Патологія

ПАТОЛОГІЯ

Науково-практичний журнал
Галузь: медицина
Видається Запорізьким державним медичним університетом з  2004 року.
ISSN 2306-8027

ISSN (online): 2310-1237
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8390
від 03.02.2004 р.

Передплатний індекс: 95911
Періодичність: 3 рази на рік.

http://zsmu.edu.ua/


ПАТОЛОГІЯ


№ 2 (2019)

Зміст

Оригінальні дослідження

Імуногістохімічна характеристика експресії VEGF-A, VEGFR-1, VEGFR-2 і CD34 при прогресуванні колоректальної аденокарциноми PDF (Русский)
M. A. Shyshkin
Гістологічні та імуногістохімічні особливості злоякісних епітеліальних і гранульозоклітинних пухлин яєчників PDF
O. A. Savchenko, I. S. Shponka, V. R. Skoryk, P. V. Savchenko
Імуногістохімічна характеристика маркерів неоангіогенезу у плоскоклітинному раку легені PDF (English)
M. M. Baudarbekova
Простатичні конкременти зумовлюють остеобластичний імунофенотип раку передміхурової залози PDF (English)
A. M. Piddubnyi, S. M. Danylchenko, A. M. Romaniuk, R. A. Moskalenko
Вміст медіаторів апоптозу в дітей з анемією запалення, що виникла на тлі гострих бактеріальних захворювань органів дихання PDF (English)
H. O. Lezhenko, A. V. Abramov, A. O. Pohribna
Порівняльна характеристика показників експресії мозкового натрійуретичного пептиду та ангіотензину ІІ у структурі блакитної плями стовбура мозку щурів при артеріальній гіпертензії різного ґенезу PDF (English)
M. V. Danukalo, O. V. Hancheva, Ye. V. Kadzharian
Сиртуїни та пошкодження ДНК нейронів при експериментальній хронічній церебральній гіпоперфузії PDF
O. Yu. Harmatina, Т. Yu. Voznesenska, N. H. Hrushka, О. А. Kondratska, А. H. Portnychenko
Комбінований вплив переривчастої нормобаричної гіпоксії та мелатоніну на морфологічні зміни підшлункової залози спонтанно-гіпертензивних щурів PDF (Русский)
R. V. Yanko, M. I. Levashov, I. H. Litovka, S. L. Safonov
Ефективність медичної та фізичної реабілітації у хворих, які перенесли мозковий ішемічний інсульт PDF (English)
O. A. Koziolkin, S. O. Miedviedkova, L. O. Shevchenko, І. М. Liakhova, S. M. Malakhovа, O. O. Lisova, О. O. Cherepok
Ультраструктурнi зміни тромбоцитів у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів залежно від стану ниркової функції на різних стадіях хронічної ниркової недостатності PDF
N. O. Pertseva, I. V. Tverdokhlib, D. I. Chub
Ефективність застосування різних варіантів дренажу черевної порожнини при створенні моделі хронічного перитоніту та визначення показників тотального фіброзу очеревини PDF
A. B. Kebkalo, A. O. Reiti, V. V. Hrianyla, M. O. Kondratiuk
Взаємозв’язки між ультразвуковими, імунологічними змінами при прогресуванні стеатозу та фіброзу печінки у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки різної етіології PDF
Yu. M. Stepanov, V. I. Didenko, I. S. Konenko, O. M. Tatarchuk
Прогнозування розвитку бактеріальних захворювань органів дихання в дітей раннього віку PDF (English)
H. O. Lezhenko, A. V. Abramov, H. V. Krainia
Клініко-морфологічні особливості алергічного ентероколіту в дітей раннього віку PDF
O. H. Shadrin, T. D. Zadorozhna, H. A. Haiduchyk, T. M. Archakova, V. P. Misnyk
Тромботичні ускладнення в хворих на гематологічні новоутворення за даними автопсій PDF
I. Ye. Dzis, O. Ya. Tomashevska, Ye. I. Dzis
Імунопатогенетичні особливості реалізації функціонування вродженого імунітету в дітей зі стоматологічною та інвалідизуючою соматичною патологією PDF
M. A. Havrylenko, Т. Ye. Shumna
Комплексний підхід до проблеми впливу залишкового мономера на імунометаболічний профіль пацієнтів під час ортопедичного лікування незнімними тимчасовими конструкціями PDF
O. V. Voznyi, N. L. Khlystun, A. V. Dolia, P. L. Yushchenko, A. V. Yarova
Вплив базисної комплексної дворічної терапії на показники пізнього ремоделювання лівого шлуночка та профілактику виникнення кардіоваскулярних подій у хворих після перенесеної нестабільної стенокардії в поєднанні з артеріальною гіпертензією PDF
O. V. Denesiuk, V. I. Denesiuk

Огляди

Синдром ранньої реполяризації шлуночків у сучасній інтерпретації PDF (English)
T. V. Ashcheulova, N. M. Herasymchuk, I. V. Sytina
Правові професійні обмеження медичних працівників згідно з законодавством України: проблеми та перспективи PDF (English)
O. H. Aleksіeіev, M. A. Anishchenko

Клінічний випадок

Первинна легенева лімфома з бронхоасоційованої лімфоїдної тканини (клінічне спостереження) PDF
I. V. Zhulkevych, I. Yo. Halaichuk
Adamantinoma – rare bone tumor (case report) PDF
O. Ye. Vyrva, Ya. O. Holovina, R. V. Malyk, N. O. Ashukina, Z. M. Danyshchuk