Залежність фільтраційної здатності нирок від фенотипу хронічної серцевої недостатності, показників систолічної та діастолічної функції серця

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2021.1.223742

Ключові слова:

ниркова дисфункція, ХСН, систолічна функція серця, діастолічна функція серця

Анотація

Недостатньо вивчено питання змін фільтраційної здатності нирок залежно від структурно-геометричної та функціональної перебудови серця при різних фенотипах хронічної серцевої недостатності (ХСН), порушень систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка (ЛШ).

Мета роботи – дослідити взаємозв’язок змін фільтраційної здатності нирок у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного ґенезу залежно від фенотипу, показників систолічної та діастолічної функції серця.

Матеріали та методи. У дослідження залучили 87 (45 чоловіків, 42 жінки) хворих на ХСН ішемічного ґенезу із синусовим ритмом, II А–Б стадії, II–IV ФК за NYHA, яких поділили на 2 групи. У 1 групу включили хворих зі зниженою (< 45 %) фракцією викиду (ФВ) лівого шлуночка (n = 57; 59,6 % чоловіків), у 2 – хворих на ХСН зі збереженою ФВ лівого шлуночка (n = 30; 36,6 % чоловіків). Групи хворих зіставні за віком, статтю, зростом, вагою, площею поверхні тіла. Доплер-ехокардіографічне дослідження виконали на апараті Esaote MyLab Eight (Італія). Швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) оцінювали за допомогою формул CKD-EPІ, MDRD та Cockcroft-Gault.

Результати. Ниркову дисфункцію за CKD-EPІ зареєстрували у 72 % хворих на ХСН, за MDRD – у 66,7 %, за Cockcroft-Gault – у 52,6 %. Від типів ХСН залежали тільки показники рівня креатиніну крові (p = 0,011) та розрахунковий показник швидкості клубочкової фільтрації за Cockcroft-Gault (p = 0,047). ШКФ за всіма застосованими формулами (СKD-EPI, MDRD, Cockcroft-Gault) залежала від віку (r = -0,42; p = 0,001), зросту (r = 0,28; p = 0,08), ваги (r = 0,31; p = 0,004), площі поверхні тіла (r = 0,33; p = 0,002). Встановили прямий кореляційний зв’язок рівня креатиніну з індексом маси міокарда ЛШ, що розрахована за формулою Penn Convention, але не виявили залежність рівня креатиніну та ШКФ від типів геометрії ЛШ. Доведено наявність оберненої кореляційної залежності між ФВ ЛШ і рівнем креатиніну крові (r = -0,3172; p = 0,003), між умістом креатиніну та S lat (r = -0,531; р = 0,006), прямий кореляційний зв’язок визначили між S lat і CKD-EPІ (r = 0,5586; p = 0,004), MDRD (r = 0,6254; p = 0,001), Cockcroft-Gault (r = 0,4043; p = 0,045).

Висновки. При ХСН ішемічного ґенезу зі зниженою ФВ лівого шлуночка спостерігали вираженіше порушення фільтраційної здатності нирок, ніж у хворих на ХСН зі збереженою ФВ лівого шлуночка. Між ФВ лівого шлуночка та вмістом креатиніну крові виявили зворотний кореляційний зв’язок (r = -0,3172; p = 0,003). Зниження показника систолічної швидкості руху латеральної частини фіброзного кільця мітрального клапана асоціюється зі зниженням фільтраційної здатності нирок за вмістом креатиніну (r = -0,531; р = 0,006), ШКФ за формулами CKD-EPІ (r = 0,5586; p = 0,004), MDRD (r = 0,6254; p = 0,001), Cockcroft-Gault (r = 0,4043; p = 0,045) у хворих на ХСН ішемічного ґенезу обох фенотипів. У хворих на ХСН ішемічного ґенезу обох фенотипів індекс маси міокарда, що розрахована за формулою Penn Convention, корелює з концентрацією креатиніну крові (r = 0,95; p= 0,003). У хворих на ХСН ішемічного ґенезу рестриктивний тип діастолічного наповнення лівого шлуночка асоціюється з вірогідним підвищенням рівня креатиніну крові на 14 % (p = 0,03) порівняно з пацієнтами з діастолічною дисфункцією ЛШ за типом порушення релаксації.

Біографії авторів

В. В. Сиволап, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії

В. А. Лисенко, Запорізький державний медичний університет, Україна

PhD-аспірант  кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії

Посилання

Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators (2015). Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet, 386(9995), 743-800. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60692-4

Damman, K., Valente, M. A., Voors, A. A., O'Connor, C. M., van Veldhuisen, D. J., & Hillege, H. L. (2014). Renal impairment, worsening renal function, and outcome in patients with heart failure: an updated meta-analysis. European heart journal, 35(7), 455-469. https://doi.org/10.1093/eurheartj/eht386

Nardi, E., Mulè, G., Nardi, C., Geraci, G., Giammanco, A., Bentivegna, R., & Averna, M. (2019). Is echocardiography mandatory for patients with chronic kidney disease?. Internal and emergency medicine, 14(6), 923-929. https://doi.org/10.1007/s11739-019-02028-0

Halbesma, N., Brantsma, A. H., Bakker, S. J., Jansen, D. F., Stolk, R. P., De Zeeuw, D., De Jong, P. E., Gansevoort, R. T., & PREVEND study group (2008). Gender differences in predictors of the decline of renal function in the general population. Kidney international, 74(4), 505-512. https://doi.org/10.1038/ki.2008.200

Ronco, C., McCullough, P., Anker, S. D., Anand, I., Aspromonte, N., Bagshaw, S. M., Bellomo, R., Berl, T., Bobek, I., Cruz, D. N., Daliento, L., Davenport, A., Haapio, M., Hillege, H., House, A. A., Katz, N., Maisel, A., Mankad, S., Zanco, P., Mebazaa, A., … Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) consensus group (2010). Cardio-renal syndromes: report from the consensus conference of the acute dialysis quality initiative. European heart journal, 31(6), 703-711. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehp507

Voronkov, L. H., Amosova, K. M., Dziak, H. V., Zharinov, O. Y., Kovalenko, V. M., Korkushko, O. V., Nesukai, O. H., Parkhomenko, O. M., Rudyk, Yu. S., & Sychov, O. S. (2017). Rekomendatsii Asotsiatsii kardiolohiv Ukrainy z diahnostyky ta likuvannia khronichnoi sertsevoi nedostatnosti (2017) [Recommendation of Association of Cardiologists of Ukraine for the treatment of chronic heart failure in adults (2017)]. Kyiv. [in Ukranian].

Lang, R. M., Badano, L. P., Mor-Avi, V., Afilalo, J., Armstrong, A., Ernande, L., Flachskampf, F. A., Foster, E., Goldstein, S. A., Kuznetsova, T., Lancellotti, P., Muraru, D., Picard, M. H., Rietzschel, E. R., Rudski, L., Spencer, K. T., Tsang, W., & Voigt, J. U. (2015). Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. European heart journal cardiovascular Imaging, 16(3), 233-270. https://doi.org/10.1093/ehjci/jev014

Ganau, A., Devereux, R. B., Roman, M. J., de Simone, G., Pickering, T. G., Saba, P. S., Vargiu, P., Simongini, I., & Laragh, J. H. (1992). Patterns of left ventricular hypertrophy and geometric remodeling in essential hypertension. Journal of the American College of Cardiology, 19(7), 1550-1558. https://doi.org/10.1016/0735-1097(92)90617-v

Alyokhin, M. N., Bart, B. Ya., Larina, V. N., & Bart, Yu. V. (2007). Miokardialnyi indeks obshchei disfunktsii serdtsa (Tei-indeks), vozmozhnosti i ogranicheniya [Myocardial Performance Index of Global Cardiac Dysfunction (Tei-index), Potentialities and Limitations]. Ultrazvukovaya i funktsionalnaya diagnostika, (1), 119-124. [in Russian].

Levey, A. S., Stevens, L. A., Schmid, C. H., Zhang, Y. L., Castro, A. F., 3rd, Feldman, H. I., Kusek, J. W., Eggers, P., Van Lente, F., Greene, T., Coresh, J., & CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) (2009). A new equation to estimate glomerular filtration rate. Annals of internal medicine, 150(9), 604-612. https://doi.org/10.7326/0003-4819-150-9-200905050-00006

Levey, A. S., Coresh, J., Greene, T., Stevens, L. A., Zhang, Y. L., Hendriksen, S., Kusek, J. W., Van Lente, F., & Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (2006). Using standardized serum creatinine values in the modification of diet in renal disease study equation for estimating glomerular filtration rate. Annals of internal medicine, 145(4), 247-254. https://doi.org/10.7326/0003-4819-145-4-200608150-00004

Stevens, L. A., & Levey, A. S. (2005). Measurement of kidney function. The Medical clinics of North America, 89(3), 457-473. https://doi.org/10.1016/j.mcna.2004.11.009

Heywood, J. T., Fonarow, G. C., Costanzo, M. R., Mathur, V. S., Wigneswaran, J. R., Wynne, J., & ADHERE Scientific Advisory Committee and Investigators (2007). High prevalence of renal dysfunction and its impact on outcome in 118,465 patients hospitalized with acute decompensated heart failure: a report from the ADHERE database. Journal of cardiac failure, 13(6), 422-430. https://doi.org/10.1016/j.cardfail.2007.03.011

Mavrakanas, T. A., Khattak, A., Singh, K., & Charytan, D. M. (2018). Echocardiographic parameters and renal outcomes in patients with preserved renal function, and mild- moderate CKD. BMC nephrology, 19(1), 176. https://doi.org/10.1186/s12882-018-0975-5

Lashkul, D. A. (2017). Kliniko-patohenetychni aspekty diahnostyky, likuvannia ta prohnozuvannia khronichnoi sertsevoi nedostatnosti ishemichnoho henezu u khvorykh z dysfunktsiieiu nyrok (Dis. dokt. med. nauk) [Clinical and pathogenetic aspects of diagnosis, treatment and prognosis of chronic heart failure of ischemic origin in patients with renal dysfunction (Doctoral dissertation)]. Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia. [in Ukrainian].

Park, C. S., Park, J. J., Oh, I. Y., Yoon, C. H., Choi, D. J., Park, H. A., … Oh, B. H. (2017). Relation of Renal Function with Left Ventricular Systolic Function and NT-proBNP Level and Its Prognostic Implication in Heart Failure with Preserved versus Reduced Ejection Fraction: an analysis from the Korean Heart Failure (KorHF) Registry. Korean circulation journal, 47(5), 727-741. https://doi.org/10.4070/kcj.2017.0050

Khaniukov, O. O., Sapozhnychenko, L. V., Smolyanova, O. V., Kovtun, O. V., & Doroshenko, A. M. (2020). Urazhennia nyrok u khvorykh na khronichnu sertsevu nedostatnist ishemichnoho henezu ta steatoz pechinky [The involvement of kidneys in patients with chronic heart failure ischemic etiology and liver steatosis]. Visnyk problem biolohii i medytsyny, (2), 174-178. [in Ukrainian]. http://dx.doi.org/10.29254/2077-4214-2020-2-156-174-178

Zahorodnia, L. I. (2015). Osoblyvosti patohenezu porushen vodno-solovoho obminu u khvorykh na khronichnu sertsevu nedostatnist ta obhruntuvannia shliakhiv yikh korektsii (Dys. kand. med. nauk) [Peculiarities of pathogenesis of water-salt metabolism disorders in patients with chronic heart failure and substantiation of ways of their correction (PhD Dissertation)]. Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of the Ministry of Health of Ukraine. [in Ukrainian].

Lashkul, D. A. (2014). Strukturno-funktsionalni zminy sertsia u khvorykh na khronichnu sertsevu nedostatnist ishemichnoho henezu, asotsiiovanu z nyrkovoiu dysfunktsiieiu [Structural and functional changes of the heart in patients with chronic ischemic heart failure, associated with renal dysfunction]. Zaporozhye medical journal, (2), 18-21. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.14739/2310-1210.2014.2.25233

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-18

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження