Патологія

ПАТОЛОГІЯ

Науково-практичний журнал
Галузь: медицина
Видається Запорізьким державним медичним університетом з  2004 року.
ISSN 2306-8027

ISSN (online): 2310-1237
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8390
від 03.02.2004 р.

Передплатний індекс: 95911
Періодичність: 3 рази на рік.

http://zsmu.edu.ua/


ПАТОЛОГІЯ


№ 1 (2020)

Зміст

Оригінальні дослідження

Фактори ризику клінічного погіршення при забоях головного мозку PDF
M. Ye. Polishchuk, M. B. Vyval, O. M. Honcharuk, A. B. Muravskyi, A. A. Oblyvach
Зміни показників фіброзу у хворих на алкогольний цироз печінки у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки залежно від стадії цирозу PDF (English)
N. R. Matkovska, N. H. Virstiuk, P. R. Herych, U. V. Balan, Yu. V. Pertsovych
ERCC1 як маркер прогнозу та чутливості до платиновмісної хіміотерапії в пацієнтів із III–IV стадіями недрібноклітинного раку легені PDF
O. P. Kolesnik, V. O. Kuzmenko
Дослідження маркера міокардіального стресу ST2 у хворих на обструктивне апное сну та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу PDF
V. I. Kryvenko, O. A. Svityltska
Роль Toll-подібних рецепторів-4 в патогенезі розвитку анемії запалення в дітей раннього віку PDF (English)
H. O. Lezhenko, A. O. Pogribna
Баланс прозапальних і протизапальних цитокінів у рідині радикулярних кіст щелеп у дорослих при асимптоматичному та клінічно маніфестному перебігу хвороби PDF
I. S. Haidash, O. V. Burtsev
Доцільність дослідження однонуклеотидних поліморфізмів генів ESR1 [rs2234693], CYP19A1 [rs2414096] та IL10 [rs1800896] як можливих маркерів ризику розвитку зубощелепних порушень в осіб, які народилися макросомами PDF
O. V. Garmash, Ye. M. Riabokon
Імуногістохімічна характеристика процесів ангіогенезу у тканині головного мозку при цукровому діабеті 2 типу PDF (Русский)
Yu. M. Avramenko
Клініко-епідеміологічні характеристики і морфологічні особливості сучасного сечостатевого трихомонозу PDF (English)
H. I. Mavrov, T. V. Osinska, P. V. Fedorych
Ультраструктурні особливості стану астрогліальної ендосомальної системи при сепсис-асоційованій енцефалопатії PDF (Русский)
T. V. Shuliatnikova, V. O. Shavrin
Зміни рівнів прогормона вітаміну D 25(ОН)D у хворих на неефективно лікований уперше діагностований туберкульоз легень PDF (English)
R. M. Yasinskyi, O. M. Raznatovska
Можливості сублінгвальної алерген-специфічної імунотерапії в дітей дошкільного віку з сенсибілізацією до алергенів цвілевих грибів PDF
O. V. Sharikadze, O. M. Okhotnikova
Алгоритм діагностичної диференціації шизоафективного розладу від інших ендогенних психозів з епізодичним перебігом (шизофренія та афективні розлади) PDF (English)
M. Ye. Khomitskyi
Стан рухливості хребта в дітей, які хворі на цукровий діабет, та фактори, що на нього впливають PDF (English)
O. Ye. Pashkova, K. P. Lysenko

Огляди

Патофізіологічне обґрунтування ефективності застосування кверцетину в терапії коронавірусної хвороби (COVID-19) PDF
I. A. Zupanets, S. K. Shebeko, N. P. Bezugla, I. A. Otrishko
Клініко-патоморфологічні параметри смерті мозку: від джерел концепції до її застосування під час трансплантації органів PDF (Русский)
V. O. Tumanskyi, L. M. Tumanska
Сучасний погляд на роль Toll-подібних рецепторів у функціонуванні імунної системи та імунопатогенезі хронічного гепатиту С (огляд літератури) PDF (English)
L. M. Syzova, T. I. Koval, V. I. Ilchenko, I. M. Zviaholska, О. M. Iziumska

Клінічний випадок

Псевдоперитоніт на тлі кетоацидотичного стану у вагітної (клінічний випадок) PDF
D. O. Hovsieiev, О. I. Kryzhanovska, V. О. Berestovyi
Клінічні випадки ведення та лікування жінок, які хворі на хіміорезистентний туберкульоз під час вагітності PDF (English)
O. M. Raznatovska, V. H. Siusiuka, A. V. Fedorec, A. I. Pyroh, H. I. Makurina