Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2016) Вплив поліморфізму Pro12Ala гена PPARG на процеси перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на цукровий діабет 2 типу залежно від тривалості захворювання Анотація   PDF
V. Y. Mokrii, S. V. Ziablytsev
 
№ 3 (2016) Вплив пренатальної хронічної гіперглікемії на патерн експресії ізоформ NOS у міокарді лівого шлуночка серця щурів-самців препубертатного віку Анотація   PDF
O. V. Gancheva, Yu. M. Kolesnyk, Yu. I. Vorodeeva
 
№ 1 (2013) Вплив препаратів з глюкокортикостероїдами та керамідами на морфологічний стан шкіри щурів з неспецифічним дерматитом Анотація   PDF
Ya. O. Butko, Yu. B. Laryanovska
 
№ 2 (2014) Вплив хронічної пренатальної гіпоксії на спеціалізований контактний апарат шлуночків серця щурів в онтогенезі Анотація   PDF
N. S. Petruk
 
№ 1 (2016) Вплив цілорічних тренувань на стан серцево-судинної, автономної нервової системи та фізичної працездатності у жінок-бігунів на 400 метрів Анотація   PDF
Ye. L. Mikhalyuk, M. V. Didenko, S. N. Malakhova
 
№ 2 (2015) Вузлувата еритема у 8-місячної дитини – клінічний випадок, літературний огляд Анотація   PDF (English)
S. N. Nedelska, O. P. Pakholchuk
 
№ 3 (2014) Гіперпластичні поліпи шлунка: імуногістохімічна характеристика проліферації та апоптозу Анотація   PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, T. A. Khrystenko
 
№ 1 (2013) Гістологічна характеристика зіскрібків порожнини матки у жінок з гіперпролактинемією різного генезу, ускладненою перерваною вагітністю Анотація   PDF
A. A. Trushkevich, T. G. Filonenko, E. P. Golubinskaya
 
№ 1 (2014) Гістоморфометрична характеристика супратенторіальних менінгіом головного мозку Анотація   PDF (Русский)
W. E. Voteva, S. I. Tertishniy
 
№ 1 (2015) Гістопатологічні зміни та імуногістохімічна експресія протеїну ubiquitin у перитуморальній тканині при герміногенних пухлинах яєчка Анотація   PDF
S. V. Bazalytska, A. M. Romanenko
 
№ 3 (2014) ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ І РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ: ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМООБТЯЖЕННЯ Анотація   PDF
S. I. Smiyan, I. P. Mazur, I. I. Bilozetskyi
 
№ 1 (2014) Гепатоцелюлярна карцинома: особливості мікроструктури та експресії HepPar-1, альфа-фетопротеїну, цитокератинів 7 і 20 Анотація   PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, M. D. Zubko
 
№ 2 (2015) Діагностика та лікування пахвинно-калиткових гриж у новонароджених дітей Анотація   PDF
V. P. Prytula, I. G. Rybalchenko
 
№ 2 (2012) Діагностична та прогностична цінність лептину як маркера кардіометаболічного ризику Анотація   PDF (Русский)
A. Е. Berezin, A. A. Kremser
 
№ 1 (2015) Діагностичне та прогностичне значення васкуляризації папілярних мікрокарцином щитовидної залози Анотація   PDF (Русский)
I. V. Ivakhno
 
№ 1 (2016) Динаміка вмісту нейроспецифічних білків та їх утворення при експериментальній черепно-мозковій травмі Анотація   PDF
S. V. Ziablitsev, Ya. S. Yuzkiv, O. O. Dyadyk
 
№ 1 (2013) Динаміка морфометричних показників і вмісту глікогену в серці щурів після антенатального впливу антигенів Анотація   PDF
A. N. Lebedinets
 
№ 1 (2015) Динаміка патологічних змін структури міокарда щурів за умов введення доксорубіцину Анотація   PDF
А. G. Rodinskij, Ju. V. Kozlova, L. V. Guz'
 
№ 3 (2012) Динаміка показників прооксидантно-антиоксидантної системи у хворих на хронічний гепатит с зі змішаною кріоглобулінемією на фоні різних схем патогенетичного лікування Анотація   PDF
O. P. Mashko
 
№ 2 (2015) Динаміка розвитку та особливості поширення патологічного процесу в заочеревинному просторі при гострому панкреатиті Анотація   PDF (Русский)
V. V. Ganzhy, I. P. Kolesnyk, N. A. Yareshko, A. I. Marusiy
 
№ 1 (2012) Динаміка систолічних функціональних показників серця і систолічна міжшлуночкова взаємодія у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного ґенезу залежно від функціонального класу Анотація   PDF
V. V. Syvolap, N. V. Tumanskaya
 
№ 3 (2016) Диференційований підхід до терапії хворих на вугрову хворобу із супутньою кандидозною інфекцією Анотація   PDF
Yaakubi Randa
 
№ 1 (2013) До питання про терапевтичну тактiку у осiб з мозковим супратенторiальним iнсультом Анотація   PDF (Русский)
V. I. Bobrova, V. M. Kalashnik
 
№ 3 (2012) Доброякісна метастазуюча лейоміома Анотація   PDF (Русский)
A. A. Davydova
 
№ 3 (2013) Дозозалежний ефект беміпарину у хворих з онкологічно зумовленою механічною жовтяницею при різноманітних розладах системи гемостазу Анотація
O. O. Tarabrin, O. S. Kushnir
 
51 - 75 з 343 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>