Тромботичні ускладнення в хворих на гематологічні новоутворення за даними автопсій

Автор(и)

  • I. Ye. Dzis National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Lviv, Ukraine,
  • O. Ya. Tomashevska Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine,
  • Ye. I. Dzis Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2019.2.177192

Ключові слова:

гематологічні новоутворення, тромбоз, легеневий емболізм, автопсія, патологія

Анотація

 

Мета роботи – вивчити особливості тромбозів і тромбоемболій, що виявлені в померлих із гематологічними новоутвореннями, їхній зв’язок із нозологією та значення для настання летального наслідку.

Матеріали та методи. Вивчили 60 протоколів патологоанатомічного дослідження померлих із гематоонкологічними хворобами за 1987–2011 рр. у Львові, в яких під час автопсії виявили тромби. Серед померлих були 36 (60 %) чоловіків і 24 (40 %) жінки віком 15–83 роки (медіана – 58 років). У 43 випадках вставили діагноз лімфоїдної, в 16 – мієлоїдної, в одного померлого – гострої лейкемії змішаного фенотипу.

Результати. У померлих із гематологічними новоутвореннями, що ускладнені тромбозами, венозний тромбоемболізм за частотою переважав артеріальний (60 % проти 17 %, р < 0,001), а тромби в камерах серця виявили в 8 % випадків. Тромбози й тромбоемболії стали безпосередньою причиною смерті в 45 % хворих. Прижиттєво їх діагностували тільки в 35 % пацієнтів. У померлих із лімфоїдними неоплазіями значущо частіше, ніж у разі мієлоїдних неоплазій виявляли тромбоемболію легеневої артерії (65 % проти 25 %, р < 0,01), а також локальні тромби в дрібних судинах (51 % проти 19 %, р < 0,05), які в 37 % випадків поєднувалися з некротичними змінами в пухлині. Хірургічні операції виконали у двотижневий термін перед летальним наслідком у 33 % хворих на лімфоїдні неоплазії.

Висновки. Тромбози й тромбоемболії в пацієнтів із гематологічними новоутвореннями часто спричиняють летальний наслідок, що пов’язано, зокрема, із недостатньою клінічною діагностикою. Лімфоїдні неоплазії є чинником високого ризику венозного тромбоемболізму, а локальний тромбоз дрібних судин, виявлений у половині випадків, часто асоціюється з некрозами пухлини та може бути пов’язаний із протромботичними порушеннями гемостазу в таких хворих. Вагомим чинником тромботичного ризику в них є хірургічні операції.

 

Посилання

Mahajan, A., Wun, T., Chew, H., & White, R. H. (2014). Lymphoma and venous thromboembolism: influence on mortality. Thromb Res, 133(2), S23–28. doi: 10.1016/S0049-3848(14)50004-7

Falanga, A., Marchetti, M., & Russo, L. (2012). Venous thromboembolism in the hematologic malignancies. Curr Opin Oncol, 24(6), 702–710. doi: 10.1097/CCO.0b013e3283592331

Colombo, R., Gallipoli, P., & Castelli, R. (2014). Thrombosis and hemostatic abnormalities in hematological malignancies. Clin Lymphoma Myeloma Leuk, 14(6), 441–450. doi: 10.1016/j.clml.2014.05.003

Shaboodien, R., Stansby, G., Hunt, B. J., & Agarwal, R. (2012). Unprovoked venous thromboembolism: assess for cancer. Lancet Oncol, 13(10), 973–974. doi: 10.1016/S1470-2045(12)70415-1

Sant, M., Allemani, C., Tereanu, C., De Angelis, R., Capocaccia, R., Visser, O., et al. (2010). Incidence of hematologic malignancies in Europe by morphologic subtype: results of the HAEMACARE project. Blood, 116(19), 3724–3734. doi: 10.1182/blood-2010-05-282632

Chong, B. H., & Lee, S. H. (2007). Management of thromboembolism in hematologic malignancies. Semin Thromb Hemost, 33(4), 435–448. doi: 10.1055/s-2007-976179

Khorana, A. A., Francis, C. W., Culakova, E., Fisher, R. I., Kuderer, N. M., & Lyman, G. H. (2006). Thromboembolism in hospitalized neutropenic cancer patients. J Clin Oncol, 24(3), 484–490. doi: 10.1200/JCO.2005.03.8877

Khorana, A. A., & Connolly, G. C. (2009). Assessing risk of venous thromboembolism in the patient with cancer. J Clin Oncol, 27(29), 4839–4847. doi: 10.1200/JCO.2009.22.3271

Wang, L. M., Duan, Q. L, Yi, X. H., Zeng, Y., Gong, Z., & Yang F. (2014). Venous thromboembolism is a product in proliferation of cancer cells. Int J Clin Exp Med, 7(5), 1319–1323.

Salvano, L., Burgüesser, B., Diller, A., Garzon, M. I., Amuchastegui, T., Caeiro, E., & Orozco, S. (2011). 26 year-old male patient with bone marrow transplantation. Report of a partial autopsy. Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba, 68(1), 33–38.

Pfeiler, S., Massberg, S., & Engelmann, B. (2014). Biological basis and pathological relevance of microvascular thrombosis. Thromb Res, 133(1), S35–37. doi: 10.1016/j.thromres.2014.03.016

Reddel, C. J., Tan, C. W., & Chen, V. M. (2019). Thrombin Generation and Cancer: Contributors and Consequences. Cancers (Basel), 11(1), 100. doi: 10.3390/cancers11010100

Dzis, I. Y., Vyhovska, Y. I., Tomashevska, O. Y., & Dzis, Y. I. (2015). Koahuliatsiini y zapalni markery yak predyktory trombozu v patsiientiv z limfoproliferatyvnymy khvorobamy [Coagulation and Inflammatory Markers as Predictors of Thrombosis in Patients with Lymphoproliferative Diseases]. Visnyk problem biolohii i medytsyny, 3(2), 116–121. [in Ukrainian].

Samura, B. B. (2017). Doslidzhennia prohnostychnoi znachushchosti prozapalnoi aktyvatsii u vynyknenni kardiovaskuliarnykh podii pislia likuvannia khronichnoi limfoidnoi leikemii [Predictive value of proinflammatory activation in prognosis of cardiovascular events after treatment of chronic lymphoid leukemia]. Zaporozhye medical journal, 19(3), 282–286. doi: 10.14739/2310-1210.2017.3.100614 [in Ukrainian].

Parkhomenko, O. M. (2015). Profilaktyka venoznykh tromboziv i embolij u patsientiv terapevtychnoho profiliu: suchasnyi stan problemy, mozhlyvi shliakhy yii vyrishennia v Ukrayini. Rezultaty proektu «Terytoriya bezpeky» [The prevention of venous thrombosis and embolism in non-surgical patients: the current state of the problem, possible solutions in Ukraine. Results of the project «Territory of Safety»]. Ukrayinskyi kardiolohichnyi zhurnal, 5, 110–125. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження