Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2018) Діагностика порушень мукоциліарного транспорту у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень із супутньою патологією слизової оболонки бронхів Анотація   PDF (English)
O. M. Raznatovska, V. M. Khlystun
 
№ 2 (2015) Діагностика та лікування пахвинно-калиткових гриж у новонароджених дітей Анотація   PDF
V. P. Prytula, I. G. Rybalchenko
 
№ 2 (2012) Діагностична та прогностична цінність лептину як маркера кардіометаболічного ризику Анотація   PDF (Русский)
A. Е. Berezin, A. A. Kremser
 
№ 1 (2015) Діагностичне та прогностичне значення васкуляризації папілярних мікрокарцином щитовидної залози Анотація   PDF (Русский)
I. V. Ivakhno
 
№ 1 (2016) Динаміка вмісту нейроспецифічних білків та їх утворення при експериментальній черепно-мозковій травмі Анотація   PDF
S. V. Ziablitsev, Ya. S. Yuzkiv, O. O. Dyadyk
 
№ 1 (2013) Динаміка морфометричних показників і вмісту глікогену в серці щурів після антенатального впливу антигенів Анотація   PDF
A. N. Lebedinets
 
№ 1 (2015) Динаміка патологічних змін структури міокарда щурів за умов введення доксорубіцину Анотація   PDF
А. G. Rodinskij, Ju. V. Kozlova, L. V. Guz'
 
№ 3 (2012) Динаміка показників прооксидантно-антиоксидантної системи у хворих на хронічний гепатит с зі змішаною кріоглобулінемією на фоні різних схем патогенетичного лікування Анотація   PDF
O. P. Mashko
 
№ 2 (2015) Динаміка розвитку та особливості поширення патологічного процесу в заочеревинному просторі при гострому панкреатиті Анотація   PDF (Русский)
V. V. Ganzhy, I. P. Kolesnyk, N. A. Yareshko, A. I. Marusiy
 
№ 1 (2012) Динаміка систолічних функціональних показників серця і систолічна міжшлуночкова взаємодія у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного ґенезу залежно від функціонального класу Анотація   PDF
V. V. Syvolap, N. V. Tumanskaya
 
№ 2 (2017) Динаміка структурно-функціональних і вегетативних змін серця під впливом комбінованої терапії урсодезоксихолевою кислотою та L-аргініном у хворих на ішемічну хворобу серця, асоційовану з неалкогольною жировою хворобою печінки Анотація   PDF (English)
N. S. Mykhailovska, L. Ye. Miniailenko
 
№ 3 (2016) Диференційований підхід до терапії хворих на вугрову хворобу із супутньою кандидозною інфекцією Анотація   PDF
Yaakubi Randa
 
№ 1 (2013) До питання про терапевтичну тактiку у осiб з мозковим супратенторiальним iнсультом Анотація   PDF (Русский)
V. I. Bobrova, V. M. Kalashnik
 
№ 3 (2012) Доброякісна метастазуюча лейоміома Анотація   PDF (Русский)
A. A. Davydova
 
№ 3 (2013) Дозозалежний ефект беміпарину у хворих з онкологічно зумовленою механічною жовтяницею при різноманітних розладах системи гемостазу Анотація
O. O. Tarabrin, O. S. Kushnir
 
№ 3 (2016) Досвід застосування лапароскопічної апендектомії при гострому апендициті Анотація   PDF (Русский)
S. N. Zavgorodniy, А. І. Rylov, М. А. Kubrak, М. В. Danyluk, O. D. Naydenov, G. M. Grishchenko
 
№ 1 (2014) Досвід застосування формуючих кілець і захисних ковпачків із фторопласта на однокомпонентних імплантатах Анотація   PDF (Русский)
S. A. Chertov, A. M. Nikulin, A. V. Vozniy
 
№ 3 (2017) Дослідження динаміки кількості та топографії LCA+-дендритних клітин у тимусі щурів у ранньому післянатальному періоді в нормі та після пренатального введення дексаметазону Анотація   PDF
M. A. Voloshyn, Ye. O. Aravitskiy, O. G. Kushch
 
№ 1 (2012) Дослідження правих відділів серця, ролі та функції правого шлуночка у хворих на легеневу та кардіальну патологію Анотація   PDF
N. V. Tumanskaya, A. A. Popovich
 
№ 2 (2013) Дослідження токсичної дії продуктів біодеградації магнієвого сплаву в експерименті Анотація   PDF
Yu. M. Neryanov, M. L. Golovakha
 
№ 1 (2018) Дуктулярна реакція, або печінковий репаративний комплекс: імуногістохімічні особливості при цирозі печінки у хворих на хронічний гепатит Анотація   PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, S. V. Fen’
 
№ 1 (2015) Експресія Pan cytokeratin у менінгіомах головного мозку Анотація   PDF (Русский)
S. I. Tertishniy, W. E. Voteva
 
№ 1 (2018) Експресія білка NF-L в сенсомоторній корі при моделюванні транзиторної ішемії на тлі сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекції змін, що виникли Анотація   PDF
L. M. Yaremenko, A. N. Grabovoy, L.P. Bidna, S. Ye. Shepelev, M. M. Grusha
 
№ 1 (2014) Експресія віментину в пухлинних клітинах різних органів і різноманітної гістологічної будови Анотація   PDF (Русский)
I. V. Vasilenko, R. B. Kondratjuk, I. A. Kolesnikova, A. G. Kudrjashov
 
№ 3 (2017) Експресія гліального фібрилярного кислого білка в сенсомоторній корі великих півкуль при моделюванні транзиторної ішемії на тлі попередньої сенсибілізації мозковим антигеном та імунокорекції Анотація   PDF
L. M. Yaremenko, A. N. Grabovoy, S.E. Shepelev
 
76 - 100 з 406 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>