Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2014) Вікові особливості ремоделювання міокарда у чоловіків із хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу та нирковою дисфункцією Анотація   PDF
D. A. Lashkul
 
№ 1 (2014) Вегетативне забезпечення центральної гемодинаміки і фізичної працездатності жінок-бігунів на середні дистанції Анотація   PDF (Русский)
E. L. Mikhalyuk, S. N. Malahova, M. V. Didenko
 
№ 1 (2018) Ведення хворих на аутоімунні захворювання печінки на основі останніх рекомендацій EASL з урахуванням власного досвіду (лекція лікарю-практику) Анотація   PDF
Yu. M. Stepanov, S. V. Kosynska, O. V. Pavlenko
 
№ 1 (2016) Взаємозалежність показників нейрогуморальної регуляції та стану вегетативної нервової системи у хворих на псоріаз залежно від статі хворих Анотація   PDF
Abboud Aymen
 
№ 3 (2012) Взаємозв'язок морфофункціонального стану слизової оболонки стравоходу й кардіального відділу шлунка при ерозивній формі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби Анотація   PDF (Русский)
V.D. Markovskiy, V.V. Gargin, V.V. Sakal
 
№ 1 (2019): Патологія Взаємозв’язки імунологічних порушень із поліморфізмом гена інтерлейкіну-6 та їхня роль у формуванні HCV-асоційованої змішаної кріоглобулінемії Анотація   PDF (English)
K. V. Kalashnyk, Yu. Yu. Riabokon, O. V. Riabokon
 
№ 2 (2019) Взаємозв’язки між ультразвуковими, імунологічними змінами при прогресуванні стеатозу та фіброзу печінки у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки різної етіології Анотація   PDF
Yu. M. Stepanov, V. I. Didenko, I. S. Konenko, O. M. Tatarchuk
 
№ 1 (2018) Взаємозв’язки морфологічних змін у печінці з розвитком позапечінкових проявів у хворих на хронічний гепатит С Анотація   PDF (English)
Yu. Yu. Riabokon, V. A. Tumanskiy, E. V. Riabokon
 
№ 3 (2015) Взаємозв’язок змін маркерів системного запалення та ендотеліальної дисфункції з клінічним перебігом ішемічної хвороби серця після перенесеної негоспітальної пневмонії Анотація   PDF
N. S. Mykhailovska, T. O. Kulynych
 
№ 2 (2014) Взаємозв’язок концентрації галектину-3 і вмісту циркулюючих ендотеліальних прогеніторних клітин у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу Анотація   PDF (Русский)
A. A. Kremzer
 
№ 2 (2015) Взаємозв’язок між рівнями мелатоніну та тестостерону в щурів-самців різного віку при виразкових ураженнях шлунка Анотація   PDF
V. V. Hnatiuk, N. M. Kononenko
 
№ 2 (2014) Взаємозв’язок між фіброзом, ангіогенезом і дуктулярною реакцією при прогресуванні хронічного стеатогепатиту (алкогольного та неалкогольного) та вірусного гепатиту С Анотація   PDF (English)
O. M. Gavrilyuk
 
№ 1 (2019): Патологія Взаємозв’язок показників кардіоваскулярного ремоделювання зі станом мінеральної щільності кісткової тканини в жінок з ішемічною хворобою серця Анотація   PDF
N. S. Mykhailovska, I. O. Stetsiuk
 
№ 1 (2013) Взаємозв’язок ремоделювання лівого шлуночка й артерій еластичного і м’язового типів у хворих з неконтрольованою артеріальною гіпертензією Анотація   PDF
S. Ya. Dotsenko, V. G. Deynega, N. Ya. Dotsenko
 
№ 2 (2014) Визначення маркерів м’язової диференціації SMA та MSA у СD117-позитивних та СD117-негативних гастроінтестинальних стромальних пухлинах із різним злоякісним потенціалом Анотація   PDF
I. S. Shpon’ka, V. R. Yakovenko
 
№ 1 (2018) Визначення нейтрофільних позаклітинних пасток і концентрації коротколанцюгових жирних кислот при сальмонела-індукованому запаленні кишечника на тлі введення ванкоміцину та Bacteroides fragilis Анотація   PDF (English)
Yu. V. Bukina, B. О. Varynskyi, A. V. Voitovich, G. D. Koval, A. G. Kaplaushenko, А. M. Kamyshnyі
 
№ 1 (2012) Використання ад’ювантів при каудально-епідуральному введенні місцевих анестетиків у дітей раннього віку Анотація   PDF (Русский)
M. Yu. Kurochkin
 
№ 1 (2016) Використання матриксної металопротеїнази-9 (MMП-9) та її тканинного інгібітора (TIMП-1) у патоморфологічній діагностиці каротидної патології: аналіз наукової літератури та власні спостереження Анотація   PDF (Русский)
Yu. I. Kuzyk
 
№ 1 (2013) Використання спинально-епідурального блоку при багатокомпонентних анестезіях у дітей грудного віку з хірургічною патологією Анотація   PDF
M. Yu. Kurochkin
 
№ 1 (2012) Випадок HCV-асоційованої імунної тромбоцитопенії у хворого на хронічний гепатит С Анотація   PDF
Yu. Yu. Ryabokon
 
№ 1 (2018) Випадок синхронного раку маткової труби і ендометрія. Клінічне спостереження Анотація   PDF (English)
A. M. Romaniuk, N. I. Gyryavenko, M. S. Lуndіn, V. V. Sikora, A. M. Piddubnyi
 
№ 3 (2012) Випадок спостереження аденокарциноми аденогіпофізу за даними аутопсії Анотація   PDF (Русский)
N.Yu. Ozerova, T.V. Savina, N.I. Pigidin, V.P. Grebenik, A.V. Ganzharin, M.B. Yanovskiy, K.M. Shatrova, E.P. Golubinskaya
 
№ 3 (2013) Вираженість та частотні відмінності патоморфологічних змін тканин кульшового суглоба при захворюваннях, що ускладнились синдромом фемороацетабулярного конфлікту Анотація   PDF
V. V. Grigorovsky, V. V. Filipchuk, M. S. Kabatsiy
 
№ 3 (2014) Вміст PNA- та SBA-позитивних лімфоцитів у структурах великих слинних залоз щурів у ранньому постнатальному періоді після внутрішньоутробної антигенної дії Анотація   PDF (English)
І. N. Maslova
 
№ 1 (2012) Вміст інтерферону-γ та інтерлейкіну-4 у сироватці крові хворих на хронічний гепатит С зі змішаною кріоглобулінемією Анотація   PDF
O. P. Mashko, E. V. Ryabokon, A. V. Abramov
 
51 - 75 з 530 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>