Динаміка лейкоцитарних маркерів запалення у пацієнтів з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST залежно від фракції викиду лівого шлуночка

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2022.3.267268

Ключові слова:

лейкоцити, маркери запалення, інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST

Анотація

Мета роботи – оцінити динаміку лейкоцитарних маркерів запалення у пацієнтів з інфарктом міокарда (ІМ) з елевацією сегмента ST (STEMI) після черезшкірного коронарного втручання (ЧКВ) залежно від фракції викиду лівого шлуночка (ЛШ).

Матеріали та методи. Група дослідження складалася з 23 послідовних пацієнтів зі STEMI, котрі надійшли до ОКНП «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний центр». Хворим здійснили успішне реперфузійне лікування шляхом ЧКВ. Для оцінювання маркерів запалення вивчили загальноклінічний аналіз крові (ЗАК) на час надходження у стаціонар і на 10 день лікування на тлі оптимальної медикаментозної терапії.

Результати. У пацієнтів зі STEMI та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ) (група 2) на час надходження визначили достовірно більшу кількість лейкоцитів (p < 0,05) та зростання абсолютного вмісту нейтрофілів (p < 0,01), істотно вищі рівні маркерів запалення: співвідношення нейтрофіли/лімфоцити (NLR) (p < 0,01), моноцити/лімфоцити (MLR), індексу системного імунного запалення (SII) (p < 0,01), системної реакції запалення (SIRI) (p < 0,01), сукупного індексу системного запалення (AISI) (p < 0,05) й інтегрованого індексу запалення (ІІІ) (p < 0,05). На 10 день лікування аналіз маркерів запалення показав, що у хворих групи 2 вірогідно вищим залишається NLR (p < 0,01) та SII (р < 0,05) порівняно з хворими на STEMI зі збереженою ФВ ЛШ (група 1). Під час дослідження динаміки лейкоцитарних маркерів запалення в пацієнтів зі STEMI під впливом оптимальної медикаментозної терапії після ЧКВ спостерігали зменшення (p < 0,05) таких показників, як NLR, MLR, SII, SIRI, III, а також зростання LMR (p < 0,05).

Висновки. Визначення маркерів запалення за ЗАК на час надходження в стаціонар ідентифікує ризик несприятливих серцево-судинних подій і визначає заходи з регуляції активності запального процесу при STEMI.

Біографії авторів

В. К. Тащук, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

д-р мед. наук, професор, зав. каф. внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

Р. А. Бота, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

аспірант каф. внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

М. В. O. Аль Салама, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

канд. мед. наук, доцент каф. внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

Посилання

Si, Y., Liu, J., Shan, W., Zhang, Y., Han, C., Wang, R., & Sun, L. (2020). Association of lymphocyte-to-monocyte ratio with total coronary plaque burden in patients with coronary artery disease. Coronary artery disease, 31(7), 650-655. https://doi.org/10.1097/MCA.0000000000000857

Dziedzic, E. A., Gąsior, J. S., Tuzimek, A., Dąbrowski, M., & Jankowski, P. (2022). Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio Is Not Associated with Severity of Coronary Artery Disease and Is Not Correlated with Vitamin D Level in Patients with a History of an Acute Coronary Syndrome. Biology, 11(7), 1001. https://doi.org/10.3390/biology11071001

Yoon, G. S., Choi, S. H., Woo, S. I., Baek, Y. S., Park, S. D., Shin, S. H., Kim, D. H., Kwan, J., Lee, M. J., & Kwon, S. W. (2021). Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio at Emergency Room Predicts Mechanical Complications of ST-segment Elevation Myocardial Infarction. Journal of Korean medical science, 36(19), e131. https://doi.org/10.3346/jkms.2021.36.e131

Fonseca, F. A., & Izar, M. C. (2022). Role of Inflammation in Cardiac Remodeling After Acute Myocardial Infarction. Frontiers in physiology, 13, 927163. https://doi.org/10.3389/fphys.2022.927163

Tavares, F., Moraes, P. I. M., Souza, J. M., Barbosa, A. H., Santos, E. M., Marcondes, J. A., Oliveira, M. D., Gonçalves, I., Jr, Espírito Santo, C. V. A., Bianco, H. T., Fonseca, F. A. H., Moisés, V., & Caixeta, A. (2022). Prognostic role of neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with ST-elevation myocardial infarction undergoing to pharmaco-invasive strategy. Cardiovascular revascularization medicine : including molecular interventions, 34, 99-103. https://doi.org/10.1016/j.carrev.2021.01.027

Anzai, A., Ko, S., & Fukuda, K. (2022). Immune and Inflammatory Networks in Myocardial Infarction: Current Research and Its Potential Implications for the Clinic. International journal of molecular sciences, 23(9), 5214. https://doi.org/10.3390/ijms23095214

Kovalenko, V., Dolzhenko, M., & Potashev, S. (2018). Nastanovy z klinichnoi ekhokardiohrafii [Guidelines for clinical echocardiography]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

Li, Q., Ma, X., Shao, Q., Yang, Z., Wang, Y., Gao, F., Zhou, Y., Yang, L., & Wang, Z. (2022). Prognostic Impact of Multiple Lymphocyte-Based Inflammatory Indices in Acute Coronary Syndrome Patients. Frontiers in cardiovascular medicine, 9, 811790. https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.811790

Dai, K., Li, Z., Luo, Y., Xiong, Q., Xiong, Y., Song, Z., & Xiong, W. (2022). The Predictive Value of the Monocyte-to-Lymphocyte Ratio and Monocyte-to-Haematocrit Ratio for Cardiac Rupture Patients with Acute Myocardial Infarction: A Propensity Score Matching Analysis. Risk management and healthcare policy, 15, 37-44. https://doi.org/10.2147/RMHP.S348894

Urbanowicz, T., Michalak, M., Olasińska-Wiśniewska, A., Rodzki, M., Witkowska, A., Gąsecka, A., Buczkowski, P., Perek, B., & Jemielity, M. (2022). Neutrophil Counts, Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio, and Systemic Inflammatory Response Index (SIRI) Predict Mortality after Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery. Cells, 11(7), 1124. https://doi.org/10.3390/cells11071124

Han, K., Shi, D., Yang, L., Wang, Z., Li, Y., Gao, F., Liu, Y., Ma, X., & Zhou, Y. (2022). Prognostic value of systemic inflammatory response index in patients with acute coronary syndrome undergoing percutaneous coronary intervention. Annals of medicine, 54(1), 1667-1677. https://doi.org/10.1080/07853890.2022.2083671

Bao, K., Huang, H., Huang, G., Wang, J., Liao, Y., Pan, Y., Chen, W., Lu, J., Yang, Y., Huang, Z., Chen, S., Chen, K., & Chen, L. (2021). Platelet-to-hemoglobin ratio as a valuable predictor of long-term all-cause mortality in coronary artery disease patients with congestive heart failure. BMC cardiovascular disorders, 21(1), 618. https://doi.org/10.1186/s12872-021-02423-6

Libby P. (2021). Inflammation in Atherosclerosis-No Longer a Theory. Clinical chemistry, 67(1), 131-142. https://doi.org/10.1093/clinchem/hvaa275

Chan, Y. H., & Ramji, D. P. (2020). A perspective on targeting inflammation and cytokine actions in atherosclerosis. Future medicinal chemistry, 12(7), 613-626. https://doi.org/10.4155/fmc-2019-0301

King, A. H., Kwan, S., Schmaier, A. H., Kumins, N. H., Harth, K. C., Colvard, B. D., Wong, V. L., Kashyap, V. S., & Cho, J. S. (2021). Elevated neutrophil to lymphocyte ratio is associated with decreased amputation-free survival after femoropopliteal percutaneous revascularization. International angiology, 40(5), 442-449. https://doi.org/10.23736/S0392-9590.21.04699-X

Zhang, S., Diao, J., Qi, C., Jin, J., Li, L., Gao, X., Gong, L., & Wu, W. (2018). Predictive value of neutrophil to lymphocyte ratio in patients with acute ST segment elevation myocardial infarction after percutaneous coronary intervention: a meta-analysis. BMC cardiovascular disorders, 18(1), 75. https://doi.org/10.1186/s12872-018-0812-6

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-27

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження