Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Патологія?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Подаючи  текст, автор передає видавцю право першої публікації,  за умови, що стаття приймається до публікації. Авторські права включають ексклюзивні права на копіювання, поширення, а також переклад статті. Передрук статей можливий лише з письмової згоди редакції та за обов’язкового посилання на “Патологію“.

Зверніть увагу! Статті, що не відповідають вимогам, викладеним нижче, не приймаються до розгляду. 

 

Вимоги до публікацій в журналі «Патологія»

 

Редакційна колегія приймає роботи українською, російською або англійською мовами, що не публікувалися раніше та не подавалися в інші видання, згідно з основними рубриками журналу:

 • оглядові статті та лекції з сучасних концепцій медицини й патології;
 • оригінальні експериментальні, патоморфологічні та клінічні дослідження з різних аспектів патології людини та сучасної медицини;
 • сучасні технології діагностики та лікування;
 • нові оригінальні методики наукових досліджень;
 • дискусійні аспекти патології та інших галузей сучасної медицини;
 • унікальні спостереження з практики;
 • лікарю-практику;
 • рецензії на монографії та підручники;
 • інформація про наукові форуми, конгреси, симпозіуми та конференції;
 • знаменні дати, ювілеї та сторінки історії.

 

Журнал не приймає статті, раніше надруковані в інших виданнях або одночасно запропоновані до публікації кільком виданням, а також перероблені опубліковані статті, що не містять нового матеріалу або нового наукового осмислення вже відомого матеріалу.

Усі статті анонімно рецензуються досвідченими фахівцями редколегії, редакційної ради журналу та залученими спеціалістами з інших країн. Опубліковані статті відкриті для вільного доступу на WEB-сайті журналу; якісні параметри статей, пристатейного транслітерованого списку літератури аналізуються міжнародними наукометричними і бібліографічними базами. Копії статей в PDF-форматі розміщуються на сайті Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського, резюме статей публікуються в Українському реферативному журналі «Джерело».

 

І. ВИМОГИ ДО ОБСЯГУ, ФОРМАТУ, СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ СТАТЕЙ

 

Рукописи статей та супровідні матеріали приймаються на паперовому носії і одночасно – в електронному варіанті електронною поштою.

Формат рукопису – А4, шрифт Times new Roman – 14 пунктів, через півтора інтервали; ширина полів: лівого, верхнього та нижнього – по 2 см, правого – 1 см. На сторінці тексту не більше 30 рядків.

Обсяг статей не повинен перевищувати 10 сторінок формату А4 (включаючи список літератури); лекцій та оглядів – 18 сторінок; спостережень із практики – 3 сторінки; наукової хроніки, рецензій, стислих повідомлень, ювілеїв – 2 сторінки.

Мова статей – українська, російська, англійська.

Структура оригінальних статей:

 • «Шапка» статті

-          індекс УДК,

-          ініціали та прізвище автора (авторів)

-          назва статті (не більше 150 символів), без застосування абревіатур (крім загальноприйнятих, таких як ДНК, РНК, АТФ), трьома мовами - українською, російською, англійською

- ключові слова трьома мовами

-          повна назва установи, де виконано роботу, місто, країна (у випадку, якщо автори з різних установ, прізвище автора та назва його установи позначаються цифрами 1, 2,3)

-          три коротких резюме українською, російською та англійською мовами, обсягом не менше 250-300 слів. Структура кожного резюме аналогічна структурі статті: Мета, Матеріали і Методи, Результати, Висновки. 

Правильно написане резюме та підібрані ключові слова сприятимуть коректному відображенню ваших публікацій у міжнародних наукометричних системах. Правильно згенерувати ключові слова вам допоможуть у науковій бібліотеці за допомогою системи ІРБІС. 

 • Вступ (сучасний стан та актуальність проблеми, її невирішені аспекти)
 • Мета дослідження.
 • Матеріали і методи дослідження (принцип відбору і кількісна характеристика матеріалу для дослідження та розподіл об’єктів дослідження на групи; опис застосованих методик експериментального, патоморфологічного, клінічного дослідження та методів статистичного аналізу кількісних результатів дослідження).
 • Результати дослідження та їх обговорення (результати не повинні повторювати раніше опубліковані дані, рекомендується посилання на попередні публікації автора); медичні терміни наводяться згідно з анатомічною, гістологічною номенклатурою та МКХ Х перегляду, фізичні величини та одиниці – в системі SI, скорочення слів і словосполучень подаються згідно з ДСТУ 3582-97 і ГОСТ 7.12-93; опис результатів супроводжується таблицями, діаграмами, графіками та мікрофотографіями; в обговоренні отримані результати порівнюються з аналогічними та відмінними результатами інших авторів, пояснюються можливі причини невідповідності результатів.
 • Висновки (подаються нумерованими пунктами, вони випливають з результатів виконаного дослідження та вирішують поставлену мету дослідження).
 • Перспективи подальших наукових досліджень бажано подати останнім абзацом статті.
 • Декларацію про відсутність конфлікту інтересів. 
 • Список літератури (у двох варіантах).

Список літературних джерел повинен містити праці за останні 5 років. В оригінальних статтях цитують не більше 10 джерел, в оглядах — до 30. На кожну роботу в списку літератури має бути посилання в тексті рукопису. Література у списку розміщується згідно з порядком посилань на неї у тексті статті, які подають у квадратних дужках, або за алфавітом.

Подається два варіанти списку літератури. Перший варіант  оформляється звичайним способом,  згідно з  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, який використовується у дисертаційних роботах.

Другий варіант призначений для аналізу статті в міжнародних наукометричних базах даних, він повністю повторює перший, але транслітерований латиницею. У списку латиницею потрібно вказувати всіх авторів літературного джерела (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 цього не передбачає), у ньому не слід застосовувати передбачених ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 знаків розділення: // і -. Назву джерела (журнал, конференція, книга) завжди виділяють курсивом.

Для статей: Прізвища авторів та назва журналу подаються латиницею у транслітерації, назва статті —англійською мовою.

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005).Title of article. Title of Journal, 10(2), 49-53.

Приклади:

Kulikov, V. A., Sannikov, D. V., & Vavilov, V. P. (1998). Use of the acoustic method of free oscillations for diagnostics of reinforced concrete foundations of contact networks. Defektoskopiya, (7), 40-49.
 
Kaplin, V. V., Uglov, S. R., Bulaev, O. F., Goncharov, V. J., Voronin, A. A., Piestrup, M. A.
(2002). Tunable, monochromatic x rays using the internal beam of a betatron. Applied Physics
Letters, 80(18), 3427-3429.

Для матеріалів конференцій: Прізвища авторів подаються у транслітерації, назва праці англійською, назва конференції виділяється курсивом і подається транслітеровано мовою оригіналу (у дужках наводиться назва конференції англійською мовою, або наводиться у транслітерації, якщо переклад на англійську неможливий). Англійською мовою наводиться місце проведення конференції, місце видання матеріалів, рік, сторінки.

Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova A.N., Sveshnikov A.V. Osobennosti proektirovaniya razrabotki mestorozhdeniy s primeneniem gidrorazryva plasta [Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing]. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi” [Proc. 6th Int. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”]. Moscow, 2007, pp. 267-272.

 

Для монографій та інших книжок: Прізвища авторів подаються у транслітерації, назва книжки — курсивом у транслітерації з перекладом на англійську у квадратних дужках. Місце видання, рік видання, загальна кількість сторінок — англійською, назва видавництва — у транслітерації.

Merriam-Webster's collegiate dictionary (11th ed.). (2003). Springfield, MA: Merriam- Webster.

Kidder, T. (1981). The soul of a new machine. Boston, MA: Little, Brown & Company.

Frank, R. H., & Bernanke, B. (2007). Principles of macro-economics (3rd ed.). Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin.

 

Офіційна паспортна транслітерація, затверджена Кабінетом Міністрів України

27 січня 2010 р.

Українська

Трансліт

Українська

Трансліт

Українська

Трансліт

А

a

Ї

i, yi*

Ф

f

Б

b

Й

i, y*

Х

kh

В

v

К

k

Ц

ts

Г

h, gh**

Л

l

Ч

ch

Ґ

g

М

m

Ш

sh

Д

d

Н

n

Щ

shch

Е

e

О

o

Ь

 

Є

ie, ye*

П

p

Ю

iu, yu*

Ж

zh

Р

r

Я

ia, ya*

З

z

С

s

'

 

И

y

Т

t

 

 

І

i

У

u

 

 

*  Другий варіант вживається на початку слова.
** Після літери "з" вживається "gh". В інших випадках - "h".

 

Зверніть увагу: 

підготувати правильний список літератури за вимогами АРА вам допоможе інтернет-ресурс http://www.citethisforme.com/. Після того, як ви введете усі метадані в запропоновану форму, система сама згенерує вам правильний запис до вашого списку літератури. Вам залишиться тільки скопіювати і вставити у свою статтю. 

У статтях слід використовувати Міжнародну систему одиниць СІ.

 Рисунки (не більше двох) і підписи до них виконують окремо. На зворотному боці кожного рисунка простим олівцем слід вказати його номер і назву статті, а в разі необхідності позначити верх і низ.

  Таблиці (не більше трьох) повинні мати нумерацію та назву. Інформація, наведена в таблицях і на рисунках, не повинна дублюватися.

 Кольорові мікрофотографії та рисунки для публікації на кольорових вкладках у журналі «ПАТОЛОГІЯ» подаються в електронному вигляді, окремими  файлами формату JPEG або TIFF (розміром не менше 10×15 см, не менше 300 dpi, без редагування в Adobe Photoshop), а також кожне фото роздруковується на окремому аркуші паперу А4.

У назві файлу має бути зазначене прізвище автора і номер рисунка (напр., author_fig1a.tif).

 Відомості про авторів та адреса для листування. В кінці статті українською, російською  та англійською мовами (в паперовому екземплярі – на окремому аркуші) додаються відомості про авторів: прізвище, ім’я та по-батькові (повністю), вчене звання, науковий ступінь, місце роботи, посада,  адреса електронної пошти (публікуються в журналі), адреса для листування та номер телефону.

 ІІ. ВИМОГИ ДЛЯ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Весь ілюстративний матеріал описується та інтерпретується у тексті роботи

Кольорові мікрофотографії та кольорові рисунки (кольорова модель CMYK) в парній кількості (2,4, не більше восьми) надаються в електронному вигляді окремими файлами в форматі JPEG або TIFF роздільною здатністю 300-600 dpi, (без редагування в AdobePhotoshop!!!).

Приймаються також напівтонові мікрофотографії (не більше двох) у відтінках сірого 300 dpi Gray Scale (256 градацій сірого). Мікрофотографії, надіслані лише у паперовому варіанті, редакція не приймає. Підписи до мікрофотографій подаються в форматі doc окремим файлом і окремим аркушем.

Рисунки подаються окремими файлах форматів XLS, TIFF, WMF або CDR розподільною здатністю 300 dpi B&W. Ширина оригіналів повинна складати 5,5; 11,5; або 17,5 см. 

Графіки повинні мати назви осей із зазначенням одиниць виміру, легенди, довірливі інтервали, позначення рівня статистичної достовірності і відмінностей між групами.

Таблиці (не більше трьох) повинні містити стислий заголовок без абревіатур. У підзаголовках колонок і рядків, де це необхідно, вказується метод і одиниці виміру.

Всі примітки та пояснювальні написи слід поміщати не в заголовках, а у підписах під таблицями та графіками. Для позначення достовірності відмінностей під таблицями і графіками слід використовувати символи  * † ‡ † ‡ § ¦ ¶, пояснюючи їх значення у підписі.

ІІІ. СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ

Для публікації статті, лекції та інших матеріалів в редакцію журналу «Патологія» надсилаються:

 • супровідний лист керівника на бланку установи, або лист керівника, завірений круглою печаткою установи.
 • експертний висновок, що дозволяє відкриту публікацію.
 • ліцензійний договір (бланк нижче).
 • авторську декларацію про оригінальність статті та відсутність плагіату (бланк нижче). 
 • друкований екземпляр статті з грифом «до друку» на титульному листі, підписаний усіма авторами. Своїми підписами автори гарантують, що експериментальні та клінічні дослідження були виконані згідно з міжнародними етичними нормами, а також надають редакції право на публікацію статті у журналі, розміщення  на сайті журналу та в інших реферативних джерелах. Якщо у статті використано матеріали, які є інтелектуальною власністю кількох організацій і раніше не публікувалися, автор має одержати дозвіл на їх публікацію від кожної з цих організацій і надіслати його разом зі статтею.

Журнал "Патологія", як журнал відкритого доступу, бере плату за публікацію статей, яка покриває виключно вартість поліграфічних послуг для друкованого варіанту журналу. Оплата здійснюється лише після позитивного рецензування статей та схвалення їх до друку редакційною колегією, про що автора інформує редакція журналу.

 

ІV. РЕЦЕНЗУВАННЯ

Наукові статті анонімно рецензуються досвідченими фахівцями – членами редколегії журналу, його редакційної ради або залученими спеціалістами з інших країн. Рецензенти оцінюють актуальність, сучасний методичний рівень, достовірність і наукову новизну результатів статті, а також відповідність її оформлення вимогам редакції. Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати статтю, редакція надсилає автору анонімний текст рецензії для внесення в роботу відповідних змін. Датою надходження статті до журналу вважається день отримання редакцією остаточного варіанта тексту. Редакційна колегія залишає за собою право редакційної правки статті, що не спотворює її змісту. Остаточне рішення про публікацію статті та її терміни приймає редакційна колегія, про що автора інформує редакція журналу.

Відхилені статті не повертаються і повторно не розглядаються.

Оригінали статей та рецензій зберігаються в редакції протягом 1 року.

 

Адреса та телефони редакції журналу «Патологія»

Редакція журналу «Патологія»

Пр.Маяковського, 26.

Запорізький державний медичний університет

м.Запоріжжя,

Україна, 69035,

E-mail: med.jur@zsmu.zp.ua

 

 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 5. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 6. ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР НА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ

  м. Запоріжжя                                                                                        _____ _________ 201 р.

  Запорізький державний медичний університет, як засновник та видавець журналів «Запорожскиймедицинскийжурнал»,   «Патологія»  та  «Актуальні  питання  фармацевтичної  і медичної науки та практики»(далі – «Видавець»)в особі ректора ЗДМУ професора Ю.М.Колесника, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Автор(и)

  ______________________________________________________________________________________________________                (Прізвище, ім’я, по-батькові автора(ів)

  (далі – «Автор», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», підписали цей Договір (майнове виключне право, про наступне:

  1. Автор(и) безоплатно надають Видавцю виключну ліцензію на друк та використання письмового твору (далі «Стаття»)

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  в тому числі права дозволяти або забороняти використання Статті або її частини третіми особами у будь-якій формі і будь-якими способами.

  2.З моменту підписання цього договору (за умови прийняття Статті «до друку» Видавцеві належить право оприлюднити, редагувати, адаптувати і модифікувати, перекладати на іншу мову, видавати, а також розповсюджувати Статтю необмеженим накладому будь-якому вигляді та форматі на різних носіях інформації і будь-якими способами.

  3.Ліцензія на використання Статті надається Видавцю на весь термін дії авторського права на зазначену вище Статтю і має силу на території всіх країн світу.

  4.Виконавець набуває право субліцензувати права, отримані за цим Договором, іншим установам та особам.

  5.Всі копії статті, як паперові, так і електронні (включаючи CD, DVD та інші електронні засоби масової інформації, Інтернет і інші мережі передачі даних і бази даних), мають містити інформацію про авторські права Видавця і повне бібліографічне посилання на Статтю.

  6.У разі, якщо рукопис Статті не буде прийнято до друку протягом 18 місяців (про що Автору буде повідомлено в письмовій формі) або відкликано Автором до прийняття статті «до друку», цей Договір втрачає силу і анулюється, а авторські права повертаються Автору.

  7.Видавець підтверджує збереження за Авторомнаступних прав:

  - авторське немайнове право згідно з чинним законодавством України;

  - патентні права, права на торгівельні марки і права на будь-які процеси, речовини, матеріали та методи, описані у Статті;

  - права на виготовлення різних копій, зокрема електронних, винятково для власного використання або колегами Автора за умови, що копії Статті не будуть використані ним для продажу та для систематичного розповсюдження;

  - права наступного використання Автором всієї Статті або будь-яких її частин в оглядах, дисертаційних роботах, книгах, лекціях.

  8.Автор гарантує, що Стаття не була раніше надрукована і не буде надрукована будь-де до її публікації Видавцем, а також те, що авторські права на її публікаціюне передавались іншим Видавництвам.

  9.Автор гарантує, що Стаття є оригінальною роботою Автора і не є копією будь-якої іншої роботи. Автор гарантує, що ним одержано всі необхідні дозволи на використання матеріалів у своїй Статті, що охороняється авторським правом.

  10.Автор гарантує, що використання Видавцем авторських прав, набутих внаслідок цього Договору, не спричинить порушення авторських прав будь-яких осіб або організацій, а також не призведе до розголошення секретних або конфіденційних відомостей.

  11.Видавець має право встановлювати правила (умови) прийому та опублікування матеріалів Журналу. Редколегії журналу належить виключне право відбору та/або відхилення матеріалів, що надсилаються до редакції з метою їх опублікування. Рукопис, що спрямовується Автором (Співавторами) до редакції, поверненню не підлягає. Листування щодо відхилення статті редколегією Журналу не підтримує.Видавець не несе відповідальність за неправдиву інформацію надану авторами.

   

  12.Договір є чинним з дати його підписання Сторонами та укладається на термін чинності авторського права на Статтю. Відносини, що неврегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

   

  13.Автори виключно для цілей виконання даного договору надають для внутрішнього користування Видавця згоду на обробку та використання зазначених у цьому Договорі персональних даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних». Усі положення цього Закону роз’яснені Видавцем Автору.

  14. Всі доповнення, додатки, акти складаються Сторонами в письмовому вигляді і підписуються вповноваженими представниками Сторін.

  15.Цей Договір складено у двох примірниках українською мовою, тексти яких автентичні, по одному для кожної зі сторін.

  Підписи Сторін:

  Автор

  П.І.Б. ________________________________

   

  _____________________________________

  Адреса: ______________________________

  ____________________________________

   

  Тел. ____________ E-mail: ________________

  Підпис _____________ ___________________

   

  ___________________ ____________________

  __________________ ____________________

  Видавець

  Запорізький державний медичний університет

  пр. Маяковського, 26, 69035, м. Запоріжжя

   

  E-mail: med.jur@zsmu.zp.ua

   

  Ректор Запорізького державного медичного університету, професор

  Ю.М. Колесник

   

  Підпис _______________

   

 7. Авторська декларація про оригінальність статті і відсутність плагіату

   

  Я (ми), _____________________________, підтверджую, що подана мною (нами) наукова праця "________________________________________________________________________________________________________________________" є оригінальною роботою і не є копією будь-якої іншої роботи, не була раніше надрукована і не містить плагіату. Якщо використовувались роботи та/або слова інших авторів, то це відповідним чином процитовано або зазначено в посиланнях.

  Автор несе відповідальність за неправомірне використання об'єктів інтелектуальної власності та об'єктів авторського права в повному обсязі у відповідності з діючим законодавством.

  "___"__________ 201_р. Підпис (підписи):

 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

  1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
Лицензия Creative Commons
  1. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

 1. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).