DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2018.2.141429

Проведення в Україні кодифікації медичного законодавства: до питання постановки проблеми

R. O. Stefanchuk, A. O. Yanchuk, M. M. Stefanchuk, M. O. Stefanchuk

Анотація


Мета роботи – вивчити та запропонувати комплексний підхід до формування правової політики в галузі охорони здоров’я.

Національне медичне законодавство не має системного характеру. Застарілі, дублювальні й суперечливі нормативно-правові акти різної юридичної сили, надмірна кількість підзаконних міністерських і відомчих актів зумовлюють необхідність здійснення систематизації медичного законодавства,  створення стрункої, логічної та всередині не суперечливої системи. Необхідно об’єднати зусилля та знання юристів та медиків для створення належної життєздатної нормативно-правової бази й підвищення ефективності, якості законотворчого процесу.

Під час розроблення власної нормативно-правової бази потрібно врахувати міжнародно-правові стандарти в галузі охорони здоров’я, досвід закордонних країн із медичного законодавства, а також національні особливості, традиції та реалії.

Особливою, найбільш досконалою та вищою формою систематизації законодавства є кодифікація, тобто впорядкування законодавчого матеріалу, яке спрямоване на перероблення шляхом виключення повторів, суперечностей, заповнення прогалин, перетворення характеру та спрямованості матеріалу. Саме цим максимально забезпечується внутрішня узгодженість, цілісність, системність і повнота правового регулювання сучасних суспільних відносин. 

Нагальним завданням є створення Медичного кодексу України, який відповідав би загальним стандартам у сфері прав людини та відповідним міжнародно-правовим актам, чільне місце з них належить директивам та іншим актам Всесвітньої організації охорони здоров’я.


Ключові слова


систематизація; медичне законодавство; охорона здоров’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekseev, S. S. (1999) Pravo: azbuka – teoriya – filosofiya: Opyt kompleksnogo issledovaniya [Law: Experience of integrated research]. Moscow: Statut. [in Russian].

Pigolkin, A. S. (Ed) (2003) Sistematizaciya zakonodatel'stva v Rossijskioj Federacii [The systematization of legislation in the Russian Federation]. Saint Petersburg: Yuridicheskij centr Press. [in Russian].

Tikhomirov, A. V. Medicinskoe pravo [Medical Law]. Moscow: Statut. [in Russian].

Polyakov, A. V. (2003) Obshhaya teoriya prava: Fenomenologo-kommunikativnyj aspekt [The General Theory of Law: A Phenomenological-Communicative Aspect]. Saint Petersburg: Yuridicheskij centr Press. [in Russian].

Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrayiny (2002) Zbirnyk normatyvno-dyrektyvnykh dokumentiv z okhorony zdorovia [Collection of normative-directive documents on health care]. Normatyvno-pravovi dokumenty z pytan nadannia psykhiatrychnoi dopomohy. Kyiv. [in Ukrainian].

Bolotina, N. B. (Ed) (2001) Medychne pravo Ukrayiny: zbirnyk normatyvno-pravovykh aktiv [Medical law of Ukraine: Collection of normative legal acts]. Kyiv: In Yure. [in Ukrainian].

Moskalenko, V. F. (Ed) (2000) Zakonodavstvo Ukrainy pro okhoronu zdorovia [Health Care Legislation of Ukraine]. Biuleten zakonodavstva i yurydychnoi praktyky Ukrainy, 7. [in Ukrainian].

Kerimov, D. A. (2001) Metodologiya prava (predmet, funkcii, problemy filosofii prava) [Methodology of law (subject, functions, problems of the philosophy of law)]. Moscow: Avanta +. [in Russian].

Pigolkin, A. S. (Ed) (2003) Sistematizaciya zakonodatel'stva v Rossijskoj Federacii [The systematization of legislation in the Russian Federation]. Saint Petersburg: Yuridicheskij centr Press. [in Russian].

Nersesyanc, V. S. (Ed) (1999) Problemy obshhej teorii prava i gosudarstva [Problems of the general theory of law and state]. Moscow: Izdatel'skaya gruppa Norma-Infra-M. [in Russian].

Krasytska, L. V. (2002) Tsyvilno-pravove rehuliuvannia osobystykh nemainovykh prav hromadian [Civil regulation of personal non-property rights of citizens]. Donetsk. [in Ukrainian].

Korsakov, S. A. (1999) Medicinskij kodeks kak pervyj shag k medicinskomu pravu [Medical code as the first step towards medical law]. Medicinskij vestnik, 8(123), 15. Retrieved from http://med-pravo.ru/Articles/MedLawQuest/MedCode.htm. [in Russian].

Lyubinets, O. V., & Seniuta, I. Y. (2006) Medychnyi kodeks yak osnova v reformuvanni okhorony zdorovia Ukrainy [The Medical Code as the Basis of Health Protection Reform in Ukraine]. Ukrainskyi medychnyi chasopys, 3(53) Retrieved from https://www.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/archive/53/pdf/246_ukr.pdf?upload= [in Ukrainian].
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет