Проблеми та перспективи підготовки сімейних лікарів на додипломному етапі

Автор(и)

  • Yu. M. Kolesnik
  • V. D. Syvolap
  • N. S. Mikhaylovskaya
  • T.O. Kulinich

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.1.14527

Ключові слова:

первинна медико-санітарна допомога, сімейний лікар, додипломна, післядипломна підготовка, амбулаторія сімейного лікаря.

Анотація

Наведено регламентуючі документи щодо підготовки сімейних лікарів у вищих медичних закладах України, проаналізовано дані спеціалізованої літератури з різних аспектів взаємодії до- та післядипломного етапу навчання, розглянуто пріоритетні напрямки та першочергові завдання додипломного викладання дисципліни «Загальна практика – сімейна медицина» з урахуванням досвіду, набутого в Запорізькому державному медичному університеті.

Ключові слова: первинна медико-санітарна допомога, сімейний лікар, додипломна, післядипломна підготовка, амбулаторія сімейного лікаря.


Посилання

Москаленко В.Ф. Концептуальні основи розвитку та впровадження сімейної медицини в Україні / В.Ф. Москаленко // Ліки України. – 2001. – №12. – С. 4–5; 2002. – №1. – С. 5–6; 2002. – №2. – С. 3–4.

Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава: Програма економічних реформ на 2010–2014 роки / Комітет з економічних реформ при Президентові України. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf.

Програма економічних реформ на 2010−2014 роки. Реформа медичного обслуговування [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ms_reform/

Реформування галузі «Охорона здоров’я»: Збірник нормативно-правових документів. – К.: МНІАЦ медичної статистики; МВЦ «Медінформ», 2012. – 288 с.

Бахтеєва Т.Д. Реформування системи охорони здоров’я й медичної освіти / Т.Д. Бахтеєва // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2010. – №1. – С. 4–8.

Лехан В.М. Стратегія розвитку системи охорони здоров’я: Український вимір / В.М. Лехан, Г.О. Слабкий, М.В. Шевченко. – К., 2009. – С. 3.

Гиріна О.М. Доцільність реформування амбулаторно-поліклнічної системи та переходу до практики сімейного обслуговування населення / О.М. Гиріна, В.О. Сірик, Н.М. Горобець, Т.І. Калюжна // Сімейна медицина. – 2010. – №3. – С. 10–15.

Вища медична освіта України на сучасному етапі / В.В. Лазоришинець, М.В. Банчук, О.П. Волосовець [та співавт.] // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2008. – №2. – С. 5–10.

Richard B. Primary care in the driver's seat? Organizational reform in European primary care / B. Richard, A.R. Saltman, G.W. Wienke (ed.) – Boerma Open University Press., 2006. – 249р.

Jan De Lepeleire. Back to the future. Reflections on General Practice in a changing World / Jan De Lepeleire – Antwerp-Apeldoorn., 2008. – 206 p.

Горбань А.Є. Моніторінг упровадження досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я терапевтичного профілю у 2008-2011 рр. / А.Е. Горбань, Є.Д. Мороз, Н.А. Острополец [та співав.] // Мат. науково-практичної конференції з міжнародною участю «Методичні стандарти – шлях до забезпечення якісної та ефективної загально лікарської практики, м. Київ, 25–26 жовтня 2012 р. – К., 2012. – С. 77–78.

Вороненко Ю.В. Внедрение семейной медицины как научной специальности – необходимое условие развития семейной медицины в Украине / Ю.В. Вороненко, Г.И. Лысенко // Український медичний часопис. – 2007. – №6 (62), XI–XII. – С. 56–57.

Лисенко Г.І. Шляхи оптимізації підготовки сімейних лікарів / Лисенко Г.І., О.Б.Ященко, Л.В. Хіміон [та співавт.] // Мат. науково-практичної конференції «Підготовка сімейних лікарів та моделі впровадження сімейної медицини в Україні», м. Чернівці, 13–14 квітня 2005 р. – Чернівці, 2005. – С. 24.

Стародуб Є.М. Особливості підготовки сімейних лікарів на післядипломному етапі / Є.М. Стародуб , О.Є. Самогальська, Н.І. Ярема [та співавт.] // Мат. науково-практичної конференції «Підготовка сімейних лікарів та моделі впровадження сімейної медицини в Україні», м. Чернівці, 13–14 квітня 2005 р. – Чернівці, 2005. – С. 47.

Глушко Л.В. Досвід використання медичних інформаційних технологій у навчально-практичних центрах здоров’я для післядипломної освіти спеціалістів загальної практики – сімейної медицини / Л.В. Глушко, Н.З. Позур, Т.Ю. Гавриш [та співавт.] // Сімейна медицина. – 2012. – №4. – С. 101.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Актуальні питання реформування системи охорони здоров’я