Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3 (2015) Експресія маркерів CD34, DOG1, S100 у CD117-негативних і CD117-позитивних гастроінтестинальних стромальних пухлинах із різним потенціалом злоякісності та клініко-морфологічними характеристиками Анотація   PDF
V. R. Skorik
 
№ 2 (2017) Експресія матриксних металопротеїназ у дифузних гліомах: діагностична роль Анотація   PDF
T. V. Shynkarenko
 
№ 3 (2012) Експресія пан-В-клітинних маркерів клітинами пухлини при різних варіантах класичної лімфоми Ходжкіна Анотація   PDF
V. A. Gurtovyy
 
№ 2 (2014) Ендометріоз: патогенез, класифікація, діагностика, сучасні аспекти терапії Анотація   PDF (Русский)
N. V. Avramenko
 
№ 2 (2015) Ендоскопічні та морфологічні особливості гастроентероанастомозів у хворих з ускладненнями після резекції шлунка Анотація   PDF
O. N. Buriy, I. V. Gomoliako, I. S. Tereshkevich
 
№ 3 (2016) Епідеміологія меланоми шкіри у ХХ і на початку ХХІ століття в Україні та Запорізькій області Анотація   PDF
A. M. Sydorenko, V. V. Boyarsky, A. V. Yakubovskaya, N. P. Timoshev
 
№ 3 (2014) Епідеміологія неходжкінських лімфом в XX і на початку XXI століття Анотація   PDF (Русский)
A. I. Shevchenko, А. M. Sidorenko, E. R. Krohmalnaya
 
№ 1 (2013) Епідеміологія раку підшлункової залози в XX і початку XXI століття Анотація   PDF (Русский)
A. M. Sidorenko, A. I. Shevchenko, I. S. Kugayenko
 
№ 3 (2015) Епідеміологія раку товстого кишечника в умовах великого промислового міста Анотація   PDF
M. A. Shishkin, V. O. Kabachenko
 
№ 2 (2016) Етіологічні аспекти хронічної серцевої недостатності на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння Анотація   PDF
Р. P. Bidzilya
 
№ 2 (2017) Ефективність автоматизованої лапароскопічної діагностики патологічного стану печінки при застосуванні різних методів класифікації цифрових зображень Анотація   PDF (English)
D. N. Bayazitov, N. V. Kresyun, А. B. Buzinovsky, N. R. Bayazitov, A. V. Lyashenko, L. S. Godlevsky, T. V. Prybolovets, K. A. Bidnyuk
 
№ 2 (2017) Ефективність застосування методу GenoType MTBDRplus у діагностиці туберкульозу в Запорізькій області Анотація   PDF (English)
R. M. Yasinskyi, O. M. Raznatovska, O. V. Konakova, O. M. Kamyshnyi, N. A. Rokhmanova, A. V. Klymenko, Jean-Luc Berland, Marie Gauhier
 
№ 2 (2017) Ефективність лікування хворих із переломами гомілки після внутрішньокісткового блокованого остеосинтезу з застосуванням дозатора навантаження Анотація   PDF (Русский)
Yu. V. Sukhin, Yu. Yu. Pavlychko, P. V. Danilov
 
№ 3 (2013) Ефективність медіастинальної лімфодисекції у хворих на недрібноклітинний рак легені І стадії Анотація   PDF (Русский)
A. P. Kolesnik
 
№ 3 (2014) ЕФЕКТИВНІСТЬ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ У РАННЬОМУ ВІДНОВНОМУ ПЕРІОДІ МОЗКОВОГО ИШЕМІЧНОГО ПІВКУЛЬОВОГО ІНСУЛЬТУ Анотація   PDF (Русский)
Y. N. Neryanova
 
№ 2 (2013) Ефектність або ефективність у терапії остеоартриту – що обрати? Анотація   PDF (Русский)
D. G. Rekalov, B. B. Samura
 
№ 1 (2012) Зіставлення прогностичного потенціалу маркерів біомеханічного стресу – циркулюючого стромелізину-1, матриксної металопротеїнази-9 та N-термінального фрагмента мозкового натрійуретичного пептиду – у пацієнтів з гостим Q-інфарктом міокарда. Результати когор Анотація   PDF
T. Samura
 
№ 3 (2016) Закономірності розвитку ядра під’язикового нерва у пренатальному періоді онтогенезу людини: морфометричне дослідження Анотація   PDF
V. O. Tyholaz
 
№ 1 (2017) Залежність електричної ектопічної активності серця від надмірної ваги тіла у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця (за даними добового моніторування ЕКГ) Анотація   PDF
V. V. Syvolap, L. O. Kurilets, V. A. Matsalaeva, N. Ye. Dobrovolska
 
№ 2 (2013) Зміна коефіцієнтa еластичності стінки загальної сонної артерії як предиктор несприятливих кардіоваскулярних подій у пацієнтів із гіпертонічною хворобою після перенесеного мозкового ішемічного півкульового інсульту. Результати однорічного спостереження Анотація   PDF (Русский)
O. A. Lisovaya
 
№ 2 (2012) Зміна показників перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної системи при розвитку експериментального перитоніту Анотація   PDF (Русский)
Yu. A. Ermola
 
№ 1 (2018) Зміни експресії мРНК TLR 2 і 4 типу, ядерного фактора кВ і прозапальних цитокінів IЛ-1β і IЛ-17А епітелієм ротової порожнини у дітей з особливими потребами Анотація   PDF
Yu. M. Kolesnik, O. M. Kamyshnyi, M. A. Gavrilenko
 
№ 1 (2016) Зміни загальномозкової симптоматики у хворих із черепно-мозковою травмою залежно від -675 4G/5G поліморфізму гена інгібітора активатора плазміногена 1 типу Анотація   PDF
O. O. Potapov, O. P. Kmyta
 
№ 3 (2014) Зміни мікроелементного складу головного мозку в умовах експериментальної міокардіальної дисфункції Анотація   PDF
А. G. Rodinskij, Ju. V. Kozlova
 
№ 3 (2014) Зміни неврологічних функцій щурів при моделюванні геморагічного інсульту Анотація   PDF
V. N. Bibikova
 
101 - 125 з 406 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>