Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2018) Генетичні предиктори ризику розвитку поєднаного перебігу карієсу та хронічного катарального гінгівіту в дітей Анотація   PDF (Русский)
I. O. Trubka, Z. I. Rossokha, S. P. Kyriachenko, N. O. Savychuk, N. G. Gorovenko
 
№ 1 (2014) Гепатоцелюлярна карцинома: особливості мікроструктури та експресії HepPar-1, альфа-фетопротеїну, цитокератинів 7 і 20 Анотація   PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, M. D. Zubko
 
№ 1 (2018) Діагностика порушень мукоциліарного транспорту у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень із супутньою патологією слизової оболонки бронхів Анотація   PDF (English)
O. M. Raznatovska, V. M. Khlystun
 
№ 2 (2015) Діагностика та лікування пахвинно-калиткових гриж у новонароджених дітей Анотація   PDF
V. P. Prytula, I. G. Rybalchenko
 
№ 2 (2012) Діагностична та прогностична цінність лептину як маркера кардіометаболічного ризику Анотація   PDF (Русский)
A. Е. Berezin, A. A. Kremser
 
№ 3 (2018) Діагностичне значення інтегральної оцінки ЕЕГ-патерну в пацієнтів у гострому періоді спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу Анотація   PDF (English)
A. A. Kuznietsov
 
№ 1 (2015) Діагностичне та прогностичне значення васкуляризації папілярних мікрокарцином щитовидної залози Анотація   PDF (Русский)
I. V. Ivakhno
 
№ 1 (2016) Динаміка вмісту нейроспецифічних білків та їх утворення при експериментальній черепно-мозковій травмі Анотація   PDF
S. V. Ziablitsev, Ya. S. Yuzkiv, O. O. Dyadyk
 
№ 1 (2013) Динаміка морфометричних показників і вмісту глікогену в серці щурів після антенатального впливу антигенів Анотація   PDF
A. N. Lebedinets
 
№ 1 (2015) Динаміка патологічних змін структури міокарда щурів за умов введення доксорубіцину Анотація   PDF
А. G. Rodinskij, Ju. V. Kozlova, L. V. Guz'
 
№ 3 (2012) Динаміка показників прооксидантно-антиоксидантної системи у хворих на хронічний гепатит с зі змішаною кріоглобулінемією на фоні різних схем патогенетичного лікування Анотація   PDF
O.P. Mashko, E.V. Ryabokon
 
№ 2 (2015) Динаміка розвитку та особливості поширення патологічного процесу в заочеревинному просторі при гострому панкреатиті Анотація   PDF (Русский)
V. V. Ganzhy, I. P. Kolesnyk, N. A. Yareshko, A. I. Marusiy
 
№ 1 (2012) Динаміка систолічних функціональних показників серця і систолічна міжшлуночкова взаємодія у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного ґенезу залежно від функціонального класу Анотація   PDF
V. V. Syvolap, N. V. Tumanskaya
 
№ 2 (2017) Динаміка структурно-функціональних і вегетативних змін серця під впливом комбінованої терапії урсодезоксихолевою кислотою та L-аргініном у хворих на ішемічну хворобу серця, асоційовану з неалкогольною жировою хворобою печінки Анотація   PDF (English)
N. S. Mykhailovska, L. Ye. Miniailenko
 
№ 3 (2016) Диференційований підхід до терапії хворих на вугрову хворобу із супутньою кандидозною інфекцією Анотація   PDF
Yaakubi Randa
 
№ 1 (2013) До питання про терапевтичну тактiку у осiб з мозковим супратенторiальним iнсультом Анотація   PDF (Русский)
L.O. Shevchenko, V.I. Bobrova, V.M. Kalashnik
 
№ 3 (2012) Доброякісна метастазуюча лейоміома Анотація   PDF (Русский)
A. A. Davydova
 
№ 3 (2013) Дозозалежний ефект беміпарину у хворих з онкологічно зумовленою механічною жовтяницею при різноманітних розладах системи гемостазу Анотація
O. O. Tarabrin, O. S. Kushnir
 
№ 3 (2016) Досвід застосування лапароскопічної апендектомії при гострому апендициті Анотація   PDF (Русский)
S. N. Zavgorodniy, А. І. Rylov, М. А. Kubrak, М. В. Danyluk, O. D. Naydenov, G. M. Grishchenko
 
№ 1 (2014) Досвід застосування формуючих кілець і захисних ковпачків із фторопласта на однокомпонентних імплантатах Анотація   PDF (Русский)
S. A. Chertov, A. M. Nikulin, A. V. Vozniy
 
№ 3 (2019) Дослідження асоціації розподілу генотипів поліморфізму С/А гена колагену COL1A1_1 (rs1107946) із показниками функції зовнішнього дихання в дітей із бронхіальною астмою Анотація   PDF (English)
Т. Ye. Shumna, S. M. Nedelska, O. S. Fedosieieva
 
№ 3 (2017) Дослідження динаміки кількості та топографії LCA+-дендритних клітин у тимусі щурів у ранньому післянатальному періоді в нормі та після пренатального введення дексаметазону Анотація   PDF
M. A. Voloshyn, Ye. O. Aravitskiy, O. G. Kushch
 
№ 2 (2018) Дослідження закономірностей розподілу алельних генів і генотипів поліморфізму С/А гена колагену COL1A1_1 (rs1107946) у дітей із назальною обструкцією алергічного генезу та ортодонтичною патологією Анотація   PDF (English)
Т. Ye. Shumna, O. M. Kamyshnyi, Т. P. Zinchenko
 
№ 1 (2020) Дослідження маркера міокардіального стресу ST2 у хворих на обструктивне апное сну та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу Анотація   PDF
V. I. Kryvenko, O. A. Svityltska
 
№ 1 (2012) Дослідження правих відділів серця, ролі та функції правого шлуночка у хворих на легеневу та кардіальну патологію Анотація   PDF
N. V. Tumanskaya, A. A. Popovich
 
101 - 125 з 530 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>