DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2012.1.15862

Хірургічне лікування ускладнень операцій у хворих на облітеруючий атеросклероз аорти й артерій нижніх кінцівок

V. O. Gubka

Анотація


У клініці госпітальної хірургії за останні 10 років виконано 520 реконструктивних операцій. У 124 (23,8%) пацієнтів розвинулись різні віддалені ускладнення. Найчастіше виявлено тромбози – у 60,2%, аневризми анастомозів – у 23,3% і пізні нагноєння – у 16,5% хворих. Всі хворі обстежені (УЗДГ, ангіографія, фістулографія). При тромбозах виконували тромбектомію або заміну біфуркаційного протеза з реконструкцією дистального анастомозу, при аневризмі – її висічення та реконструкцію дистального анастомозу, у хворих з нагноєнням – ліквідацію гнійного запалення і, за можливості, екстраанатомічне шунтування. Позитивні результати отримано у 66,1% хворих.


Ключові слова


тромбоз; аневризма; нагноєння; повторні реконструктивні операції

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Мишалов В.Г. Принцип медикаментозного лечения облитерирующих заболеваний периферических артерий по матеріалам международного консенсуса (TASC-200) / Мишалов В.Г., Селюк В.М. // Серце і судини. – 2004. – №1. – С. 55–59.

Agnino R. Natural history of claudication: Long-term serial following study of 1244 claudicates / Agnino R., Johnniaes C., Makaronn M. // J.Vasc. Surg. – 2001. – Vol. 34, №6. – Р. 962–970.

Губка А.В. Липидный обмен и выбор метода реконструк-тивной операции у больных облитерирующим атеро-склерозом артерий нижних конечностей / Губка А.В., Тишкин Н.М. // Клиническая хирургия. – 1989. – №7. – С. 18–20.

Гудз І.М. Реконструктивна і ендоваскулярна хірургія інфраренальної аорти та артерій нижніх кінцівок / Гудз І.М., Бальцер К. – Івано-Франківськ, 2004. – 224 с.

Образцов А.В. Патогенетические аспекты операции реваскуляризирующей остеотрепанации / Образцов А.В., Кохан Е.П., Заварина И.Н. и др. // Ангиология и сосудистая хирургия. – 2000. – Т. 6, №1. – С. 18–21.

Доміняк А.Б. Повторні реконструктивні втручання на черевній частині аорти та периферичних артеріях / А.Б. Доміняк, Ю.Л. Ящук, Г.Г. Влайков, А.В. Ратушняк // Серце і судини. – 2005. – №1. – С. 56–57.

Кобза І.І. Хірургічне лікування пацієнтів при інфікуванні судинних протезів аорто-стегнової зони / Кобза І.І., Сорока Т.Г., Жук Р.А. // Клінічна хірургія. – 2004. – №4–5. – С. 89–90.

Русін В.І. Повторні реконструктивні операції при реоклюзії судин стегново-подколінно-тібіального сегмента / Русін В.І., Корсак В.В., Левчан Ю.А. // Клінічна хірургія. – 2004. – №4–5. – С. 104–105.
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет