenko, A. N. Voloshyn
 
№ 1 (2015) Питомий вміст ДНК у ядрах клітин і клітинна гетерогенність аденокарцином товстої кишки Анотація   PDF
A. N. Grabovoy, S. A. Antoniuk, V. P. Silchenko, E. A. Vorobiei, T. M. Savchin
 
№ 2 (2012) Повторні реконструкції у хворих на облітеруючий атеросклероз з віддаленими ускладненнями Анотація   PDF (Русский)
V. A. Gubka
 
№ 3 (2015) Показники артеріального тиску за даними його добового моніторування у хворих на паратравматичну екзему похилого віку із супутніми варикозною та гіпертонічною хворобами Анотація   PDF
Ahmad Mohammadamin Ahmad Baninaser
 
№ 1 (2018) Поліморфізм генів системи гемостазу, ендотеліальної дисфункції та регуляції артеріального тиску у вагітних із прееклампсією та затримкою розвитку плода Анотація   PDF
T. O. Loskutova
 
№ 2 (2018) Поліморфізм гена рецептора ангіотензину ІІ першого типу в жінок з есенціальною артеріальною гіпертензією та відповідні особливості структурно-функціональних показників міокарда Анотація   PDF
O. O. Sakovych, V. M. Zhebel, T. V. Polishchuk, S. V. Franchuk, L. M. Sursaieva
 
№ 2 (2016) Порівняльна імуногістохімічна характеристика експресії Ki-67, p53, каспази-3 в неінвазивній та інвазивній аденокарциномі шлунка кишкового типу Анотація   PDF (English)
V. A. Tumanskiy, T. A. Khrystenko
 
№ 1 (2016) Порівняльна імуногістохімічна характеристика експресії рецепторів естрогену-α та прогестерону, р16 і р53, Ki-67 і каспази 3 в інвазивній ендометріоїдній аденокарциномі тіла матки та в проліферативному ендометрії Анотація   PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, A. V. Chepets
 
№ 3 (2016) Порівняльна імуногістохімічна характеристика проліферації та апоптозу колоректальної аденокарциноми Анотація   PDF (Русский)
M. A. Shyshkin
 
№ 1 (2019): Патологія Порівняльна морфометрія піальних судин при дисциркуляторно-ішемічній і діабетичній енцефалопатії Анотація   PDF (Русский)
V. O. Shavryn, Yu. M. Avramenko
 
№ 3 (2014) Порівняльна оцінка і технічні аспекти панкреатодигестивних анастомозів при виконанні паренхімозберігаючих операцій у хворих на хронічний панкреатит із протоковою гіпертензією Анотація   PDF (Русский)
V. M. Klimenko, A. V. Klimenko, A. A. Steshenko
 
№ 1 (2014) Порівняльна оцінка впливу кандесартану та раміприлу на рівні GDF 15 і NTproBNP, структурно-функціональні показники серця у хворих на ішемічну хворобу серця з безсимптомною діастолічною дисфункцією, які перенесли інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіперт Анотація   PDF
V. D. Syvolap, Ya. V. Zemlyaniy
 
№ 3 (2017) Порівняльна характеристика імуногістохімічного виявлення антигенів M. tuberculosis і мікобактерій за методом Ціля–Нільсена в легеневій тканині з туберкульомою на тлі прогресуючого перебігу туберкульозу Анотація   PDF (Русский)
I. V. Liskina, O. A. Melnik, L. M. Zahaba, S. D. Kuzovkova, V. V. Kuts
 
№ 3 (2014) Порівняльна характеристика методів визначення маркера запалення матриксної металопротеїнази-9 Анотація   PDF (Русский)
E. V. Baranova, A. V. Abramov, V. I. Dariy
 
№ 2 (2019) Порівняльна характеристика показників експресії мозкового натрійуретичного пептиду та ангіотензину ІІ у структурі блакитної плями стовбура мозку щурів при артеріальній гіпертензії різного ґенезу Анотація   PDF (English)
M. V. Danukalo, O. V. Hancheva, Ye. V. Kadzharian
 
№ 3 (2018) Порівняльна характеристика реакції вазопресинергічних нейронів супраоптичного та паравентрікулярного ядер гіпоталамуса при переривчастій дії гіпоксичної гіпоксії Анотація   PDF (Русский)
A. V. Abramov, V. O. Shamenko, Yu. M. Kolesnyk
 
№ 2 (2016) Порівняльна характеристика транскрипційної активності генів CDH1, CTNNB1, VEGFA та експресії кодованих ними білків Е-кадгерину, β-катеніну та VEGFA в метастатичній ендометріоїдній аденокарциномі тіла матки і в аденокарциномі без метастазів Анотація   PDF (English)
V. A. Tumanskiy, A. V. Chepets, А. М. Kamyshnyi
 
№ 1 (2017) Порівняльна характеристика транскрипційної активності генів CDH1, CTNNB1 та експресії кодованих ними білків Е-кадгерину та β-катеніну в аденокарциномі шлунка кишкового типу Анотація   PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, T. A. Khrystenko
 
№ 3 (2014) Порівняльне оцінювання експресії ростових рецепторів сімейства ErbB, Кі-67 та Е-кадгерину клітинами протокової аденокарциноми підшлункової залози Анотація   PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, A. V. Evseyev
 
№ 3 (2015) Порівняльний аналіз імуногістохімічних параметрів первинного раку печінки і метастазів у печінку злоякісних пухлин солідно-трабекулярної та тубулярно-залозистої структури в пункційних трепанобіоптатах Анотація   PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, M. D. Zubko, V. G. Maksimenko
 
№ 2 (2018) Порушення експресії конститутивних ізоформ синтази монооксиду азоту як патогенетичний фактор формування ускладнень після екстракції зуба на тлі експериментального цукрового діабету Анотація   PDF
K. S. Hanchev, A. V. Abramov
 
№ 2 (2012) Порушення мікроциркуляції слизової оболонки шлунка у пацієнтів з ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів Анотація   PDF
G. A. Solov’yova, O. G. Kurik
 
376 - 400 з 530 результатів << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>