Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2018) Ефективність реґіонарних технік аналгезії в абдомінальній хірургії в пацієнтів з ожирінням Анотація   PDF (English)
S. I. Vorotyntsev, M. B. Hrynovska, M. M. Sofilkanych, O. V. Zakharchuk
 
№ 2 (2013) Ефектність або ефективність у терапії остеоартриту – що обрати? Анотація   PDF (Русский)
D.G. Rekalov, B.B. Samura, R.L. Kulinich, M.P. Kras’ko, N.I. Kargals’ka, V.V. Brylyova
 
№ 1 (2012) Зіставлення прогностичного потенціалу маркерів біомеханічного стресу – циркулюючого стромелізину-1, матриксної металопротеїнази-9 та N-термінального фрагмента мозкового натрійуретичного пептиду – у пацієнтів з гостим Q-інфарктом міокарда. Результати когор Анотація   PDF
T. Samura
 
№ 2 (2018) Загальний артеріальний стовбур: патоморфологічні зміни неоперованої вади серця в дорослому віці Анотація   PDF
V. I. Hryhoriichuk, Yu. I. Kuzyk, O. I. Boiko
 
№ 3 (2016) Закономірності розвитку ядра під’язикового нерва у пренатальному періоді онтогенезу людини: морфометричне дослідження Анотація   PDF
V. O. Tyholaz
 
№ 1 (2017) Залежність електричної ектопічної активності серця від надмірної ваги тіла у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця (за даними добового моніторування ЕКГ) Анотація   PDF
V. V. Syvolap, L. O. Kurilets, V. A. Matsalaeva, N. Ye. Dobrovolska
 
№ 2 (2018) Застосування аутологічної плазми, яка збагачена тромбоцитами, для оптимізації репаративної регенерації кісткової тканини при остеопенії Анотація   PDF
D. V. Ivchenko, V. V. Miroshnikov
 
№ 1 (2019): Патологія Звʼязок рівня морфологічного диференціювання та метаболічної активності плоскоклітинних карцином орофарингеальної ділянки за даними позитронно-емісійної томографії Анотація   PDF
M. Tisch, A.V. Lysak, O. O. Diadyk
 
№ 2 (2013) Зміна коефіцієнтa еластичності стінки загальної сонної артерії як предиктор несприятливих кардіоваскулярних подій у пацієнтів із гіпертонічною хворобою після перенесеного мозкового ішемічного півкульового інсульту. Результати однорічного спостереження Анотація   PDF (Русский)
O. A. Lisovaya
 
№ 2 (2012) Зміна показників перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної системи при розвитку експериментального перитоніту Анотація   PDF (Русский)
Yu. A. Ermola
 
№ 1 (2018) Зміни експресії мРНК TLR 2 і 4 типу, ядерного фактора кВ і прозапальних цитокінів IЛ-1β і IЛ-17А епітелієм ротової порожнини у дітей з особливими потребами Анотація   PDF
Yu. M. Kolesnik, O. M. Kamyshnyi, M. A. Gavrilenko
 
№ 1 (2016) Зміни загальномозкової симптоматики у хворих із черепно-мозковою травмою залежно від -675 4G/5G поліморфізму гена інгібітора активатора плазміногена 1 типу Анотація   PDF
O. O. Potapov, O. P. Kmyta
 
№ 3 (2014) Зміни мікроелементного складу головного мозку в умовах експериментальної міокардіальної дисфункції Анотація   PDF
А. G. Rodinskij, Ju. V. Kozlova
 
№ 3 (2014) Зміни неврологічних функцій щурів при моделюванні геморагічного інсульту Анотація   PDF
V. N. Bibikova
 
№ 1 (2020) Зміни показників фіброзу у хворих на алкогольний цироз печінки у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від стадії цирозу Анотація   PDF (English)
N. R. Matkovska, N. H. Virstiuk, P. R. Herych, U. V. Balan, Yu. V. Pertsovych
 
№ 1 (2020) Зміни рівнів прогормона вітаміну D 25(ОН)D у хворих на неефективно лікований уперше діагностований туберкульоз легень Анотація   PDF (English)
R. M. Yasinskyi, O. M. Raznatovska
 
№ 2 (2012) Зміни системної та периферичної гемодинаміки після усунення шунтування крові через відкриту артеріальну протоку у недоношених з критичною вагою Анотація   PDF
I. A. Anikin, V. I. Snisar
 
№ 2 (2016) Зміни транскрипційної активності генів регулятора клітинного циклу CDK1 і клітинної проліферації Кi67 в інвазивній і неінвазивній протоковій аденокарциномі підшлункової залози Анотація   PDF
A. V. Evseyev, A. M. Kamyshnyi
 
№ 3 (2017) Значення однонуклеотидних поліморфізмів генів сімейства NFATC у розвитку гіпертрофії лівого шлуночка при первинній артеріальній гіпертензії в підлітків Анотація   PDF (Русский)
A.V. Tovma, A. M. Kamyshnyi, A. V. Kamenshchyk, O. G. Ivanko
 
№ 3 (2015) Значення циркулюючого N-термінального фрагмента мозкового натрійуретичного пептиду у прогнозуванні кардіоваскулярних подій у пацієнтів із неходжкінською лімфомою в ремісії Анотація   PDF (Русский)
B. B. Samura
 
№ 2 (2016) Зубчасті поліпи як прекурсор розвитку раку товстої кишки: сучасний погляд і перспективи. Міні-огляд. Анотація   PDF (English)
І. О. Kuzo
 
№ 2 (2012) индром Марфана: особливості патоморфології розшаровуючих аневризм та розшарувань аорти Анотація   PDF
R. K. Zhuraev, P. V. Kuzyk
 
№ 2 (2015) Кількісні показники експресії стромальних маркерів у протоковій аденокарциномі підшлункової залози та хронічному панкреатиті Анотація   PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, A. V. Evseyev, I. S. Kovalenko
 
№ 2 (2018) Кількісні характеристики вмісту нейротензину в аркуатному ядрі гіпоталамуса при різних за етіологією артеріальних гіпертензіях Анотація   PDF (English)
O. V. Hancheva, S. V. Tishсhenko, T. V. Ivanenko
 
№ 3 (2013) Кількісна ультраструктурна характеристика перебудов мітохондріального апарата скоротливих кардіоміоцитів шлуночків у пренатальному онтогенезі за умов хронічної гіпоксії Анотація   PDF
M. V. Ivanchenko
 
151 - 175 з 530 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>