DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2012.1.15579

Використання ад’ювантів при каудально-епідуральному введенні місцевих анестетиків у дітей раннього віку

M. Yu. Kurochkin

Анотація


Дослідження маркерів стресу і показників центральної гемодинаміки здійснені у 45 новонароджених. Загальну анестезію комбінували з каудально-епідуральним введенням місцевих анестетиків у 15 новонароджених. У 15 новонароджених до місцевих анестетиків додавали ад’юванти – клофелін і промедол. Традиційну атаралгезію застосовано у 15 новонароджених. Найкращий і пролонгований ефект отримано при анестезії з ад’ювантами.


Ключові слова


маркери стресу; новонароджені; каудально-епідуральний доступ; місцеві анестетики з ад’ювантами

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Агавелян Э.Г. Каудальная эпидуральная анестезия комбинацией бупивакаина и промедола: Дис… канд.мед.наук: 14.00.37 «Анестезиология и реаниматология» / Агавелян Э.Г. – М.,1996.

Гладишев В.В. Виготовлення та контроль якості ін’єкційних комбінованих розчинів бупівакаїну в умовах аптеки / В.В. Гладишев, М.Ю. Курочкін, І.О. Пухальська – Інформаційний лист №100. – К., 2010.

Горбунов Н.В. Определение стабильных метаболитов оксида азота по Гриссу в биологическом материале / Н.В. Горбунов // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины – 1995. – №7. – С. 40–48.

Грегори Д.А. Анестезия в педиатрии / Д.А. Грегори – М.: Медицина, 2003. – 1178 с.

El-Hennawy A.M. Addition of clonidine or dexmedetomidine to bupivacaine prolongs caudal analgesia in children / A.M. El-Hennawy, A.M. Abd-Elwahab, A.M. Abd-Elmaksoud [et al.] // Br. J. Anaesth. – 2009. – №103. – P. 268–274.

Halliwell B. Free radical in Biology and Medicine / B. Halliwell, M.C. Yutteridge – Oxford: Clarendon Press, 1999. – 320 p.

Zwass M.S. Regional anesthesia in children / M.S. Zwass // Anesthesiology Clin.N. Am. – 2005. – №23. – P. 815–835.
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет