DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2018.2.141349

Предиктивне значення та зміни експресії індуцибельної синтази оксиду азоту у хворих на рак прямої кишки під впливом протипухлинної терапії

V. V. Holotiuk, A. Ye. Kryzhanivska, I. Ya. Sadovyi, B. B. Tataryn

Анотація


Мета роботи – визначити особливості змін експресії iNOS у стінці прямої кишки під впливом застосування різних варіантів неоад’ювантної терапії у хворих на рак прямої кишки (РПК), з’ясувати її предиктивне значення.

Матеріали та методи. У 88 хворих на аденокарциному прямої кишки ІІ–ІІІ стадій імунофлуоресцентно визначили експресію iNOS у пухлині до та після неоад’ювантної променевої терапії (НПТ), ступінь лікувального патоморфозу та щільність імуноклітинних інфільтратів. Пацієнтів поділили на 3 групи: І – хворі після курсу НПТ на ділянку пухлини; ІІ – пацієнти, яким виконали радіомодифікацію НПТ препаратом тегафуру; ІІІ – хворі, які отримали радіомодифікацію НПТ препаратами тегафуру та L-аргініну.

Результати. У пухлинах РПК рівень експресії iNOS в 4,5 раза перевищував таку в інтактній стінці прямої кишки (р < 0,001), корелював з метастатичним ураженням реґіонарних лімфовузлів (r = 0,55; р = 0,023) і залежав від типу росту РПК. Рівень експресії iNOS у пухлині до лікування у хворих ІІІ групи, в яких констатована висока ефективність НПТ, становив 54,61 ± 3,55 проти 35,10 ± 2,28 ум. од. у решти хворих (р = 0,01). Після НПТ у більшості хворих І–ІІ груп визначили зниження експресії iNOS у тканині РПК у середньому до 37,30 ± 4,13 ум. од., більше в резидуальній паренхімі порівняно зі стромою пухлини. У хворих І групи зареєстрували найменшу сумарну інтенсивність імуносигналу iNOS (24,34 ± 3,10 ум. од.), а у хворих ІІІ групи – найвищу (45,35 ± 5,84 ум. од.).

Висновки. Після застосування НПТ експресія iNOS у резидуальній раковій паренхімі РПК знижується, але у стромі залишається без змін чи спостерігається зростання експресії маркера, яке є найбільш характерним для ІІІ–IV ступенів патоморфозу. Експресія iNOS у стромі РПК найвища у хворих після НПТ із радіомодифікацією тегафуром, L-аргініном і позитивно корелює зі щільністю імуноклітинних інфільтратів у пухлині. Визначення доопераційного рівня iNOS у хворих на РПК може бути предиктивним тестом доцільності застосування НПТ із потенціюванням L-аргініном.

 


Ключові слова


індуцибельна синтаза оксиду азоту; рак прямої кишки; лікувальний патоморфоз; хіміопроменева терапія; L-аргінін; тегафур

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bonavida, B. (Ed) (2015). Nitric Oxide and Cancer: Pathogenesis and Therapy. Los Angeles. doi.org/10.1007/978-3-319-13611-0.

Huerta, S., Chilka, S., & Bonavida, B. (2008). Nitric oxide donors: novel cancer therapeutics (review). Int J Oncol, 33(5), 909–27. doi.org/10.3892/ijo_00000079.

Choudhari, S. K., Chaudhary, M., Bagde, S., Gadbail, A. R., & Joshi, V. (2013). Nitric oxide and cancer: a review. World J Surg Oncol, 11, 118. doi: 10.1186/1477-7819-11-118.

Wink, D. A., Hines, H. B., Cheng, R. Y., Switzer, C. H., Flores-Santana, W., Vitek, M. P., et al. (2011). Nitric oxide and redox mechanisms in the immune response. J Leukoc Biol, 89(6), 873–91. doi: 10.1189/jlb.1010550.

Blaise, G. A., Gauvin, D., Gangal, M., & Authier, S. (2005). Nitric oxide, cell signaling and cell death. Toxicology, 208(2), 177–92. doi.org/10.1016/j.tox.2004.11.032.

Stuehr, D. J. (2004). Enzymes of the L-arginine to nitric oxide pathway. J Nutr, 134 (10 Suppl), 2748S–2751S; discussion 2765S–2767S.

Grimm, E. A., Sikora, A. G., & Ekmekcioglu, S. (2013). Molecular pathways: inflammation-associated nitric-oxide production as a cancer-supporting redox mechanism and a potential therapeutic target. Clin Cancer Res, 19(20), 5557–5563. doi.org/10.1158/1078-0432.ccr-12-1554.

Rahat, M. A., & Hemmerlein, B. (2013). Macrophage-tumor cell interactions regulate the function of nitric oxide. Front Physiol, 4, 144. doi: 10.3389/fphys.2013.00144.

Zafirellis, K., Zachaki, A., Agrogiannis, G., & Gravani, K. (2010). Inducible nitric oxide synthase expression and its prognostic significance in colorectal cancer. APMIS, 118(2), 115–24. doi: 10.1111/j.1600-0463.2009.02569.x.

Gochman, E., Mahajna, J., Shenzer, P., Dahan, A., Blatt, A., Elyakim, R., & Reznick, A. Z. (2012). The expression of iNOS and nitrotyrosine in colitis and colon cancer in humans. Acta Histochem, 114(8), 827–35. doi: 10.1016/j.acthis.2012.02.004.
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет