Вплив препаратів з глюкокортикостероїдами та керамідами на морфологічний стан шкіри щурів з неспецифічним дерматитом

Автор(и)

  • Ya. O. Butko
  • Yu. B. Laryanovska

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2013.1.15367

Ключові слова:

мометазон, кераміди, морфоструктура шкіри, дерматит

Анотація

Мета дослідження полягала у вивченні впливу крему «Мометазон з керамідами» та мазі «Метилпреднізолон з керамідами» на морфологічний стан шкіри у щурів з неспецифічним дерматитом, індукованим скипидаром. Отримані морфологічні дані показали, що нашкірне втирання скипидару призводить до розвитку морфологічної картини неспецифічного контактного дерматиту. Лікування зазначеними препаратами практично повністю запобігає розвитку проявів дерматиту у щурів (використання мазі «Метилпреднізолон з керамідами» у 100% щурів нормалізує або практично нормалізує морфоструктуру шкіри) або сприяє зникненню його ознак у більшості тварин (крем «Мометазон з керамідами» – у 83,3% щурів шкіра в нормі, у 16,7% незначні виразкові порушення). За потужністю лікувальної дії препарати з глюкокортикостероїдами та керамідами значно перевищують препарати порівняння мазь «Адвантан» і крем «Елоком». Додавання керамідів до складу препаратів з глюкокортикостероїдами доцільне, оскільки вони сприяють регенерації та відновленню структури пошкодженого епітелію. Отже, перспективним є подальше вивчення комбінацій глюкокортікостероїдів з керамідами з метою впровадження їх у дерматологію.

Посилання

«Атопрел» – аргументированный выбор при атопическом дерматите / В.А. Клименко, В.П. Кандыба, Л.М. Адарюкова и др. // Здоров’я України. – 2009. – №24 (1). – С. 39.

Нові дані про патогенетичне обґрунтування комплексної терапії хронічних дерматозів / В.А. Бочаров, С.К. Псюк, С.Г. Мазорчук [та ін.] // Вісн. Вінниц. держ. медуніверситету – 2002. – Т. 6, №1. – С. 250–251.

Меркулов Г.А. Курс патологогистологической техники / Г.А. Меркулов. – М.: Медицина, Ленингр. отд-ние, 1969. – 424 с.

Свирщевская Е.В. Сравнительный анализ эффективности и безопасности фторированных и хлорированных топических глюкокортикостероидов / Е.В. Свирщевская, Е.В. Матушевская // Современные проблемы дерматовенерол., иммунол. и врачеб.косметол. – 2010. – №3. – С. 76–80.

Цветкова Г.М. Справочник по гистологической диагностике кожных заболеваний / Г.М. Цветкова, К.А. Калантаевская, Л.И. Сыч. – К.: Здоров’я, 1981. – 248 с.

Яковлєва Л.В. Вивчення ефективності нової мазі на моделі контактного дерматиту / Л.В. Яковлєва, О.В. Ткачова // Клін.фармація. – 2010. – Т. 14, №4. – с. 66–70.

Lodén M. Role of topical emollients and moisturizers in the treatment of dry skin barrier disorders / М. Lodén // Am J Clin Dermatol.– 2003. Vol. 11, №4. – P. 771–788.

Pacha O. Treating atopic dermatitis: safety, efficacy and patient acceptability of a ceramide hyaluronic acid emollient foam / O. Pacha, A.A. Hebert // Clin Cosmet Investig Dermatol. – 2012. – vol. 1, №5. – Р. 3.

Proksch E. The skin: an indispensable barrier / E. Proksch, J.M. Brandner, J.M. Jensen // Exp. Dermatol. – 2008. – Vol. 17, №12. – P. 1063–1072.

Sajić D. A look at epidermal barrier function in atopic dermatitis: physiologic lipid replacement and the role of ceramides / D. Sajić, R. Asiniwasis, S. Skotnicki-Grant // SkinTherapyLett.– 2012.– vol. 7, №17. – P.6–9.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження