№ 1 (2012)

Січень-квітень 2012 р.

Зміст

Огляди

Дослідження правих відділів серця, ролі та функції правого шлуночка у хворих на легеневу та кардіальну патологію PDF
N. V. Tumanskaya, A. A. Popovich
Cучасні аспекти патогенезу туберкульозної інфекції у дітей PDF
N. S. Kolisnyk

Оригінальні дослідження

Клініко-функціональні особливості гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей і підлітків PDF
L. M. Boyarska, K. O. Ivanova, I. B. Skalozubova
Використання ад’ювантів при каудально-епідуральному введенні місцевих анестетиків у дітей раннього віку PDF (Русский)
M. Yu. Kurochkin
Морфологічні критерії прогнозу у хворих на меланому шкіри PDF (Русский)
I. Yakovtsova, V. Sadchikov, M. Sadchikova
Морфологічні й імуногістохімічні особливості онкомаркерів у плацентарному бар’єрі PDF (Русский)
T. D. Zadorozhnaya, V. V. Podolsky, O. I. Eshchenko
Функціональний стан фетоплацентарного комплексу у вагітних після абдомінального кесарева розтину PDF
A. Yu. Scherbakov, T. A. Gladkova, V. Yu. Scherbakov
Особливості післяпологового періоду жінок зі звичним невиношуванням вагітності в анамнезі PDF
I. M. Fedoroschak
Динаміка систолічних функціональних показників серця і систолічна міжшлуночкова взаємодія у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного ґенезу залежно від функціонального класу PDF
V. V. Syvolap, N. V. Tumanskaya
Патоморфологічні зміни аерогематичного бар’єра при гострому респіраторному дистрес-синдромі в експерименті PDF (Русский)
N. Yu. Novikov, L. V. Tyshkevich, K. M. Dzhansyz
Вміст прозапальних медіаторів і цитокінів Т-хелперів 1, 2 типів як імунорегуляторний критерій у дітей з гнійно-септичними захворюваннями на етапі госпіталізації PDF (Русский)
L. F. Pritulo, Yu. A. Bisyuk, V. P. Pritula
Мукозо-асоційована (MALT) лімфома шлунку: особливості патоморфологічної діагностики PDF (Русский)
V. О. Tumanskiy, I. S. Kovalenko
Патоморфологічні зміни в структурах гематоенцефалітичного бар’єра при гострих порушеннях мозкового кровообігу PDF (Русский)
S. І. Tertyshny, V. E. Gulenko
Порушення метаболізму структур сполучної тканини в дебюті ревматоїдного артриту PDF (Русский)
D. G. Recalov, A. V. Prytkova
Зіставлення прогностичного потенціалу маркерів біомеханічного стресу – циркулюючого стромелізину-1, матриксної металопротеїнази-9 та N-термінального фрагмента мозкового натрійуретичного пептиду – у пацієнтів з гостим Q-інфарктом міокарда. Результати когор PDF
T. Samura
Патогенез, патоморфологічні особливості та гістологічна диференційна діагностика первинних, рецидивних і вторинних аневризмальних кіст кісток у дітей і підлітків PDF
V. V. Grigorovsky, Yu. N. Guk, A. V. Roslavtsev
Морфогенез репаративної регенерації кісткової тканини в умовах застосування магній-резорбуючих імплантів PDF
S. I. Tertyshniy, K. L. Dikiy, M. L. Golovakha
Хірургічне лікування ускладнень операцій у хворих на облітеруючий атеросклероз аорти й артерій нижніх кінцівок PDF (Русский)
V. O. Gubka
Особливості поєднаного перебігу туберкульозу легень і цукрового діабету PDF (Русский)
A. S. Shalmin, E. N. Raznatovskaya, Yu. M. Bobrovnichaya-Dvizova
Особливості розвитку центрального брижового лімфатичного вузла щурів першого місяця життя в нормі та після антенатального антигенного впливу PDF (Русский)
E. G. Aliyevа
Вміст інтерферону-γ та інтерлейкіну-4 у сироватці крові хворих на хронічний гепатит С зі змішаною кріоглобулінемією PDF
O. P. Mashko, E. V. Ryabokon, A. V. Abramov

Клінічний випадок

Випадок HCV-асоційованої імунної тромбоцитопенії у хворого на хронічний гепатит С PDF
Yu. Yu. Ryabokon
Первинна дифузна В-крупноклітинна лімфома шкіри, анапластичний варіант PDF (Русский)
S. V. Antonyuk, V. A. Yablunovsky, V. I. Probachay

Перспективні напрямки медицини

Перспективи використання стовбурових клітин у судинній хірургії PDF (Русский)
A. S. Nikonenko, A. N. Voloshyn

Актуальні питання патології

Рак передміхурової залози у XX та на початку XXI сторіччя PDF
O. M. Sidorenko, O. P. Kolesnik, S. V. Merzlyak