Особливості підготовки фахівців з лабораторної діагностики у контексті інтеграції до європейського освітнього простору

Автор(и)

  • O. K. Tolstanov

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.1.14524

Ключові слова:

дворівнева система вищої освіти, лабораторна діагностика, бакалавр, магістр

Анотація

На підставі проведеного моніторингу ринку праці та у зв’язку з реформуванням системи охорони здоров’я України обґрунтовано актуальність і необхідність дворівневої підготовки висококваліфікованих фахівців з лабораторної діагностики.

Посилання

Архипова С.П. Якість освіти у контексті вимог сучасності / С.П. Архіпова // Вісник Черкаського університету. – 2008. – №135 – С. 11–14.

Ільченко О.І. Досягнення якісного навчання – головна мета сучасної медичної освіти / О.І. Ільченко, Т.В. Козицька, О.В. Храпай // Вища освіта України. – 2011. – Додаток 2 до №3, Том ІІ (27). – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» – С. 180–187.

Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ ст.: Затв. Указом Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347 // Освіта України. – 2002. – 23 квітня (№33) – С. 4–6.

Закон України «Про освіту» від 4 червня 1991 року № 1144-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – №340. – С. 452.

Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – №20. – С. 134.

Шинкарук В.Д. Основні напрями модернізації структури вищої освіти України / В.Д. Шинкарук // Вища освіта. – 2007. – №5. – С. 3–16.

Наказ МОН України № 612 від 13 липня 2007 р. «Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське та світове освітнє співтовариство на період до 2010 р.».

Третько В.В. Модернізація змісту вищої освіти – шлях до забезпечення її якості / В.В. Третько // Вища освіта України – 2011. – Додаток 2 до №3, том ІІ (27). – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» – С. 421–428.

Проект Закону України «Про вищу освіту» від 11 січня 2013 року № 1187-ІІ // Верховна Рада України офіційний веб-портал. – 2013. – 80 с.

Постанова Кабінету Міністрів України № 267 від 17 березня 2011 р. «Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 27 серпня 2010 р. №787»

Наказ МОЗ України № 122 від 12.03.2008 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.02 2000 № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я».

Наказ МОЗ України № 346 від 07.12.98 р. «Про затвердження Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у вищих медичних (фармацевтичних) закладах (факультетах) післядипломної освіти».

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Актуальні питання реформування системи охорони здоров’я