Мукозо-асоційована (MALT) лімфома шлунку: особливості патоморфологічної діагностики

V. О. Tumanskiy, I. S. Kovalenko

Анотація


На підставі власних спостережень і даних літератури встановлено, що відмітними патоморфологічними особливостями MALT-лімфоми шлунку є щільний дифузний лімфоїдний інфільтрат у власній пластинці між реактивними лімфатичними фолікулами і залозами слизової оболонки із центроцитоподiбних клітин маргінальної зони,  моноцитоїдних В-лімфоцитів, малих лімфоцитів, плазматичних клітин і поодиноких крупних  центробласто- або імунобласто-подібних клітин; наявність зон «лімфоепiтелiального ураження» залоз внаслідок інфільтрації агрегатами пухлинних клітин, а також тілець Датчера в плазмоцитах. Головною імунофенотипичною особливостю MALT-лімфоми є наявність дифузного імуноклітинного інфильтрата із CD20+, IgM+,  IGD– B-клітин  за межами зони мантії реактивних фолікулів. Імунофенотип пухлинних клітин MALT-лімфоми ідентичний імунофенотипу В-клітин маргінальної зони, реакція з антитілами до CD5, CD10 і CD23 негативна. Описані молекулярно-генетичні порушення, гистологічні ознаки  лімфом різного ступеню  злоякісності, а також стадії MALT-лімфом шлунка для выбору метода лікування хворих.


Ключові слова


MALT-лiмфома шлунка; патоморфологiчна дiагностика

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Casini A. Collagen type I synthesized by pancreatic periacinar stellate cells (PSC) co-localizes with lipid peroxidation-derived aldehydes in chronic alcoholic pancreatitis / Casini A., Galli A., Pignalosa P., et al. // J Pathol. – 2000. – №192. – Р. 81–89.

Vogelmann R. Effects of fibrogenic mediators on the development of pancreatic fibrosis in a TGF-β1 transgenic mouse model / Vogelmann R., Ruf D., Wagner M., et al. // Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. – 2001. – №280. – Р. 164–172.

Jaster R. Molecular regulation of pancreatic stellate cell function / Jaster R. // Mol. Cancer. – 2004. – Vol. 3. – Р. 26–32.

Benyon R.C. Extracellular matrix degradation and the role of hepatic stellate cells / Benyon R.C., Arthur M.J.P. // Semin Liver Dis. – 2001. – №21. – Р. 373–384.

Leco K.J. Murine tissue inhibitor of metalloproteinases-4 (TIMP-4): cDNA isolation and expression in adult mouse tissues / Leco K.J., et al. // FEBS Letters. – 1997. – Vol. 401. – P. 213–217.

McCawlley L.J. Matrix metalloproteinases: they’re not just for matrix anymore! / McCawlley L.J., Matrisian L.M. // Curr Opin. Cell boil. – 2001. – Vol. 12. – P. 534–546.

Phillips P. A. Rat pancreatic stellate cells secrete matrix metalloproteinases: implications for extracellular matrix turnover / Phillips P. A., McCarroll J.A., Park S., et al. // Gut. – 2003. – №52 (2). – Р. 275–282.

Michalski Ch. W. Mononuclear cells modulate the activity of pancreatic stellate cells which in turn promote fibrosis and inflammation in chronic pancreatitis / Michalski Ch.W.,Gorbachevski A., Erkan M.J. // Transl Med. – 2007. – Vol. 5. – Р. 63–70.

Apte M.V. Pancreatic stellate cells are activated by proinflammatory cytokines: implications for pancreatic fibrogenesis / Apte M.V., et al. // Gut. – 1999. – Vol. 44. – Р. 534–541.

Shek F.W.-T. Expression of Transforming Growth Factor-β1 by Pancreatic Stellate Cells and Its Implications for Matrix Secretion and Turnover in Chronic Pancreatitis / Shek F.W.-T., Benyon R.Ch., Walker F.M // Am J Pathol. – 2002. – Vol. 160(5). – Р. 1787–1798.
DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2012.1.15292

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет