Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2017) Альтернативний спосіб лікування тривало існуючих ранових дефектів тулуба та кінцівок Анотація   PDF (English)
E. V. Ponomarenko, I. S. Kovalenko
 
№ 2 (2014) Аналіз і вибір експериментальної моделі остеоартрозу Анотація   PDF (English)
O. A. Grygorieva, O. V. Monina, E. R. Skakovsky
 
№ 2 (2013) Аналіз інтравітреального застосування антиVEGF-препаратів при захворюваннях очного дна, що супроводжуються ексудацією й неоваскуляризацією Анотація   PDF (Русский)
N. G. Zavgorodnya, I. A. Poplavska
 
№ 3 (2013) Аналіз залежності виживаності хворих на рак шлунка від локалізації та характеристик пухлини Анотація   PDF
O. M. Levyk, K. V. Barannikov
 
№ 2 (2015) Аналіз методологічних підходів при моделюванні гестаційного антифосфоліпідного синдрому Анотація   PDF
V. Yu. Prokopiuk, A. V. Falko, O. S. Prokopyuk, V. V. Volina, V. Yu. Trifonov
 
№ 3 (2014) Аналіз перебігу недрібноклітинного раку легені III–IV стадій при застосуванні високодозової антиестрогенної терапії в комплексному хіміопроменевому лікуванні хворих Анотація   PDF
A. V. Kadzhoian
 
№ 2 (2013) Арозивна кровотеча з міхурової артерії у черевну порожнину у хворої старечого віку на гострий гангренозно-перфоративний кам’яний холецистит Анотація   PDF (Русский)
A. V. Kapshitar, A. A. Kapshitar
 
№ 2 (2014) Асоціація поліморфізму генів фолатного циклу і сироваткового вмісту інтерлейкіну-33 у пацієнтів із високим сумарним серцево-судинним ризиком на комбінованій терапії артеріальній гіпертензії Анотація   PDF (Русский)
I. I. Chukaeva, А. I. Khachirova, L. V. Gankovskaya, M. V. Khoreva, I. V. Kostomarova
 
№ 1 (2014) Вікові особливості ремоделювання міокарда у чоловіків із хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу та нирковою дисфункцією Анотація   PDF
D. A. Lashkul
 
№ 1 (2014) Вегетативне забезпечення центральної гемодинаміки і фізичної працездатності жінок-бігунів на середні дистанції Анотація   PDF (Русский)
E. L. Mikhalyuk, S. N. Malahova, M. V. Didenko
 
№ 1 (2016) Взаємозалежність показників нейрогуморальної регуляції та стану вегетативної нервової системи у хворих на псоріаз залежно від статі хворих Анотація   PDF
Abboud Aymen
 
№ 3 (2012) Взаємозв'язок морфофункціонального стану слизової оболонки стравоходу й кардіального відділу шлунка при ерозивній формі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби Анотація   PDF (Русский)
V. D. Markovskiy
 
№ 3 (2015) Взаємозв’язок змін маркерів системного запалення та ендотеліальної дисфункції з клінічним перебігом ішемічної хвороби серця після перенесеної негоспітальної пневмонії Анотація   PDF
N. S. Mykhailovska, T. O. Kulynych
 
№ 2 (2014) Взаємозв’язок концентрації галектину-3 і вмісту циркулюючих ендотеліальних прогеніторних клітин у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу Анотація   PDF (Русский)
A. A. Kremzer
 
№ 2 (2015) Взаємозв’язок між рівнями мелатоніну та тестостерону в щурів-самців різного віку при виразкових ураженнях шлунка Анотація   PDF
V. V. Hnatiuk, N. M. Kononenko
 
№ 2 (2014) Взаємозв’язок між фіброзом, ангіогенезом і дуктулярною реакцією при прогресуванні хронічного стеатогепатиту (алкогольного та неалкогольного) та вірусного гепатиту С Анотація   PDF (English)
O. M. Gavrilyuk
 
№ 1 (2013) Взаємозв’язок ремоделювання лівого шлуночка й артерій еластичного і м’язового типів у хворих з неконтрольованою артеріальною гіпертензією Анотація   PDF
S. Ya. Dotsenko, V. G. Deynega, N. Ya. Dotsenko
 
№ 2 (2014) Визначення маркерів м’язової диференціації SMA та MSA у СD117-позитивних та СD117-негативних гастроінтестинальних стромальних пухлинах із різним злоякісним потенціалом Анотація   PDF
I. S. Shpon’ka, V. R. Yakovenko
 
№ 1 (2012) Використання ад’ювантів при каудально-епідуральному введенні місцевих анестетиків у дітей раннього віку Анотація   PDF (Русский)
M. Yu. Kurochkin
 
№ 1 (2016) Використання матриксної металопротеїнази-9 (MMП-9) та її тканинного інгібітора (TIMП-1) у патоморфологічній діагностиці каротидної патології: аналіз наукової літератури та власні спостереження Анотація   PDF (Русский)
Yu. I. Kuzyk
 
№ 1 (2013) Використання спинально-епідурального блоку при багатокомпонентних анестезіях у дітей грудного віку з хірургічною патологією Анотація   PDF
M. Yu. Kurochkin
 
№ 1 (2012) Випадок HCV-асоційованої імунної тромбоцитопенії у хворого на хронічний гепатит С Анотація   PDF
Yu. Yu. Ryabokon
 
№ 3 (2012) Випадок спостереження аденокарциноми аденогіпофізу за даними аутопсії Анотація   PDF (Русский)
N. Yu. Ozerova
 
№ 3 (2013) Вираженість та частотні відмінності патоморфологічних змін тканин кульшового суглоба при захворюваннях, що ускладнились синдромом фемороацетабулярного конфлікту Анотація   PDF
V. V. Grigorovsky, V. V. Filipchuk, M. S. Kabatsiy
 
№ 3 (2014) Вміст PNA- та SBA-позитивних лімфоцитів у структурах великих слинних залоз щурів у ранньому постнатальному періоді після внутрішньоутробної антигенної дії Анотація   PDF (English)
І. N. Maslova
 
26 - 50 з 386 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>