DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2015.1.42879

Морфологічні та імуногістохімічні особливості плацентарно-ендометріальних структур при доброякісних і злоякісних пухлинах у жінок

T. D. Zadorozhna, V. V. Podolsky, O. I. Parnytska, O. I. Eschenko, S. M. Kylyhevich, T. M. Archakova, Yu. V. Davydova, N. Ya. Skrypchenko, G. O. Grebinychenko

Анотація


З метою визначення предикторів патологічних станів у плаценті та ендометрії жінок, яких прооперували з приводу раку щитовидної залози, здійснили порівняльне дослідження плацент та ендометрію жінок, яким здійснили оперативне втручання у зв’язку з наявністю папілярної карциноми (інкапсульованої), й ендометрію від жінок із доброякісними пухлинами матки (лейоміома). Протягом дослідження використали загальногістологічні методи, а також імуногістохімічний метод виявлення експресії з МКАТ Ki67 Clon MIB-1, р53 р53 Clon DO-7, РEA, Cytoсeratina AE1/AE3, Vimentin Clone v9, рецепторів до естрогенів і прогестерону. Встановили предиктори плацентарно-ендометріальних порушень при онкопатології у жінок: збільшення відносного обсягу експресії у плаценті та ендометрії проліферативного маркера Кі-67 та онкомаркера р53, що призводить до порушення процесів регенерації; дисхроноз показників експресії рецепторів до естрогенів і прогестерону в ендометрії; наявність експресії РЕА у 25% жінок основної групи як в ендометрії, так і в плаценті; наявність атипової залозистої гіперплазії, поліпозу та мікрополіпозу ендометрію, які мають значення в розвитку онкопатології.

 


Ключові слова


плацента; ендометрій; онкомаркери

Повний текст:

PDF

Посилання


Acharya, G., Albrecht, C., Benton, S. J., Cotechini, T., Dechend, R., Dilworth, M. R., et al. (2012) IFPA Meeting 2011 workshop report I: Placenta: Predicting future health; roles of lipids in the growth and development of feto-placental unit; placental nutrient sensing; placental research to solve clinical problems--a translational approach. Placenta, 33, 4–8. doi: 10.1016/j.placenta.2011.11.015

Zadorozhnaya, T.D., Podolsky, V.V., Eshchenko, O.I., Archakova, T.N., Kilikhevich, S.M., Parnitskaya, O.I., Davydova, Yu.V., Grebinichenko, A.A., & Pasechnik, E.A. (2012) Morfologicheskie i immunogistokhimicheskie osobennosti onkomarkerov v placentarnom baryere [Morphological and immunohistochemical peculiarities of oncomarkers in placental barrier]. Patologiya, 1, 38–41. [in Ukrainian].

Zadorozhna, T., Podolsky, V., & Eschenko, O. (2012) Immunohistochemical peculiarities of placental oncomarkers by pathological changes. Placenta, 33(9), 23.

Baergen, Rebecca N. (2011) Manual of Phathology of the Human Placenta. N.Y. : Springer.
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет