Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2013) Динаміка морфометричних показників і вмісту глікогену в серці щурів після антенатального впливу антигенів Анотація   PDF
A. N. Lebedinets
 
№ 1 (2015) Динаміка патологічних змін структури міокарда щурів за умов введення доксорубіцину Анотація   PDF
А. G. Rodinskij, Ju. V. Kozlova, L. V. Guz'
 
№ 3 (2012) Динаміка показників прооксидантно-антиоксидантної системи у хворих на хронічний гепатит с зі змішаною кріоглобулінемією на фоні різних схем патогенетичного лікування Анотація   PDF
O. P. Mashko
 
№ 2 (2015) Динаміка розвитку та особливості поширення патологічного процесу в заочеревинному просторі при гострому панкреатиті Анотація   PDF (Русский)
V. V. Ganzhy, I. P. Kolesnyk, N. A. Yareshko, A. I. Marusiy
 
№ 1 (2012) Динаміка систолічних функціональних показників серця і систолічна міжшлуночкова взаємодія у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного ґенезу залежно від функціонального класу Анотація   PDF
V. V. Syvolap, N. V. Tumanskaya
 
№ 2 (2017) Динаміка структурно-функціональних і вегетативних змін серця під впливом комбінованої терапії урсодезоксихолевою кислотою та L-аргініном у хворих на ішемічну хворобу серця, асоційовану з неалкогольною жировою хворобою печінки Анотація   PDF (English)
N. S. Mykhailovska, L. Ye. Miniailenko
 
№ 3 (2016) Диференційований підхід до терапії хворих на вугрову хворобу із супутньою кандидозною інфекцією Анотація   PDF
Yaakubi Randa
 
№ 1 (2013) До питання про терапевтичну тактiку у осiб з мозковим супратенторiальним iнсультом Анотація   PDF (Русский)
V. I. Bobrova, V. M. Kalashnik
 
№ 3 (2012) Доброякісна метастазуюча лейоміома Анотація   PDF (Русский)
A. A. Davydova
 
№ 3 (2013) Дозозалежний ефект беміпарину у хворих з онкологічно зумовленою механічною жовтяницею при різноманітних розладах системи гемостазу Анотація
O. O. Tarabrin, O. S. Kushnir
 
№ 3 (2016) Досвід застосування лапароскопічної апендектомії при гострому апендициті Анотація   PDF (Русский)
S. N. Zavgorodniy, А. І. Rylov, М. А. Kubrak, М. В. Danyluk, O. D. Naydenov, G. M. Grishchenko
 
№ 1 (2014) Досвід застосування формуючих кілець і захисних ковпачків із фторопласта на однокомпонентних імплантатах Анотація   PDF (Русский)
S. A. Chertov, A. M. Nikulin, A. V. Vozniy
 
№ 3 (2017) Дослідження динаміки кількості та топографії LCA+-дендритних клітин у тимусі щурів у ранньому післянатальному періоді в нормі та після пренатального введення дексаметазону Анотація   PDF
M. A. Voloshyn, Ye. O. Aravitskiy, O. G. Kushch
 
№ 1 (2012) Дослідження правих відділів серця, ролі та функції правого шлуночка у хворих на легеневу та кардіальну патологію Анотація   PDF
N. V. Tumanskaya, A. A. Popovich
 
№ 2 (2013) Дослідження токсичної дії продуктів біодеградації магнієвого сплаву в експерименті Анотація   PDF
Yu. M. Neryanov, M. L. Golovakha
 
№ 1 (2015) Експресія Pan cytokeratin у менінгіомах головного мозку Анотація   PDF (Русский)
S. I. Tertishniy, W. E. Voteva
 
№ 1 (2014) Експресія віментину в пухлинних клітинах різних органів і різноманітної гістологічної будови Анотація   PDF (Русский)
I. V. Vasilenko, R. B. Kondratjuk, I. A. Kolesnikova, A. G. Kudrjashov
 
№ 3 (2017) Експресія гліального фібрилярного кислого білка в сенсомоторній корі великих півкуль при моделюванні транзиторної ішемії на тлі попередньої сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекції Анотація   PDF
L. M. Yaremenko, A. N. Grabovoy, S.E. Shepelev
 
№ 3 (2015) Експресія маркерів CD34, DOG1, S100 у CD117-негативних і CD117-позитивних гастроінтестинальних стромальних пухлинах із різним потенціалом злоякісності та клініко-морфологічними характеристиками Анотація   PDF
V. R. Skorik
 
№ 2 (2017) Експресія матриксних металопротеїназ у дифузних гліомах: діагностична роль Анотація   PDF
T. V. Shynkarenko
 
№ 3 (2012) Експресія пан-В-клітинних маркерів клітинами пухлини при різних варіантах класичної лімфоми Ходжкіна Анотація   PDF
V. A. Gurtovyy
 
№ 2 (2014) Ендометріоз: патогенез, класифікація, діагностика, сучасні аспекти терапії Анотація   PDF (Русский)
N. V. Avramenko
 
№ 2 (2015) Ендоскопічні та морфологічні особливості гастроентероанастомозів у хворих з ускладненнями після резекції шлунка Анотація   PDF
O. N. Buriy, I. V. Gomoliako, I. S. Tereshkevich
 
№ 3 (2016) Епідеміологія меланоми шкіри у ХХ і на початку ХХІ століття в Україні та Запорізькій області Анотація   PDF
A. M. Sydorenko, V. V. Boyarsky, A. V. Yakubovskaya, N. P. Timoshev
 
№ 3 (2014) Епідеміологія неходжкінських лімфом в XX і на початку XXI століття Анотація   PDF (Русский)
A. I. Shevchenko, А. M. Sidorenko, E. R. Krohmalnaya
 
76 - 100 з 386 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>