Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2017) Актуальність проблеми поєднаного перебігу мультирезистентного туберкульозу легень із цукровим діабетом Анотація   PDF (English)
O. M. Raznatovska, Yu. M. Bobrovnycha-Dvizova, S. B. Norejko, N. A. Gricova
 
№ 2 (2017) Алгоритм диференційної діагностики ендогенної кататонії, кататономорфних та кататономімікричних станів Анотація   PDF (English)
D. N. Safonov
 
№ 2 (2017) Альтернативний спосіб лікування тривало існуючих ранових дефектів тулуба та кінцівок Анотація   PDF (English)
E. V. Ponomarenko, I. S. Kovalenko
 
№ 2 (2014) Аналіз і вибір експериментальної моделі остеоартрозу Анотація   PDF (English)
O. A. Grygorieva, O. V. Monina, E. R. Skakovsky
 
№ 2 (2013) Аналіз інтравітреального застосування антиVEGF-препаратів при захворюваннях очного дна, що супроводжуються ексудацією й неоваскуляризацією Анотація   PDF (Русский)
N. G. Zavgorodnya, I. A. Poplavska
 
№ 3 (2018) Аналіз варіабельності серцевого ритму у хворих із первинною та повторною інвазією гостриками до та після курсу специфічної терапії Анотація   PDF (Русский)
K. А. Stepanchenko
 
№ 3 (2013) Аналіз залежності виживаності хворих на рак шлунка від локалізації та характеристик пухлини Анотація   PDF
O. M. Levyk, K. V. Barannikov
 
№ 2 (2015) Аналіз методологічних підходів при моделюванні гестаційного антифосфоліпідного синдрому Анотація   PDF
V. Yu. Prokopiuk, A. V. Falko, O. S. Prokopyuk, V. V. Volina, V. Yu. Trifonov
 
№ 3 (2014) Аналіз перебігу недрібноклітинного раку легені III–IV стадій при застосуванні високодозової антиестрогенної терапії в комплексному хіміопроменевому лікуванні хворих Анотація   PDF
A. V. Kadzhoian
 
№ 2 (2018) Аналіз структури невідкладних станів військовослужбовців Збройних Сил України в сучасних умовах Анотація   PDF
M. I. Badiuk, O. O. Mykyta, I. P. Semeniv, M. M. Rygan, V. V. Kosarchuk
 
№ 2 (2013) Арозивна кровотеча з міхурової артерії у черевну порожнину у хворої старечого віку на гострий гангренозно-перфоративний кам’яний холецистит Анотація   PDF (Русский)
A.V. Kapshitar, A.A. Kapshitar, V.Yu. Erokhin
 
№ 2 (2018) Асоціація однонуклеотидного поліморфізму імунорегуляторних генів із передчасним розривом плодових оболонок при недоношеній вагітності Анотація   PDF (English)
K. S. Liubomyrska, O. M. Kamyshnyi, Yu. Ya. Krut
 
№ 2 (2014) Асоціація поліморфізму генів фолатного циклу і сироваткового вмісту інтерлейкіну-33 у пацієнтів із високим сумарним серцево-судинним ризиком на комбінованій терапії артеріальній гіпертензії Анотація   PDF (Русский)
I. I. Chukaeva, А. I. Khachirova, L. V. Gankovskaya, M. V. Khoreva, I. V. Kostomarova
 
№ 1 (2014) Вікові особливості ремоделювання міокарда у чоловіків із хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу та нирковою дисфункцією Анотація   PDF
D. A. Lashkul
 
№ 1 (2014) Вегетативне забезпечення центральної гемодинаміки і фізичної працездатності жінок-бігунів на середні дистанції Анотація   PDF (Русский)
E. L. Mikhalyuk, S. N. Malahova, M. V. Didenko
 
№ 1 (2018) Ведення хворих на аутоімунні захворювання печінки на основі останніх рекомендацій EASL з урахуванням власного досвіду (лекція лікарю-практику) Анотація   PDF
Yu. M. Stepanov, S. V. Kosynska, O. V. Pavlenko
 
№ 1 (2016) Взаємозалежність показників нейрогуморальної регуляції та стану вегетативної нервової системи у хворих на псоріаз залежно від статі хворих Анотація   PDF
Abboud Aymen
 
№ 3 (2012) Взаємозв'язок морфофункціонального стану слизової оболонки стравоходу й кардіального відділу шлунка при ерозивній формі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби Анотація   PDF (Русский)
V.D. Markovskiy, V.V. Gargin, V.V. Sakal
 
№ 1 (2018) Взаємозв’язки морфологічних змін у печінці з розвитком позапечінкових проявів у хворих на хронічний гепатит С Анотація   PDF (English)
Yu. Yu. Riabokon, V. A. Tumanskiy, E. V. Riabokon
 
№ 3 (2015) Взаємозв’язок змін маркерів системного запалення та ендотеліальної дисфункції з клінічним перебігом ішемічної хвороби серця після перенесеної негоспітальної пневмонії Анотація   PDF
N. S. Mykhailovska, T. O. Kulynych
 
№ 2 (2014) Взаємозв’язок концентрації галектину-3 і вмісту циркулюючих ендотеліальних прогеніторних клітин у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу Анотація   PDF (Русский)
A. A. Kremzer
 
№ 2 (2015) Взаємозв’язок між рівнями мелатоніну та тестостерону в щурів-самців різного віку при виразкових ураженнях шлунка Анотація   PDF
V. V. Hnatiuk, N. M. Kononenko
 
№ 2 (2014) Взаємозв’язок між фіброзом, ангіогенезом і дуктулярною реакцією при прогресуванні хронічного стеатогепатиту (алкогольного та неалкогольного) та вірусного гепатиту С Анотація   PDF (English)
O. M. Gavrilyuk
 
№ 1 (2013) Взаємозв’язок ремоделювання лівого шлуночка й артерій еластичного і м’язового типів у хворих з неконтрольованою артеріальною гіпертензією Анотація   PDF
S. Ya. Dotsenko, V. G. Deynega, N. Ya. Dotsenko
 
№ 2 (2014) Визначення маркерів м’язової диференціації SMA та MSA у СD117-позитивних та СD117-негативних гастроінтестинальних стромальних пухлинах із різним злоякісним потенціалом Анотація   PDF
I. S. Shpon’ka, V. R. Yakovenko
 
26 - 50 з 449 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>