DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2012.2.16755

Морфологічні зміни тканин ретенованих зубів

Yu. V. Bisyarin, M. Ya. Pishkovtsi

Анотація


Вивчено морфологічний склад тканин ретенованих зубів, у результаті чого встановлено неоднаковий ступінь мінералізації дентину та гіпопластично-атрофічні зміни одонтобластів.


Ключові слова


ретенований; імпактний, зуб; дентин, одонтобласти

Повний текст:

PDF

Посилання


Атлас мікроанатомії органів ротової порожнини / О.Д. Луцик, В.Ф. Макеєв, А.М. Ященко, О.Є. Завадка, Ю.В. Макеєва, Ю.Я. Кривко. – Львів: Наутілус, 1999. – 208 с.

Боенко С.К. Сверхкомплектный ретенированный зуб дна полости носа / Боенко С.К., Боенко Д.С. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 1999. – №6. – С. 63–64.

Боенко Д.С. Ретенированный зуб у больных в практике отоларинголога / Боенко Д.С. // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2000. – №6. – С. 145–147.

Дорошенко С.І. Морфологічні особливості тканин тимчасових зубів та резорбція їх коренів в умовах ретенції комплектних постійних зубів / Дорошенко С.І., Колєсова Н.А., Кульгінський Є.А. // Новини стоматології. – 2009. - №1 (58). – С. 69–74.

Дорошенко С.І. Структурні зміни твердих тканин, пульпи та періодонту тимчасових зубів у осіб з множинною адентією. / Дорошенко С.І., Колєсова Н.А., Ієвлєва Ю.В. // Новини стоматології. – 2009. – №2 (59). – С. 41–46.

Кудинов В.А. Ротационно-дистракционный способ дентокортикального перемещения ретенированных зубов / Кудинов В. А., Сысоев С. Н. // Український стоматологічний альманах. – 2007. – №3. – С. 67–69.

Кухта С.Й. Класифікація хвороб порожнини рота та їх рентгенодіагностика / Кухта С.Й., Бунь Ю.М., Кухта В.С. – Львів, 2000. – 119 с.

Сысоев С.Н. Комбинированный способ внутрикостного перемещения глубоко расположенного в кости верхней челюсти ретенированного зуба / Сысоев С.Н. // Мат. ІІ з’їзду асоціації стоматологів України, 1–3 грудня 2004 р. – С. 375–376.

Aktan A.M. Unusual cases of the Transmigrated Mandibular canines: report of 4 cases / Aktan A.M., Kara S., Akgunlu F., Isman E., Malkoc S. // Eur J Dent. – 2008. – V. 2. – P. 122–126.

Auluck A. Transmigration of Impacted Mandibular Canines – Report of 4 Cases / Auluck A., Nagpal A., Setty S., Pai K. M. // J Can Dent Assoc. – 2006. – V. 72, №3. – P. 249–252.

Fuselier J.C. Do mandibular third molars alter the risk of angle fractures? / Fuselier J.C. Ellis E.E. 3rd, Dodson T.B. // J Oral Maxillofac Surg. – 2002. – V. 60, №5. – P. 514–518.
ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет