Особливості імунореактивності субпопуляцій T- і B-лімфоцитів і цитокіновий дисбаланс у пацієнтів із гепатоспленомегалією різної етіології

Автор(и)

  • О. М. Клімова ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4007-6806
  • T. I. Кордон ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5813-3656
  • С. В. Сушков ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6951-9789
  • Л. А. Дроздова ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9678-4046
  • О. В. Лавінська ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7320-0925
  • О. С. Мережко ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України», , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9855-1780
  • К. О. Биченко ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України», м. Харків, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7885-7715

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2021.2.229454

Ключові слова:

гепатоспленомегалія, тригерний фактор, імунореактивність, цитокіни, субпопуляція лімфоцитів, B-лімфоцити, T-лімфоцити

Анотація

Мета роботи – вивчення механізмів імунологічної дисрегуляції продукції цитокінів, імуноглобулінів та зміни експресії кластерів диференціювання CD субпопуляцій Т- і В-лімфоцитів у хворих на гепатоспленомегалію різної етіології.

Матеріали та методи. Матеріал для дослідження – лімфоцити та сироватка крові 73 пацієнтів із гепатоспленомегалією на тлі цирозу печінки, що ускладнений портальною гіпертензією та кровотечами з флебектазій. Хворих поділили на 3 групи залежно від етіології: I – інфіковані вірусами гепатиту HBV/HCV; II – інфіковані вірусами герпесу СMV/VEB; III – зі спадковими ферментопатіями. Використовували методи імуноферментного аналізу, імунофлуоресценції, проточної цитофлуориметрії.

Результати. У пацієнтів із різними етіологічними факторами гепатоспленомегалії виявили підвищення концентрації IgA та IgМ на тлі нормальної кількості CD22+-В-лімфоцитів при інфікуванні вірусами HBV/HCV (група I), високий рівень IgM та їхніх продуцентів, В-лімфоцитів, при інфікуванні вірусами СMV/VEB (група II), III (зі спадковими ферментопатіями) концентрація всіх класів імуноглобулінів відповідала нормі при підвищеному вмісті В-лімфоцитів. Виявили різноспрямовані зміни вмісту цитокінів: у групі I домінував синтез протизапальних цитокінів ІЛ-4, ІЛ-10, у групі II – прозапальних ІЛ-1β, ІНФ-γ, ФНП-α; у групі III максимально підвищена концентрація ІЛ-6 і фактора росту судин – VEGF. Кількість активованих CD3+CD4+CD25+ Т-клітин знижена в пацієнтів І та ІІ груп у 2,3 і 2,0 раза відповідно, а у групі ІІІ збільшена в 1,2 раза. Кількість регуляторних T-лімфоцитів CD3+CD4+CD25+CD127neg знижена вдвічі в I і II групах. Експресія костимулювальних молекул CD3+CD4+CD28+ низька в усіх групах обстежених, максимальне зниження виявили у ІІІ групі. У пацієнтів на тлі вірусів HCV/HBV визначили збільшення експресії маркера пізньої активації лімфоцитів CD3+HLA-DR+ в середньому на 63 %.

Висновки. Імунні порушення при гепатоспленомегалії різної етіології характеризуються різноспрямованими змінами. Підходи до лікування пацієнтів з гепатоспленомегалією повинні бути комплексними, враховувати тригерні фактори, які викликають дисрегуляцію імунних реакцій, що надалі призводить до деструкції, і спрямовані на ремоделювання органів-мішеней.

Біографії авторів

О. М. Клімова, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України», м. Харків

д-р біол. наук, професор, зав. діагностичної лабораторії з імуноферментним та імунофлуоресцентним аналізом; професор каф. молекулярної біології та біотехнології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

T. I. Кордон, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України», м. Харків

канд. біол. наук, старший науковий співробітник, діагностична лабораторія з імуноферментним та імунофлуоресцентним аналізом

С. В. Сушков, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України», м. Харків

д-р мед. наук, професор, заступник директора з наукової роботи

Л. А. Дроздова, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України», м. Харків

канд. біол. наук, старший науковий співробітник, діагностична лабораторія з імуноферментним та імунофлуоресцентним аналізом

О. В. Лавінська, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України», м. Харків

канд. біол. наук, старший науковий співробітник, діагностична лабораторія з імуноферментним та імунофлуоресцентним аналізом

О. С. Мережко, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України»,

молодший науковий співробітник, діагностична лабораторія з імуноферментним та імунофлуоресцентним аналізом; лаборант каф. молекулярної біології та біотехнології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

К. О. Биченко, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України», м. Харків

молодший науковий співробітник, діагностична лабораторія з імуноферментним та імунофлуоресцентним аналізом; аспірант каф. молекулярної біології та біотехнології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

Посилання

Albillos, A., Lario, M., & Alvarez-Mon, M. (2014). Cirrhosis-associated immune dysfunction: Distinctive features and clinical relevance. Journal of hepatology, 61, 1385-1396. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2014.08.010

Hu, X., Huang, X., Hou, J., Ding, L., Su, C., & Meng, F. (2020). Diagnostic accuracy of spleen stiffness to evaluate portal hypertension and esophageal varices in chronic liver disease: a systematic review and meta-analysis. European Radiology, 31, 2392-2404. https://doi.org/10.1007/s00330-020-07223-8

Dinarello, C. A. (2018). Overview of the IL-1 family in innate inflammation and acquired immunity. Immunology Review, 281(1), 8-27. https://doi.org/10.1111/imr.12621

Engelmann, C., Sheikh, M., Sharma, S., Gupta, S., Andreola, F., & Jalan, R. (2020). Toll-like receptor 4 is a therapeutic target for prevention and treatment of liver failure. Journal of hepatology, 73(1), 102-112. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2020.01.011

Ciesielcka, A., Matyjek, M., & Kwiatkowska, K. (2021). TLR4 and CD14 trafficking and its influence on LPS-induced pro-inflammatory signaling. Cellular and molecular life sciences, 78, 1233-1261. https://doi.org/10.1007/s00018-020-03656-y

Li, L., Duan, M., Chen, W., Jiang, A., Li, X., Yang, J., & Li, Z. (2017). The spleen in liver cirrhosis: revisiting an old enemy with novel targets. Journal of translational medicine, 15(1), 111. https://doi.org/10.1186/s12967-017-1214-8

Klimova, O. M., Sushkov, S. V., Timcenko, M. E., Riabcev, R. S., Kordon, T. I., Bychenko, E. A., & Merezhko, O. S. (2019). Immunoreactivity changes in patients with gastrointestinal pathology against the background of chronic Helicobacter pylori infection. Surgery (Azerbaijan Republic), (4), 29-37.

Klimova, O., Kordon, T., Smachylo, R., BelozоrovI., Bychenko, E., Merezhko, O., & Kudrevych, O. (2019). Dyferentsialna diahnostyka i korektsiia metabolichnykh ta imunolohichnykh porushen u khvorykh z tsyrozom pechinky, uskladnenym hepatosplenomehaliieiu ta portalnoiu hipertenziieiu [Differential diagnostics and correction of metabolic and immunological disorders in patients with hepatic cirrhosis, complicated hepatosplenomegalia and portal hypertension]. Actual Problems of Modern Medicine, (4), 31-41. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.26565/2617-409X-2019-4-04

Klimova, E. M., Kalashnikova, Y. V., Kordon, T. I., Lavinskaya, E. V., Agarkova, A. N., Osmanov, R. R., & Ryabinskaya, O. V. (2020). Prediktory gemorragicheskikh i tromboticheskikh oslozhnenii sindroma gepatosplenomegalii [Predictors of hemorrhagic and thrombotic complications of hepatosplenomegaly syndrome]. Kharkiv Surgical School, (1), 148-154. [in Russian]. https://doi.org/10.37699/2308-7005.1.2020.25

Inamine, T., & Schnabl, B. (2018). Immunoglobulin A and liver diseases. Journal of gastroenterology, 53(6), 691-700. https://doi.org/10.1007/s00535-017-1400-8

Takada, D., Sumida, K., Sekine, A., Hazue, R., Yamanouchi, M., Suwabe, T., Hayami, N., Hoshino, J., Sawa, N., Takaichi, K., Fujii, T., Ohachi, K., & Ubara, Y. (2017). IgA nephropathy featuring massive wire loop-like deposits in two patients with alcoholic cirrhosis. BMC Nephrology, 18(1), 362. https://doi.org/10.1186/s12882-017-0769-1

Oliveira, F. L., Bernardes, E. S., Brand, C., dos Santos, S. N., Cabanel, M. P., Arcanjo, K. D., Brito, J. M., Borojevic, R., Chammas, R., & El-Cheikh, M. C. (2016). Lack of galectin-3 up-regulates IgA expression by peritoneal B1 lymphocytes during B cell differentiation. Cell and tissue research, 363(2), 411-426. https://doi.org/10.1007/s00441-015-2203-y

Taylor, S. A., Assis, D. N., & Mack, C. L. (2019). The Contribution of B Cells in Autoimmune Liver Diseases. Seminars in Liver Disease, 39(4), 422-431. https://doi.org/10.1055/s-0039-1688751

Kawaratani, H., Tsujimoto, T., Douhara, A., Takaya, H., Moriya, K., Namisaki, T., Noguchi, R., Yoshiji, H., Fujimoto, M., & Fukui, H. (2013). The effect of inflammatory cytokines in alcoholic liver disease. Mediators of Inflammation, 2013, 495156. https://doi.org/10.1155/2013/495156

Topolyanskaya, S. V. (2020). Rol' interlejkina 6 pri starenii i vozrast associirovannyh zabolevanijah [Interleukin 6 in aging and age-related diseases]. Klinitsist, 14(3-4), 10-17. [in Russian]

Horst, A. K., Kumashie, K. G., Neumann, K., Diehl, L., & Tiegs, G. (2021). Antigen presentation, autoantibody production, and therapeutic targets in autoimmune liver disease. Cellular & molecular immunology, 18(1), 92-111. https://doi.org/10.1038/s41423-020-00568-6

Pinto, C., Giordano, D. M., Maroni, L., & Marzioni, M. (2018). Role of inflammation and proinflammatory cytokines in cholangiocyte pathophysiology. Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of disease, 1864(4 Pt B), 1270-1278. https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2017.07.024

Ferreira, C. R, & Gahl, W. A. (2017). Lysosomal storage diseases. Тranslational Scince of rare disease, 2(1-2), 1-71. https://doi.org/10.3233/TRD-160005

Ivanova, M., Limgala, R. P., Changsila, E., Kamath, R., Ioanou, C., & Goker-Alpan, O. (2018). Gaucheromas: When macrophages promote tumor formation and dissemination. Blood cells, molecules & diseases, 68, 100-105. https://doi.org/10.1016/j.bcmd.2016.10.018

Karkhad, A., Javanian, M., & Ebrahimpour, S. (2018). The role of regulatory T cells in immunopathogenesis and immunotherapy of viral infections. Infection, Genetics and Evolution, 59, 32-37. https://doi.org/10.1016/j.meegid.2018.01.015

Dominguez-Villar, M., & Hafler, D. A. (2018). Regulatory T cells in autoimmune disease. Nature Immunology, 19(7), 665-673. https://doi.org/10.1038/s41590-018-0120-4

Van der Heide, D., Weiskirchen, R., & Bansal, R. (2019). Therapeutic Targeting of Hepatic Macrophages for the Treatment of Liver Diseases. Frontiers in immunology, 10, 2852. https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.02852

Liberal, R., Grant, C. R., Longhi, M. S., Mieli-Vergani, G., & Vergani, D. (2015). Regulatory T cells: Mechanisms of suppression and impairment in autoimmune liver disease. IUBMB life, 67(2), 88-97. https://doi.org/10.1002/iub.1349

Burghardt, S., Claass, B., Erhardt, A., Karimi, K., & Tiegs, G. (2014). Hepatocytes induce Foxp3⁺ regulatory T cells by Notch signaling. Journal of leukocyte biology, 96(4), 571-577. https://doi.org/10.1189/jlb.2AB0613-342RR

Robinson, M. W., Harmon, C., & O'Farrelly, C. (2016). Liver immunology and its role in inflammation and homeostasis. Cellular & molecular immunology, 13(3), 267-276. https://doi.org/10.1038/cmi.2016.3

Oba, R., Isomura, M., Igarashi, A., & Nagata, K. (2019). Circulating CD3+HLA-DR+ Extracellular Vesicles as a Marker for Th1/Tc1-Type Immune Responses. Journal of immunology research, 2019, 6720819. https://doi.org/10.1155/2019/6720819

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-20

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження