Дослідження токсичної дії продуктів біодеградації магнієвого сплаву в експерименті

Автор(и)

  • Yu.M. Neryanov Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • M.L. Golovakha Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • I.F. Belуеnіchev Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • V.N. Chorny Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,
  • E.V. Yatsun Zaporizhzhia State Medical University, Ukraine,

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.2.17795

Ключові слова:

магній, імплантат, токсичність

Анотація

Вивчено можливу токсичну дію продуктів біодеградації оригінального сплаву на основі магнію на лабораторних щурів. Описано використані лабораторні методи дослідження. Охарактеризовано біохімічні показники плазми, за якими здійснювали дослідження ендогенної інтоксикації у щурів. Встановлено, що продукти біологічної резорбції сплаву не мають токсичної дії на тканини організму і не посилюють клітинної деструкції, про що свідчить відсутність ознак ендогенної інтоксикації і окислювального ушкодження функціональних макромолекул.

Посилання

Мухаметов У.Ф. Морфологічне і клінічне обґрунтування застосування нових наноструктурних матеріалів у травматології й ортопедії: автореф. дис. … д-ра мед. наук / У.Ф. Мухаметов. – Уфа, 2010. – 23 с.

Мовшович И.А. Оперативная ортопедия / И.А. Мовшович. – М.: Медицина, 1983. – 416 с.

Ткаченко С.С. Остеосинтез полімерами [Електрон. ресурс] – 1993. – Режим доступу: http://bone-surgery.ru/view/osteosintez_polimerami/.

Біорезорбтивні властивості сплавів магнію / А.І. Чемирис, О.І. Цвирко, В.М. Чорний, В.А. Шаломєєв, Є.В. Яцун // Травма. – 2011. – Т. 12, №3. – С. 144–146.

Reifenrath J. Magnesium Alloys as Promising Degradable Implant Materials in Orthopaedic Research, Magnesium Alloys. Corrosion and Surface Treatments / Reifenrath J., Bormann D., Meyer-Lindenberg A. // Frank Czerwinski [Електроний ресурс]. – 2001. – Available from: http://www.intechopen.com/.

Горбунов Н.В. Активація утворення окису азоту, опосередкована метаботропними глутаматними рецепторами в первинних культурах клітин зерен мозжечка / Н.В.Горбунов // Бюлетень експериментальної біології і медицини. – 1995. – №7. – С. 40–48.

Кузнєцов Н.Н. Синдром ендогенної інтоксикації при критичних станах організму, нові діагностичні і прогностичні можливості / Н.Н. Кузнєцов, Е.В. Девайкін, В.М. Єгоров // Анестезіологія і реаніматологія. – 1996. – №6. – С. 21–27.

Николайчик В.В. «Средние молекулы» – образование и способы определения / В.В. Николайчик, В.В. Кирковский, Г.А. Лобачова // Лабораторное дело. – 1989. – №8. – С. 31–33

Рeptides of the «middle molecules» group / E.V. Bannet, D. Chia, C. Restivo et al. // Analyt. Biochem. – 1994. – Vol. 86. – P. 271–278.

Derivation of a prediction rule for posttraumatic organ failure using plasma DNA and other variables / Т.Н. Rainer, Y.M. Lo, L.Y. Chan, N.Y. Lam, L.C. Lit, R.A. Cocks // Ann N YAcad Sci. – 2001. – Vol. 945. – P. 211–220.

Gene promoter hypermethylation in tumors and serum of head and neck cancer patients / M. Sanchez-Cespedes, M. Esteller, L. Wu, H. Nawroz-Danish, G.H. Yoo, W.M. Koch, J. Jen, J.G. Herman, D. Sidransky // Cancer Res. – 2000. – Vol. 60. – P. 892–895.

Губський Ю.І. Токсичні наслідки окислювальної модифікації білків при різних патологічних станах / Ю.І. Губський, І.Ф. Беленичев, С.В. Павлов // Суч. пробл. токсикол. – 2005. – №3. – С. 20–26.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження