Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2012) Вміст інтерферону-γ та інтерлейкіну-4 у сироватці крові хворих на хронічний гепатит С зі змішаною кріоглобулінемією Анотація   PDF
O. P. Mashko, E. V. Ryabokon, A. V. Abramov
 
№ 1 (2012) Вміст прозапальних медіаторів і цитокінів Т-хелперів 1, 2 типів як імунорегуляторний критерій у дітей з гнійно-септичними захворюваннями на етапі госпіталізації Анотація   PDF (Русский)
L. F. Pritulo, Yu. A. Bisyuk, V. P. Pritula
 
№ 3 (2016) Вміст холестерину, стеаринової та пальмітинової кислот у печінці при неалкогольному стеатогепатиті різного ступеня тяжкості за даними високоефективної рідинної хромато-мас-спектрометрії Анотація   PDF (English)
V. A. Tumanskiy, S. V. Fen’, B. A. Varinskyi
 
№ 2 (2012) Вплив внутрішньочеревної гіпертензії на патоморфологічні особливості перебігу гострого деструктивного панкреатиту в експерименті Анотація   PDF
I. K. Morar, O. I. Ivashchuk, I. S. Davydenko
 
№ 3 (2017) Вплив додаткових факторів ризику на антигіпертензивну ефективність епросартану та телмісартану у хворих на гіпертонічну хворобу Анотація   PDF
V. V. Syvolap, O. V. Vizir-Tronova
 
№ 2 (2017) Вплив експериментального гестаційного діабету та введень глібенкламіду на рівень мРНК NLRP3-інфламасоми та розподіл NLRP3+-клітин у брижових лімфатичних вузлах у нащадків Анотація   PDF (English)
Т. М. Prozorova, V. A. Kamyshna, О. М. Kamyshnyi
 
№ 2 (2015) Вплив експресії імуногістохiмічного маркера Ki-67 на тривалість життя хворих на рак шлунка 0–III cтадій Анотація   PDF
O. M. Levyk, A. I. Shevchenko, V. A. Tumanskiy, A. V. Evseyev
 
№ 1 (2013) Вплив оксидативного стресу на серцево-судинні показники у хворих з поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень і гіпертонічної хвороби Анотація   PDF
V. G. Deinega, V. V. Kryvenko
 
№ 2 (2016) Вплив поліморфізму Pro12Ala гена PPARG на процеси перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на цукровий діабет 2 типу залежно від тривалості захворювання Анотація   PDF
V. Y. Mokrii, S. V. Ziablytsev
 
№ 3 (2016) Вплив пренатальної хронічної гіперглікемії на патерн експресії ізоформ NOS у міокарді лівого шлуночка серця щурів-самців препубертатного віку Анотація   PDF
O. V. Gancheva, Yu. M. Kolesnyk, Yu. I. Vorodeeva
 
№ 1 (2013) Вплив препаратів з глюкокортикостероїдами та керамідами на морфологічний стан шкіри щурів з неспецифічним дерматитом Анотація   PDF
Ya. O. Butko, Yu. B. Laryanovska
 
№ 2 (2014) Вплив хронічної пренатальної гіпоксії на спеціалізований контактний апарат шлуночків серця щурів в онтогенезі Анотація   PDF
N. S. Petruk
 
№ 1 (2016) Вплив цілорічних тренувань на стан серцево-судинної, автономної нервової системи та фізичної працездатності у жінок-бігунів на 400 метрів Анотація   PDF
Ye. L. Mikhalyuk, M. V. Didenko, S. N. Malakhova
 
№ 2 (2015) Вузлувата еритема у 8-місячної дитини – клінічний випадок, літературний огляд Анотація   PDF (English)
S. N. Nedelska, O. P. Pakholchuk
 
№ 3 (2014) Гіперпластичні поліпи шлунка: імуногістохімічна характеристика проліферації та апоптозу Анотація   PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, T. A. Khrystenko
 
№ 2 (2017) Гіпертрофія міокарда та внутрішньосерцева гемодинаміка в дітей із двостулковим аортальним клапаном серця Анотація   PDF (English)
А. V. Kamenshchyk, O. G. Ivanko
 
№ 1 (2013) Гістологічна характеристика зіскрібків порожнини матки у жінок з гіперпролактинемією різного генезу, ускладненою перерваною вагітністю Анотація   PDF
A. A. Trushkevich, T. G. Filonenko, E. P. Golubinskaya
 
№ 1 (2014) Гістоморфометрична характеристика супратенторіальних менінгіом головного мозку Анотація   PDF (Русский)
W. E. Voteva, S. I. Tertishniy
 
№ 1 (2015) Гістопатологічні зміни та імуногістохімічна експресія протеїну ubiquitin у перитуморальній тканині при герміногенних пухлинах яєчка Анотація   PDF
S. V. Bazalytska, A. M. Romanenko
 
№ 3 (2014) ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ І РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ: ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМООБТЯЖЕННЯ Анотація   PDF
S. I. Smiyan, I. P. Mazur, I. I. Bilozetskyi
 
№ 1 (2014) Гепатоцелюлярна карцинома: особливості мікроструктури та експресії HepPar-1, альфа-фетопротеїну, цитокератинів 7 і 20 Анотація   PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, M. D. Zubko
 
№ 2 (2015) Діагностика та лікування пахвинно-калиткових гриж у новонароджених дітей Анотація   PDF
V. P. Prytula, I. G. Rybalchenko
 
№ 2 (2012) Діагностична та прогностична цінність лептину як маркера кардіометаболічного ризику Анотація   PDF (Русский)
A. Е. Berezin, A. A. Kremser
 
№ 1 (2015) Діагностичне та прогностичне значення васкуляризації папілярних мікрокарцином щитовидної залози Анотація   PDF (Русский)
I. V. Ivakhno
 
№ 1 (2016) Динаміка вмісту нейроспецифічних білків та їх утворення при експериментальній черепно-мозковій травмі Анотація   PDF
S. V. Ziablitsev, Ya. S. Yuzkiv, O. O. Dyadyk
 
51 - 75 з 386 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>