Патоморфоз раку шийки матки ІІB стадії при передопераційній променевій терапії

Автор(и)

  • A.E. Kryzhanivska Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine
  • E.O. Kindrativ Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine
  • I.O. Mykhailiuk Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.2.17366

Ключові слова:

рак шийки матки, променева терапія, патоморфоз

Анотація

З метою вивчення лікувального променевого патоморфозу виконали морфологічне дослідження 53 випадків раку шийки матки ІІB стадії при застосуванні передопераційної променевої терапії. Ступінь вираженості лікувального патоморфозу паренхіматозно-стромальних компонентів оцінювали за шкалою Г.А. Лавнікової (1976). Аналіз лікувального патоморфозу засвідчив, що пошкодження І ступеня фіксували у 2 випадках (3,7%), ІІ – у 20 (37,7%), ІІІ – у 11 (20,8%), IV – у 20 (37,7%). Індекс пошкодження становить 56,7%. Висока частота (96,2%) розвитку променевого патоморфозу підтверджує радіочутливість раку шийки матки ІІB стадії. Застосування передопераційної променевої терапії зумовлює девіталізацію пухлинної паренхіми переважно в поверхневих зонах і має вогнищевий характер. Розвиток патоморфозу не залежить від форми росту пухлини, натомість гістологічний варіант плоскоклітинного раку, зокрема незроговілий (77,4%), може бути показанням до передопераційної променевої терапії. Отримані результати оцінки променевого патоморфозу дозволяють спланувати подальшу тактику ведення пацієнток із застосуванням додаткових методів лікування.

Посилання

Абраменко И.В. Оценка параметров апоптоза в диагностике онкологических заболеваний, их прогнозе и оптимизации схем терапии / И.В. Абраменко, А.А. Фильченко // Вопр. онкол. – 2003. – Т. 49, №1. – С. 21–30.

Галил-Оглы Г.А. Терапевтический патоморфоз при различных видах предоперационной терапии рака шейки матки / Г.А. Галил-Оглы, Н.Л. Чазова, Л.А. Алипченко и др. // Весник РНЦРР Минздрава России. – 2003. – №3. – С. 62–63.

Лавникова Г.А. Некоторые закономерности лучевого патоморфоза опухолей человека и их практическое использование // Вестн. АМН СССР. – 1976. – №6. – С. 13–19.

Рак в Україні, 2009–2010 / З.П. Федоренко, А.В. Гайсенко, Л.О. Гулак та ін. // Бюлетень Національного канцер-реєстру. – 2011. – №12. – С. 57–58.

Семикоз Н.Г. Променевий патоморфоз органів і тканин малого тазу при лікуванні раку тіла та шийки матки / Н.Г. Семикоз, В.Г. Шлопов – Д.: УкрНТЕК, 2000. – 146 с.

Чазова Н.Л. Морфологическая характеристика леченного рака шейки матки (изучениет терапевтического патоморфоза) / Н.Л. Чазова, А.М. Берщанская // Весник РНЦРР Минздрава России. – 2006. – №6. – С. 41–50.

Hirakawa M. Predictive factor of distant recurrence in locally advanced squamous cell carcinoma of the cervix treated with concurrent chemoradiotherapy / Hirakawa M., Nagai Y., Inamine M. et al. // Gynecol. Oncol. – 2008. – Vol. 108 (1). – Р. 126–129.

Rose P.G. Concurrent chemoradiation for locally advanced carcinoma of the cervix: where are we in 2006? / Rose PG // Ann. Oncol. – 2006. – Vol. 17 (Suppl. 10). – Р. 224–229.

Sehouli J. A randomized phase III adjuvant study in high-risk cervical cancer: simultaneous radiochemotherapy with cisplatin (S-RC) versus systemic paclitaxel and carboplatin followed by percutaneous radiation (PC-R): a NOGGO-AGO Intergroup Study / Sehouli J, Runnebaum IB, Fotopoulou C. // Ann Oncol. – 2012. – Feb 21.

Vale C. Chemoradiotherapy for Cervical Cancer Meta-Analysis. Reducing uncertainties about the effects of chemoradiotherapy for cervical cancer: a systematic review and meta-analysis of individual patient data from 18 randomized trials / Vale C., Tierney J., Stewart L. et al. // J. Clin. Oncol. – 2008. – Vol. 26. – Р. 5802–5812.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження