DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2012.2.16716

Морфологічні аспекти енергетичного дефіциту міокарда при хронічній гіперхолестеринемії

M. V. Danylishyna

Анотація


Хронічна гіперхолестеринемія, яку відтворювали в експерименті, проявляється морфологічною гетерогенністю кардіоміоцитів, зумовлену паралельним перебігом адаптаційних і альтеративних процесів у клітинах. Ці процеси виникають на фоні поступово зростаючого енергетичного дефіциту, про який свідчать зміни активності окисно-відновних ферментів. Морфологічно ці зміни проявляються перебудовою і пошкодженням глікокаліксу та рецепторного апарата кардіоміоцитів, модифікацією цитомембран зі зміною активності асоційованих з ними ензимів, дисліпопротеїдемією й оксидантним стресом; порушенням електролітного гомеостазу; дисфункцією і дискоординацією внутрішньоклітинних депо Са2+; адаптаційною гіпертрофією, атрофією і дрібновогнищевою альтерацією деяких клітин. Все це сприяє розвитку міокардіальної недостатності та може супроводжуватись проявами електричної нестабільності міокарда.


Ключові слова


хронічна гіперхолестеринемія; енергетичний дефіцит міокарда; зміни кардіоміоцитів; окисно-відновні ферменти

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Белгадзе М.А. Динамика электронно-гистохимической активности АТФ-азы как показатель гипоксии кардиомиоцитов / Белгадзе М.А. // Кутаисис самед. Ж., – 1999. – №1–2. – С. 17–19.

Гавриш А.С. Перестройка структуры и метаболизма миокарда при хронической гиперхолестеринемии / Гавриш А.С., Мхитарян Л.С. // Цитология. – 1991. – №5. – С. 94–95.

Гайер Г. Электронная гистохимия / Гайер Г. – М: Мир, 1974 – 488 с.

Лойда З. Гистохимия ферментов. Лабораторные методы / Лойда З., Госсрау Р., Гиблер Т. – М.: Мир, 1992. – 271с.

Механизмы нарушения сократительной функции миокарда при хронической гиперхолестеринемии / Гавриш А.С., Мхитарян Л.С., Орлова Н.Н., Хаджинский В.Г. // Гипертоническая болезнь, атеросклероз и коронарная недостаточность. – К.: Здоров’я, 1993. – Вып. 25. – С. 110–115.

Непомнящих Л.М. Морфология пластической недостаточности мышечных клеток сердца / Непомнящих Л.М., Семенова Л.А. – Новосибирск.: Наука, 1985. – 241 с.

Семенова Л.А. Морфология пластической недостаточности мышечных клеток сердца / Семенова Л.А., Непомнящих Л.М., Семенов Д.Е. – Новосибирск: Наука, 1985. – 241с.

Myocardial ischemia decreases oxidative phosphorylation thorough cytochrome oxidase in subsarcolimmal mitochondria / Lesnefsky Edward J., Tandler Bermard, Ve Jian, Slabe Thomas J., Turkaly Julia, Hopper Charles // Amer. J Physiol.: Heart and Circ. Physiol. – 1997. – №3. – Р. 1544–1554.

Steinmann C.M.I. The conservation of mitochondrial function by ischemia – the ischemia paradox / Steinmann C.M.I., Storm M. // Acta physiol. scand. – 1997. – №2. – С. 171–173.
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет