DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.2.17800

Клінічні та патогенетичні відмінності перебігу неалкогольного стеатогепатиту у хворих на ожиріння з та без гіпертонічної хвороби

O.S. Khukhlina, O.E. Mandryk, A.A. Antoniv

Анотація


Досліджено клінічні та патогенетичні особливості перебігу неалкогольного стеатогепатиту, стан компонентів сполучної тканини, метаболічної інтоксикації, гемостазу та фібринолізу при коморбідності з та без гіпертонічної хвороби ІІ стадії. При коморбідному перебігові неалкогольного стеатогепатиту з гіпертонічною хворобою та ожирінням у порівнянні з перебігом неалкогольного стеатогепатиту без гіпертонічної хвороби встановлено вищу інтенсивність гемостазіологічних розладів.


Ключові слова


неалкогольний стеатогепатит; ожиріння; гіпертонічна хвороба

Повний текст:

PDF

Посилання


Успенский Ю.П. Метаболический синдром и неалкогольныйстеатогепатит: причинно-следственный континуум / Ю.П.Успенский, Е.В.Балукова // Гастроэнтерол. – 2009. – №1. – С. 43–46.

Харченко Н.В. Неалкогольныйстеатогепатиткакпроявлениеметаболическогосиндрома. Современныеподходы к лечению / Н.В. Харченко, Е.В. Родонежская // Новости мед. и фармации. – 2007. – Тем. номер «Гастроэнтерология», №226. – С. 18–19.

Хухліна О.С. Неалкогольна жирова хвороба печінки та інсулінорезистентність: патогенез, клініка, діагностика, лікування глутаргіном / О.С.Хухліна, М.Ю.Коломоєць. – Чернівці, 2008. – 318с.

Bohinc B.N. Mechanisms of Disease Progression in NASH: New Paradigms / B.N.Bohinc, A.M.Diehl // Clin.LiverDis. – 2012. – Vol.16, №3. –Р. 549–565.

Fujii H. Inflammation and fibrogenesis in steatohepatitis /H.Fujii, N.Kawada // J.Gastroenterol. – 2012. – Vol.47, №3. – P. 215–225.

NASH isanInflammatory Disorder: Pathogenic, Prognostic and Therapeutic Implications / Farrell G.C., van Rooyen D., Gan L., Chitturi S. // GutLiver. – 2012. – Vol.6, №2. – P.149–171.

Targher G. Non-alcoholic fatty liver disease, the metabolic syndrome and the risk of cardiovascular disease: the plotthickens / G. Targher // Diabet. Med. – 2007. –Vol.24, №1. – P.1–6.

Torres D.M. Features, diagnosis, and treatment of nonalcoholic Fatty liver disease / Torres D.M., Williams C.D., Harrison S.A. // Clin.Gastroenterol.Hepatol. – 2012. – Vol.10, №8. –P. 837–858.
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет