Ризик розвитку гострого пошкодження нирок у доношених новонароджених при використанні метилксантинів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2021.2.230342

Ключові слова:

гостре пошкодження нирок, креатинін, метилксантини, новонароджений

Анотація

Актуальним є вивчення нових можливостей застосування препаратів групи метилксантинів для запобігання прогресуванню гострого пошкодження нирок (ГПН) у доношених новонароджених із перинатальною асфіксією.

Мета роботи – оцінити ефективність та безпеку використання метилксантинів у доношених новонароджених для профілактики та консервативної терапії гострого пошкодження нирок.

Матеріали та методи. Для перевірки ефективності запропонованого способу терапії ГПН методом випадкового вибору обрали 38 немовлят, яких поділили на 2 групи. Догляд та інтенсивну терапію здійснили згідно з чинним законодавством (наказ МОЗ України № 225 від 28.03.2014 р.). Основна група (n = 20) отримувала терапію кофеїну цитратом, група порівняння (n = 18) – теофіліном, в яких запобігали розвитку гострого ураження нирок ІІ та ІІІ стадії за KDIGO.

Результати. Вірогідна різниця за рівнем сироваткового креатиніну виявлена у групі кофеїну – показник був вищим за такий у групі порівняння, але не виходив за межі фізіологічної норми. Швидкість клубочкової фільтрації на 3 добу життя вища при використанні теофіліну, але в групі з використанням кофеїну була в межах референтних значень норми. Різницю за рівнем сечовини та темпом діурезу у групах не виявили.  Результати показали відсутність статистичної значущості при використанні різних препаратів похідних метилксантинів, а саме теофіліну та кофеїну цитрату. Це пояснюється тим, що в основній групі 0 стадію ГПН за KDIGO мали 65,00 % (n = 13) пацієнтів, а І стадію – 35,00 % (n = 7), у групі порівняння – 55,56 % (n = 10) і 44,44 % (n = 8) відповідно. ІІ та ІІІ стадії в обох групах дослідження не виявлені, отримані дані рівнозначні – U = 163,00, p = 0,6296. Однак застосування кофеїну цитрату може стати пріоритетним через кращий профіль безпеки порівняно з теофіліном. Кофеїн рідше викликає негативні наслідки, як-от непатологічне жовчне блювання, та має вірогідно нижчий відносний ризик виникнення цієї патології у малюків (RR 0,26 (95 % CI 0,10; 0,66)).

Висновки. Консервативна терапія метилксантинами в доношених новонароджених із перинатальною асфіксією запобігає розвитку ІІ та ІІІ стадій ГПН за KDIGO. Необхідно продовжити накопичення матеріалу для підвищення статистичної вірогідності, а також для вивчення ранніх і віддалених наслідків такої терапії.

Біографії авторів

Л. С. Стрижак, Запорізький державний медичний університет, Україна

очний аспірант каф. дитячої хірургії та анестезіології

І. О. Анікін, Запорізький державний медичний університет, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. дитячої хірургії та анестезіології

О. В. Спахі, Запорізький державний медичний університет, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. дитячої хірургії та анестезіології

Посилання

Kellum, J. A., Aspelin, P., Barsoum, R. S., Burdmann, E. A., Goldstein, S. L., … & Uchino, Shigehiko. (2012). KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury / Kidney International Supplements. 2012. Vol. 2, Iss. 1. P. 1-138.

Gupta, C., Massaro, A. N., & Ray, P. E. (2016). A new approach to define acute kidney injury in term newborns with hypoxic ischemic encephalopathy. Pediatric nephrology, 31(7), 1167-1178. https://doi.org/10.1007/s00467-016-3317-5

Kaur, S., Jain, S., Saha, A., Chawla, D., Parmar, V. R., Basu, S., & Kaur, J. (2011). Evaluation of glomerular and tubular renal function in neonates with birth asphyxia. Annals of tropical paediatrics, 31(2), 129-134. https://doi.org/10.1179/146532811X12925735813922

Libório, A. B., Branco, K. M., & Torres de Melo Bezerra, C. (2014). Acute kidney injury in neonates: from urine output to new biomarkers. BioMed research international, 2014, 601568. https://doi.org/10.1155/2014/601568

Oliveros, M., Pham, J. T., John, E., Resheidat, A., & Bhat, R. (2011). The use of bumetanide for oliguric acute renal failure in preterm infants. Pediatric critical care medicine, 12(2), 210-214. https://doi.org/10.1097/PCC.0b013e3181e912a7

Tamburro, R. F., Thomas, N. J., Ceneviva, G. D., Dettorre, M. D., Brummel, G. L., & Lucking, S. E. (2014). A prospective assessment of the effect of aminophylline therapy on urine output and inflammation in critically ill children. Frontiers in pediatrics, 2, 59. https://doi.org/10.3389/fped.2014.00059

Selewski, D. T., Charlton, J. R., Jetton, J. G., Guillet, R., Mhanna, M. J., Askenazi, D. J., & Kent, A. L. (2015). Neonatal Acute Kidney Injury. Pediatrics, 136(2), e463-e473. https://doi.org/10.1542/peds.2014-3819

Hodovanets, Yu. D., & Babintseva А. G. (2018). Intensyvna terapiia novonarodzhenykh: udoskonalennia pidkhodiv korektsii renalnykh porushen za umovy perynatalnoi patolohii [Intensive care of newborns: improvement of approaches to the correction of renal disorders under perinatal pathology]. Zdorovia dytyny, 13(3), 302-310. https://doi.org/10.22141/2224-0551.13.3.2018.132913

Bhatt, G. C., Gogia, P., Bitzan, M., & Das, R. R. (2019). Theophylline and aminophylline for prevention of acute kidney injury in neonates and children: a systematic review. Archives of disease in childhood, 104(7), 670-679. https://doi.org/10.1136/archdischild-2018-315805

Bellos, I., Pandita, A., & Yachha, M. (2019). Effectiveness of theophylline administration in neonates with perinatal asphyxia: a meta-analysis. The journal of maternal-fetal & neonatal medicine, 1-9. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/14767058.2019.1673722

Harer, M. W., Askenazi, D. J., Boohaker, L. J., Carmody, J. B., Griffin, R. L., Guillet, R., Selewski, D. T., Swanson, J. R., Charlton, J. R., & Neonatal Kidney Collaborative (NKC) (2018). Association Between Early Caffeine Citrate Administration and Risk of Acute Kidney Injury in Preterm Neonates: Results From the AWAKEN Study. JAMA pediatrics, 172(6), e180322. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2018.0322

Schmidt, B., Roberts, R. S., Davis, P., Doyle, L. W., Barrington, K. J., Ohlsson, A., Solimano, A., Tin, W., & Caffeine for Apnea of Prematurity Trial Group (2006). Caffeine therapy for apnea of prematurity. The New England journal of medicine, 354(20), 2112-2121. https://doi.org/10.1056/NEJMoa054065

Hukui, J., Jones, S., Coughlin, K., Levin, S., & Foster, J. R. (2017). Non-pathological bilious vomiting complicating therapeutic hypothermia for hypoxic ischaemic encephalopathy in neonates: a retrospective cohort study. BMJ paediatrics open, 1(1), e000034. https://doi.org/10.1136/bmjpo-2017-000034

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-20

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження