Правові професійні обмеження медичних працівників згідно з законодавством України: проблеми та перспективи

Автор(и)

  • O. H. Aleksіeіev Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • M. A. Anishchenko Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2019.2.177200

Ключові слова:

професійних норм порушення, медичне законодавство

Анотація

 

Мета роботи – виконати системний аналіз із позицій медичного права комплексу законодавчих обмежень у професійній діяльності медичних працівників, дати визначення поняттю «правові професійні обмеження медичних працівників», виявити проблеми правового регулювання названих правовідносин та окреслити шляхи їх вирішення.

Матеріали та методи. Матеріал дослідження – сучасна нормативно-правова база. Використали методи інформаційного пошуку, аналізу, систематизації та узагальнення.

Результати. Відповідно до нововведень статті 781 Основ від 1 серпня 2012 року на медичних і фармацевтичних працівників стали поширюватися визначені законом обмеження при здійсненні ними професійної діяльності. Одночасно з доповненням Основ законодавства України про охорону здоров’я в статті 781 Закону України відповідних змін зазнав і Кодекс України про адміністративні правопорушення. Введення обмежень цілком закономірне. Набравши чинності, такі положення повинні підвищити соціальну відповідальність усіх учасників правовідносин, а їхньою основною метою є встановлення перешкод можливим зловживанням, створення умов для незалежності професійної діяльності, гарантованості прав пацієнта на кваліфіковану медичну допомогу.

Висновки. Правові професійні обмеження медичних працівників є лімітуванням професійних прав, обов’язків медичних працівників, що встановлені законодавством для забезпечення публічних інтересів, запобігання правопорушенням, захисту прав і законних інтересів пацієнтів і самих медичних працівників.

Посилання

Denysova, A. M. (2011) Pravovi obmezhennia: poniattia, vydy, funktsii [Legal constraints: concepts, types, functions]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 2, 51–55. [in Ukrainian].

Komziuk, M. A. (2015) Poniattia, zmist, vydy ta formy obmezhennia osobistoi svobody hromadian za administratyvnym pravom [Concept, content, types and forms of restriction of personal freedom of citizens under administrative law]. Yevropeiski perspektyvy, 1, 52–58. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia» vid 19.11.1992 №2801-XII [Law of Ukraine «Fundamentals of Ukrainian Health Care Legislation» from November 19, 1992 №2801-XII]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12/ed20140802 [in Ukrainian].

Dichko, H. O. (2019) Vypadky pravomirnoho Rozkryttia medychnoi taiemnytsi [Cases of lawful disclosure of medical secrets]. Pravovi problemy suchasnoi transformatsii okhorony zdorovia. Proceedings of the International Scientific and Praktical Conference, (p. 57–60). [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy: Osnovnyi Zakon vid 28.06.1996 №254k/96-VR [The Constitution of Ukraine: Basic Law of June 28, 1996. №254k/96-VR.] Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. [in Ukrainian].

Poriadok realizatsii derzhavnykh harantii medychnoho obsluhovuvannia naselennia za prohramoiu medychnykh harantii dlia pervynnoi medychnoi dopomohy na 2019 rik: zatverdzhenykh postanovoiu KMU vid 18.12.2018 №1117 [The procedure for the implementation of state guarantees for medical care of the population under the program of medical guarantees for primary health care in 2019, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine from December 12, 2018 №1117]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1117-2018-%D0%BF. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro zapobihannia koruptsii» vid 14.10.2014. №1700-VII [The Law of Ukraine «On Preventing Corruption» from October 14, 2014. №1700-VII] Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18. [in Ukrainian].

Kolyado, E. V., Lazarev, V. S., & Perfilyev, A. A. (2013) Zakonodavchi obmezhennia, shcho nakladaiutsia na medychnykh i farmatsevtychnykh pratsivnykiv pid chas zdiisnennia nymy profesiinoi diialnosti [Legislative restrictions imposed on medical and pharmaceutical employees in realization of their professional activities]. Sibirskij medicinskij zhurnal, 122(7), 147–148. [in Russian].

Piven, D. V., & Kitsul I. S. (2016) Obmezhennia, shcho nakladaiutsia na medychnykh pratsivnykiv pid chas zdiisnennia profesiinoi diialnosti, i zapobihannia konfliktu interesiv medychnoho pratsivnyka: dii medychnoi orhanizatsii [Restrictions on medical stuff in the exercise of professional activity and the prevention of conflicts of their interests: medical organization actions]. Menedzher zdravoohraneniya, 4, 63. [in Russian].

Zakon Ukrainy «Pro reklamu» vid 03.07.1996. №270/96-VR [Law of Ukraine «About advertising» from July 3, 1996. №270/96-VR]. Retrieved from https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Borovyk, S. P. (2014) Original'nye i genericheskie preparaty: mify i real'nost' [Original and generic drugs: myths and reality]. Ukrayinskyi medychnyi chasopys. Retrieved from https://www.umj.com.ua/article/81906/originalnye-i-genericheskie-preparaty-mify-i-realnost [in Russian].

Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia vid 04.12.1984. №8073-X [Code of Ukraine on Administrative Offenses from December 4,1984. №8073-X]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Огляди