№ 2 (2012)

Травень-серпень 2012 р.

Зміст

Огляди

Діагностична та прогностична цінність лептину як маркера кардіометаболічного ризику PDF (Русский)
A. Е. Berezin, A. A. Kremser
Роль ендотеліальної дисфункції в розвитку передчасних пологів PDF
S. V. Korovay
Роль лептину та ендотеліну-1 у формуванні несприятливого кардіоваскулярного ремоделювання у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії у поєднанні з метаболічним синдромом PDF
Yu. A. Miloslavskaya

Оригінальні дослідження

Морфологічні аспекти енергетичного дефіциту міокарда при хронічній гіперхолестеринемії PDF (Русский)
M. V. Danylishyna
Морфологічне вивчення впливу іноксарилу на серцевий м’яз при експериментальному адреналінгідрокортизоновому інфаркті міокарда
D. V. Gaman, N. M. Kononenko, M. V. Rybalkin
Морфологічні та біохімічні показники некро-запальних і фібротичних змін у печінці та їх зв’язок з вірусним навантаженням у хворих на ХВГ PDF
A. O. Gavrilyuk
Морфогенез перицелюлярного фіброзу печінки у хворих на хронічний вірусний гепатит С, асоційований зі стеатозом печінки PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, Yu. A. Shebeko, E. A. Gromenko, S. V. Fen’
Роль транскрипційного фактора Cdx2 у виникненні кишкової метаплазії шлунк PDF
S. V. Vernygorodskiy, L. V. Degtyaryova
Прогностичне значення маркера р16ink4a в діагностиці дисплазії шийки матки PDF (Русский)
E. A. Dyadyk, Yu. I. Pokolodnaya
Повторні реконструкції у хворих на облітеруючий атеросклероз з віддаленими ускладненнями PDF (Русский)
V. A. Gubka
индром Марфана: особливості патоморфології розшаровуючих аневризм та розшарувань аорти PDF
R. K. Zhuraev, P. V. Kuzyk
Патогенетичне значення протеїназ-інгібіторної системи у розвитку локальної і системної патології PDF (Русский)
I. I. Fomochkin, A. V Kubyshkin
Морфологія порушень дозрівання ворсинчастого хоріона при ранніх формах ЕРН-гестозу, поєднаного з анемією вагітних PDF
N. M. Lagoda
Зміни системної та периферичної гемодинаміки після усунення шунтування крові через відкриту артеріальну протоку у недоношених з критичною вагою PDF
I. A. Anikin, V. I. Snisar
Морфологічні зміни тканин ретенованих зубів PDF
Yu. V. Bisyarin, M. Ya. Pishkovtsi
Можливість медикаментозної коррекції нейротропними препаратами порушень у метаболічному циклі нейротоксичного трансмітера глутамату у сітківці при експериментальній глаукомі PDF (Русский)
V. M. Serdyuk
Морфологічні зміни в стінці вени при мікропінній склерохірургії варикозної хвороби PDF
I. V. Irkin, V. A. Hodos, V. I. Zaritskaya
Рівень аутоантитіл до антигенів щитоподібної залози при метаболічному синдромі на тлі дефіциту естрогенів та гіпотиреозу PDF
V. V. Kozak
Порушення мікроциркуляції слизової оболонки шлунка у пацієнтів з ерозіями шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів PDF
G. A. Solov’yova, O. G. Kurik
Зміна показників перекисного окислення ліпідів і антиоксидантної системи при розвитку експериментального перитоніту PDF (Русский)
Yu. A. Ermola
Вплив внутрішньочеревної гіпертензії на патоморфологічні особливості перебігу гострого деструктивного панкреатиту в експерименті PDF
I. K. Morar, O. I. Ivashchuk, I. S. Davydenko
Терапевтичні ефекти метаболітотропного кардіопротектора, що містить L-аргінін та інозин, у хворих похилого і старечого віку з ІХС PDF (Русский)
O. A. Vorobjova

Огляди і власні дослідження

Сучасні уявлення про патогенез та морфогенез пульмонального Лангергансклітинного гістіоцитозу дорослих PDF (Русский)
I. V. Liskina

Сучасні методи досліджень

Метод визначення об’ємної частки повітряних просторів у цифрових зображеннях гістологічних зрізів легенів PDF (Русский)
N. Yu. Novikov