Патологія

ПАТОЛОГІЯ

Науково-практичний журнал
Галузь: медицина
Видається Запорізьким державним медичним університетом з  2004 року.
ISSN 2306-8027

ISSN (online): 2310-1237
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8390
від 03.02.2004 р.

Передплатний індекс: 95911
Періодичність: 3 рази на рік.

http://zsmu.edu.ua/


ПАТОЛОГІЯ


№ 3 (2018)

Зміст

Оригінальні дослідження

Стан репродуктивних органів молодих і старіючих самців щурів при тривалому введенні летрозолу та після його відміни
О. H. Reznikov, O.V. Sachynska, L.I. Poliakova, O. A. Faliush, O.V. Yanishevskyi
Характеристика показників системи оксиду азоту в міокарді лівого шлуночка в щурів лінії SHR
Yu. M. Kolesnyk, M. I. Isachenko, O. V. Melnikova, T. A. Hrekova
Клініко-анамнестичні параметри та їхня прогностична вагомість у терапії артеріальної гіпертензії з коморбідною патологією
B. O. Shelest
Патологічні зміни серця на тлі вживання психостимуляторів
S. V. Kozlov, K. М. Suloiev, V. V Koldunov, Yu. V. Kozlova, Sh. M. Mamedov
Метаболічні порушення в міокарді в дітей при бронхіальній астмі
O. V. Herasymova, T. L. Protsiuk, L. O. Protsiuk, O. B. Dudarenko, O. V. Kuleshov
Нейроімуноендокринні маркери прогнозування прееклампсії
D. Ye. Barkovskyi
Імуногенетичні чинники розвитку передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності в Запорізькій області
K. S. Liubomyrska
Аналіз варіабельності серцевого ритму у хворих із первинною та повторною інвазією гостриками до та після курсу специфічної терапії
K. А. Stepanchenko
Роль поліморфізму гена інтерлейкіну-10 (rs 1800872) в перебігу оперізувального герпесу в дорослих
N. V. Onishchenko, Yu. Yu. Riabokon, O. V. Riabokon
Морфологічні та ультразвукові особливості фіброзу печінки в дітей з автоімунним гепатитом
V. S. Berezenko, T. D. Zadorozhna, Kh. Z. Mykhailiuk, B. A. Tarasiuk, V. F. Korobko, S. M. Kelykhevych
Результати вивчення in vitro антибактеріальної активності модифікованого магнієвого сплаву щодо тест-штамів E. coli та P. aeruginosa
V. M. Chornyi, N. M. Polishchuck, O. M. Kamyshnyі, M. L. Holovakha
Стан кісткового метаболізму в пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу
V. I. Kryvenko, O. I. Borodavko
Сучасні ендоскопічні критерії стратифікації хворих на атрофічний гастрит при розвитку передракових змін шлунка
Yu. M. Stepanov, O. V. Simonova, L. M. Mosiichuk, O. P. Petishko
Прогнозування функціонального результату гострого періоду повторного мозкового ішемічного півкульового інсульту
A. A. Koziolkin, A. A. Kuznietsov, L. V. Novikova
Порівняльна характеристика реакції вазопресинергічних нейронів супраоптичного та паравентрікулярного ядер гіпоталамуса при переривчастій дії гіпоксичної гіпоксії
A. V. Abramov, V. O. Shamenko, Yu. M. Kolesnyk
Особливості експресії ангіотензину II в аркуатному ядрі гіпоталамуса експериментальних щурів при різних за етіологією артеріальних гіпертензіях
S. V. Tishсhenko
Прогностичне значення сироваткового рівня копептину в пацієнтів із субарахноїдальним крововиливом
N. M. Buchakchyiska, K. Yu. Polkovnikova
Діагностичне значення інтегральної оцінки ЕЕГ-патерну в пацієнтів у гострому періоді спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу
A. A. Kuznietsov
Ранні морфологічні зміни колінного суглоба щурів після опіоїдного впливу
K. I. Voitsenko

Огляди

Право на евтаназію: за чи проти?
R. O. Stefanchuk, A. O. Yanchuk, M. М. Stefanchuk, M. О. Stefanchuk, N. Ye. Blazhivska
Сучасна діагностика гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: реальні досягнення та перспективи
M. B. Scherbynina, T. M. Shevchenko, V. M. Hladun

Клінічний випадок

Клініко-морфологічні особливості перебігу синдрому Гудпасчера, що маніфестував респіраторними розладами
Yu. M. Mostovoy, A. V. Demchuk, T. V. Konstantynovych, N. O. Pentiuk, L. V. Blazhevska