№ 1 (2013)

Січень-квітень 2013 р.

Зміст

Актуальні питання реформування системи охорони здоров’я

Особливості підготовки фахівців з лабораторної діагностики у контексті інтеграції до європейського освітнього простору PDF
O. K. Tolstanov
Проблеми та перспективи підготовки сімейних лікарів на додипломному етапі PDF
Yu. M. Kolesnik, V. D. Syvolap, N. S. Mikhaylovskaya, T.O. Kulinich

Огляди

Епідеміологія раку підшлункової залози в XX і початку XXI століття PDF (Русский)
A. M. Sidorenko, A. I. Shevchenko, I. S. Kugayenko
Хронічна серцева недостатність: основні аспекти діагностики та лікування PDF (Русский)
T.V. Turovskaya, A.M. Gnilorybov, L.V. Vasilyeva, V.B. Kostogryz, M.S. Goncharuk

Оригінальні дослідження

Вплив оксидативного стресу на серцево-судинні показники у хворих з поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень і гіпертонічної хвороби PDF
V. G. Deinega, V. V. Kryvenko
Взаємозв’язок ремоделювання лівого шлуночка й артерій еластичного і м’язового типів у хворих з неконтрольованою артеріальною гіпертензією PDF
S. Ya. Dotsenko, V. G. Deynega, N. Ya. Dotsenko
Тяжкий фіброз підшлункової залози при хронічному панкреатиті: основні патоморфологічні складові, імунофенотип фіброгенних клітин і колагену PDF (Русский)
V. О. Tumanskiy, I. S. Kovalenko
Особливості імуногістохімічних змін клітинного інфільтрату (вмісту муцинів MUC 2, 3, 4) в слизовій оболонці бронхів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень PDF
S. V. Kovalenko, A. E. Dorofeev, I. V. Vasilenko, I. S. Davidenko
Динаміка морфометричних показників і вмісту глікогену в серці щурів після антенатального впливу антигенів PDF
A. N. Lebedinets
Обґрунтування використання озонованих стовбурових клітин кордової крові PDF
A. В. Kebkalo
Церебральна недостатність і механізми зниження ефективності інтегративної здатності головного мозку PDF (Русский)
G. A. Shifrin, K. V. Serikov
До питання про терапевтичну тактiку у осiб з мозковим супратенторiальним iнсультом PDF (Русский)
L.O. Shevchenko, V.I. Bobrova, V.M. Kalashnik
Клініко-морфофункціональні зіставлення у хворих у гострому періоді мозкового ішемічного супратенторіального інсульту PDF
A. A. Kuznetsov
Використання спинально-епідурального блоку при багатокомпонентних анестезіях у дітей грудного віку з хірургічною патологією PDF
M. Yu. Kurochkin
Гістологічна характеристика зіскрібків порожнини матки у жінок з гіперпролактинемією різного генезу, ускладненою перерваною вагітністю PDF
A. A. Trushkevich, T. G. Filonenko, E. P. Golubinskaya
Особливості перебігу хіміорезистентного ВІЛ/СНІД-асоційованого туберкульозу у хворих, які померли від ко-інфекції PDF
A. S. Shalmin, E. M. Raznatovskya, R. М. Yasinskiy
Метапластичні зміни слизової оболонки стравоходу і шлунка при глютеновій ентеропатії і хронічному неспецифічному дуоденіті PDF
А. V. Kilessa, T. G. Filonenko
Патогістологічні властивості та гістоморфометричні характеристики губчастої кісткової тканини в іліобіоптатах від хворих на недосконалий остеогенез PDF
V. V. Grigorovsky, A. M. Zyma
Вплив препаратів з глюкокортикостероїдами та керамідами на морфологічний стан шкіри щурів з неспецифічним дерматитом PDF
Ya. O. Butko, Yu. B. Laryanovska
Патоморфологічні особливості шкіри та м’язової тканини експериментальних тварин при зажиттєвих і постмортальних ушкодженнях PDF
A. V. Kis

Лікарю-практику

Мукозо-асоційована (MALT) лімфома шлунку: особливості патоморфологічної діагностики PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy, V A. Shavrin
Організаційні підходи до профілактики пролежнів PDF (Русский)
A. V. Kapshytar
Спосіб хірургічного відновлення цілісності тазового кільця у дітей з екстрофією сечового міхура PDF
O. V. Shchekin

Клінічний випадок

Правобiчна гемiколонектомiя у 90-рiчної пацієнтки хворої на рак сліпої кишки PDF (Русский)
A. M. Sidorenko, T. A. Semenova, V. V. Varvarov