Про журнал

ПАТОЛОГІЯ

Науково-практичний журнал
Галузь: медицина

Видається Запорізьким державним медичним університетом з  2004 року

ISSN (print): 2306-8027
ISSN (online): 2310-1237

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20604-10404ПР від 27.02.2014 р. 

Передплатний індекс: 95911
Періодичність: 3 рази на рік

Галузь та проблематика

Редакційна політика

Процес рецензування