Патологія

ПАТОЛОГІЯ

Науково-практичний журнал
Галузь: медицина
Видається Запорізьким державним медичним університетом з  2004 року.
ISSN 2306-8027

ISSN (online): 2310-1237
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8390
від 03.02.2004 р.

Передплатний індекс: 95911
Періодичність: 3 рази на рік.

http://zsmu.edu.ua/


ПАТОЛОГІЯ

№ 3 (2020)

Зміст

Оригінальні дослідження

Різноманіття освіти з патології у світі та перспективи Міжнародної академії патології PDF (English)
George Kontogeorgos
Пухлиноінфільтруючі лімфоцити при тричі негативних карциномах молочної залози PDF
L. M. Zakhartseva, M. O. Yanovytska
Циркулювальні мікроРНК у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу PDF (Русский)
S. A. Serik, E. M. Serdobinska-Kanivets, T. M. Bondar
Вплив дапагліфлозину на структурно-функціональні властивості артеріальних судин у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ожирінням PDF
О. А. Soloviuk, R. L. Kulynych
Філотипи мікробіоти кишечника у хворих на артеріальну гіпертензію з абдомінальним ожирінням PDF
S. M. Koval, I. O. Snihurska, K. O. Yushko
Вплив статинотерапії на серцево-судинне ремоделювання при артеріальній гіпертензії, що поєднана з субклінічним гіпотиреозом PDF (English)
Ye. V. Novikov, M. S. Potapenko
Морфологічні та імуногістохімічні особливості плацент у породіль із гіперпролактинемією в анамнезі PDF
T. D. Zadorozhna, E. V. Kolomiiets, L. Ye. Tumanova, S. M. Kylykhevych
Вибір тактики хірургічного лікування гіпоплазії дуги аорти в поєднанні з дефектом міжшлуночкової перетинки в немовлят PDF
Ya. P. Truba, V. V. Lazoryshynets, R. I. Sekelyk, I. V. Dziuryi, O. S. Holovenko
Застосування ранньої неінвазивної штучної вентиляції легень у доношених новонароджених із помірною та важкою гіпоксично-ішемічною енцефалопатією PDF
O. Yu. Klievakina, I. O. Anikin
Неінвазивний контроль споживання кисню під час інгаляційної анестезії за методом Minimal flow протягом антирефлюксних лапароскопічних утручань PDF
V. I. Chernii, I. V. Shtompel
Вплив гіпербілірубінемії на інтенсивність болю у хворих на рак панкреатобіліарної зони протягом періопераційного періоду PDF
P. T. Muraviov, B. S. Zaporozhchenko, I. Ye. Borodaiev, K. P. Kirpichnikova, V. H. Shevchenko, V. B. Volkov, Harhouri Makrem
Наш досвід застосування одностороннього біпортального ендоскопічного поперекового міжтілового спондилодезу (UBLIF) і заднього поперекового міжтілового спондилодезу (PLIF) у лікуванні пацієнтів зі стенозом хребетного каналу поперекового відділу хребта PDF (Русский)
Ia. V. Fishchenko, I. V. Roy, A. A. Vladymirov, L. D. Kravchuk, R. I. Blonskyi
Вивчення ступеня запальної реакції атеросклеротичної бляшки коронарної артерії у хворих із порушенням метаболізму гомоцистеїну та вітаміну D PDF
O. S. Nykonenko, A. O. Nykonenko, K. O. Chmul, V. V. Osaulenko
Діагностична цінність маркерів апоптозу при неалкогольній жировій хворобі печінки в дітей PDF
Yu. M. Stepanov, N. Yu. Zavhorodnia, O. Yu. Zavhorodnia, V. B. Yahmur, O. M. Tatarchuk, O. P. Petishko
Гістологічні зміни гіпокампа обох півкуль головного мозку щурів ліній Wistar і SHR за умов експериментальної хронічної церебральної гіпоперфузії PDF
O. Yu. Harmatina, K. V. Rozova, А. H. Portnychenko
Морфологія кінцевих відділів підщелепної залози щурів при цукровому діабеті PDF (English)
N. S. Tokaruk, O. H. Popadynets, V. I. Bedei, M. I. Hryshchuk, T. L. Kotyk

Огляди

Епштейна–Барр вірус і розсіяний склероз PDF
A. I. Skliar, I. I. Torianyk, T. P. Osolodchenko, S. V. Ponomarenko
Особливості стаціонарного лікування пацієнтів із хворобами шкіри та інфекціями, що передаються статевим шляхом PDF
V. V. Korolenko, T. S. Gruzieva
Лімфоїдна тканина слизової оболонки червоподібного відростка при апендициті (огляд літератури) PDF
Yu. I. Popovуch, O. A. Hryhorieva, M. L. Tavroh, O. R. Ivantsіv, N. R. Popovych

Клінічний випадок

Клініко-морфологічна діагностика та хірургічне лікування парадуоденального панкреатиту PDF
V. H. Yareshko, V. O. Tumanskyi, Yu. O. Mikheiev, O. M. Kiosov, A. O. Steshenko, N. O. Yareshko, A. V. Kanaki
Клінічний випадок вторинного остеопорозу у пацієнта з неспецифічним виразковим колітом PDF
L. V. Zhuravlyova, Yu. K. Sikalo, M. O. Oliinyk