DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2014.3.36941

ЕФЕКТИВНІСТЬ РАЦІОНАЛЬНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ У РАННЬОМУ ВІДНОВНОМУ ПЕРІОДІ МОЗКОВОГО ИШЕМІЧНОГО ПІВКУЛЬОВОГО ІНСУЛЬТУ

Y. N. Neryanova

Анотація


З метою оптимізації лікування хворих у ранньому відновлювальному періоді мозкового ішемічного півкульового інсульту шляхом включення психотерапії  у структуру комплексних реабілітаційних заходів здійснили комплекснединамічнеклініко-параклінічнедослідження62 пацієнтів. Встановили, що застосування раціональної психотерапії в комплексному лікуванні хворих у ранньому відновному періоді мозкового ішемічного півкульового інсульту забезпечує зниження рівня депресії за шкалою Бека (Δ%-33,3, p<0,01) та реактивної тривожності за шкалою Спілбергера-Ханіна (Δ%-21,9, p<0,01). Показали, що редукція депресивно-тривожних порушень на тлі застосування раціональної психотерапії в комплексному лікуванні хворих у ранньому відновному періоді мозкового ішемічногопівкульового інсульту супроводжується більш істотним зниженням неврологічного дефіциту за шкалою інсульту NIH у поєднанні з більш вираженим підвищенням ступеня функціональної незалежності за індексом Бартела та якості життя за шкалою EQ-5D (EuroQoL). 


Ключові слова


інсульт; реабілітація; депресивні порушення; психотерапія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Capaldi, V., &Wynn, I (2010). Emerging strategies in the treatment of post-stroke depression and psychiatric distress in patients. Psychol Res BehavManag, 3, 109–118.doi: 10.2147/PRBM.S10035.

Willey, J., Disla, N., Moon, Y., Paik, M., Sacco, R., Boden-Albala, B., Wright, C. (2010). EarlyDepressedMoodAfterStrokePredicts Long-Term Disability: TheNorthernManhattanStrokeStudy (NOMASS).Stroke,41, 1896–1900.doi: 10.1161/STROKEAHA.110.583997.

Hackett, M. L., Yapa, C., ParagV., et al. (2005). Frequency depression after stroke: a systematical review of observational studies. Stroke, 36, 1330–1340.doi: 10.1161/01.STR.0000165928.19135.35.

Gaete, J.M., &Bogousslavsky, J. (2008). Post-stroke depression. Exp Rev Neurother, 8, 75–92.

Gilhus, N. E., Barnes, M. R.,Brainin,M.(2011). European Handbook of Neurological Management: Volume 1, 2nd Edition.Blackwell Publishing Ltd.

Hackett, M. L., Anderson, C. S., House,A. O., &Halteh, C. (2009). Interventions for Preventing Depression After Stroke. Stroke, 40, 485-486.doi: 10.1161/STROKEAHA.109.547042.

Kanner, A.M.(2005).Depression in neurological disorders.Lundbec Inst.

Mukherjee, D.,&Patil, C.G. (2011). Epidemiology and the global burden of stroke. World Neurosurg.,76(6), 85–90.doi: 10.1016/j.wneu.2011.07.023

Williams, L.S., ShomaGhose, S., &Swindle, R.W. (2004). Depression and other mental health diagnoses increase mortality risk after ischemic stroke. AmJPsychiatry., 161, 1090–1095. doi: 10.1176/appi.ajp.161.6.1090.
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет