Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2012) Зміни системної та периферичної гемодинаміки після усунення шунтування крові через відкриту артеріальну протоку у недоношених з критичною вагою Анотація   PDF
I. A. Anikin, V. I. Snisar
 
№ 2 (2016) Зміни транскрипційної активності генів регулятора клітинного циклу CDK1 і клітинної проліферації Кi67 в інвазивній і неінвазивній протоковій аденокарциномі підшлункової залози Анотація   PDF
A. V. Evseyev, A. M. Kamyshnyi
 
№ 3 (2017) Значення однонуклеотидних поліморфізмів генів сімейства NFATC у розвитку гіпертрофії лівого шлуночка при первинній артеріальній гіпертензії в підлітків Анотація   PDF (Русский)
A.V. Tovma, A. M. Kamyshnyi, A. V. Kamenshchyk, O. G. Ivanko
 
№ 3 (2015) Значення циркулюючого N-термінального фрагмента мозкового натрійуретичного пептиду у прогнозуванні кардіоваскулярних подій у пацієнтів із неходжкінською лімфомою в ремісії Анотація   PDF (Русский)
B. B. Samura
 
№ 2 (2016) Зубчасті поліпи як прекурсор розвитку раку товстої кишки: сучасний погляд і перспективи. Міні-огляд. Анотація   PDF (English)
І. О. Kuzo
 
№ 2 (2012) индром Марфана: особливості патоморфології розшаровуючих аневризм та розшарувань аорти Анотація   PDF
R. K. Zhuraev, P. V. Kuzyk
 
№ 2 (2015) Кількісні показники експресії стромальних маркерів у протоковій аденокарциномі підшлункової залози та хронічному панкреатиті Анотація   PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, A. V. Evseyev, I. S. Kovalenko
 
№ 3 (2013) Кількісна ультраструктурна характеристика перебудов мітохондріального апарата скоротливих кардіоміоцитів шлуночків у пренатальному онтогенезі за умов хронічної гіпоксії Анотація   PDF
M. V. Ivanchenko
 
№ 2 (2016) Кількісний аналіз пухлино-інфільтруючих лімфоцитів у менінгіомах головного мозку Анотація   PDF
S. I. Tertishniy, L. L. Golubovitch, W. Е. Voteva
 
№ 2 (2013) Клініко-електроенцефалографо-гемодинамічні зіставлення у хворих під час гострого періоду мозкового ішемічного супратенторіального інсульту Анотація   PDF
A. A. Kuznietsov
 
№ 3 (2014) КЛІНІКО-МІКРОБІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ МУКОВІСЦИДОЗУ У ДІТЕЙ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО МІСТА Анотація   PDF
S. I. Ilchenko
 
№ 3 (2013) Клініко-морфологічні аспекти етіопатогенезу пілонідальних кіст крижово-куприкової ділянки Анотація   PDF
Ye. V. Tsema, Yu. V. Dibrova
 
№ 3 (2013) Клініко-морфологічні зіставлення у хворих на мезангіокапілярний гломерулонефрит І типу та дифузний вовчаковий гломерулонефрит Анотація   PDF
О. V. Khmara, О. О. Dyadyk, N. F. Yarovaya, Yu. E. Lyakh, V. G. Gurianov
 
№ 1 (2013) Клініко-морфофункціональні зіставлення у хворих у гострому періоді мозкового ішемічного супратенторіального інсульту Анотація   PDF
A. A. Kuznetsov
 
№ 1 (2012) Клініко-функціональні особливості гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей і підлітків Анотація   PDF
L. M. Boyarska, K. O. Ivanova, I. B. Skalozubova
 
№ 2 (2016) Клінічні аспекти поліморфізму гена ендотеліальної NO-синтази у професійних спортсменів Анотація   PDF
S. N. Malakhova
 
№ 3 (2013) Клінічні особливості і хірургічне лікування артеріо-венозних мальформацій півкуль великого мозку малих і середніх розмірів із торпідним типом клінічних проявів Анотація   PDF (Русский)
A. Yu. Polkovnikov, Yu. R. Yarockyi
 
№ 3 (2016) Клінічні особливості міксоми лівого передсердя в поєднанні з активним туберкульозом легень Анотація   PDF (Русский)
M. Yu. Kolesnyk, O. V. Nikityuk, O. V. Komarova-Laz’ko, S. N. Gulevskij, A. M. Kiosov
 
№ 2 (2013) Клінічні та патогенетичні відмінності перебігу неалкогольного стеатогепатиту у хворих на ожиріння з та без гіпертонічної хвороби Анотація   PDF
O. S. Khukhlina, O. E. Mandryk
 
№ 2 (2014) Клінічне спостереження хірургічного лікування артеріальної аневризми передньої сполучної артерії головного мозку, що ускладнена внутрішньошлуночковим крововиливом та оклюзійною гідроцефалією Анотація   PDF
M. V. Yeleynik
 
№ 2 (2014) Клінічний перебіг, нейрогуморальні та гемодинамічні зміни у хворих на стабільну стенокардію напруження на тлі негоспітальної пневмонії Анотація   PDF
N. S. Mykhailovska, T. O. Kulynych, G. V. Grytsay
 
№ 2 (2015) Кластеризація як метод оптимального поділу на зіставні групи злочинів із використанням гострих предметів Анотація   PDF
V. V. Zosimenko
 
№ 2 (2015) Комбінована каудальна анестезія при ендоурологічних операціях у дітей раннього віку Анотація   PDF
M. Yu. Kurochkin
 
№ 3 (2012) Комплексна патоморфологічна диференційна діагностика передпухлинних процесів і раку шлунка Анотація   PDF
V. D. Markovskiy
 
№ 2 (2015) Комп’ютерно-морфометричний аналіз набрякових змін нервової тканини при прогресуючому та стабілізованому інфаркті мозку Анотація   PDF (Русский)
V. A. Shavrin, T. V. Shulyatnikova
 
126 - 150 з 406 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>