DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1237.2012.2.16763

Терапевтичні ефекти метаболітотропного кардіопротектора, що містить L-аргінін та інозин, у хворих похилого і старечого віку з ІХС

O. A. Vorobjova

Анотація


Досліджено стан оксидативного стресу, антиоксидантних систем, функції судинного ендотелію і епізодів ішемії міокарда у 121 особи літнього і старечого віку (середній вік 78,75±0,62 років), хворих на ішемічну хворобу серця. Показано відновлення ендотелійзалежної вазодилятації, поліпшення показників метаболізму оксиду азоту, явищ оксидативного стресу, зниження тривалості й виразності епізодів ішемії міокарда в процесі лікування метаболітотропним кардіопротектором у складі комплексної терапії протягом 3 місяців у зазначеної категорії пацієнтів.


Ключові слова


ендотеліальна дисфункція; оксидативний стрес; ішемія міокарда; метаболітотропний кардіопротектор

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Анисимов В.Н. Фундаментальная геронтология на рубеже веков / Анисимов В.Н. // Клиническая геронтология. – 2000. – №1. – С. 25–32.

Горбунов Н.В. Определение стабильных метаболитов оксида азота по Гриссу в биологическом материале / Н.В. Горбунов // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1995. – №7. – С. 40–48.

Карпов Ю.А. Стабильная ишемическая болезнь сердца: стратегия и тактика лечения / Ю.А. Карпов, Е.В. Сорокин. – М.: Реафарм, 2003. – 244 с.

Королюк М.А. Метод определения активности каталазы / Королюк М.А., Иванова Л.И., Майорова И.Т. // Лабораторное дело. – 1988. – №1. – С. 16–19.

Пат. № 13132 (Україна), МПК JOIN 33/48.- (UA). - №200509119 / Колесник Ю.М., Бєленічев І.Ф., Абрамов А.В., Павлов С.В./ Спосіб визначення активності ферменту NO- синтази в гомогенатах тканин. – Заявл. 27.09.2005.

Роль дисфункции эндотелия в генезе сердечно-сосудистых заболеваний / Ельский В.Н., Ватутин Н.Т., Калинкина Н.В., Салахова А.М. // Журн. АМН України. – 2008. – Т. 14, №1. – C. 51–62.

Чевари Сюб Чаба И. Роль супероксиддисмутазы в окислительных процессах в клетке и метод определения ее в биологических материалах / И. Чевари Сюб Чаба, И. Секей // Лаб. дело. – 1988. – №11. – С. 678–681.

A pilot study of L-arginine supplementation on functional capacity in peripheral arterial disease / R.K. Oka, A. Szuba, J.C. Giacomini, J.P. Cooke // Vase. Med. – 2005. – Vol. 10. – P. 265–274.

Age-related changes in the protective effect of chronic administration of L-arginine on post-ischemic recovery of endothelial function / K. Nakamura, S. Al-Ruzzeh, A.H. Chester et al. // Eur.J.Cardiothorac.Surg. – 2003. – Vol. 23. – P. 626–632.

Endothelial dysfunction in hypercholesterolemia is improved by L-arginine administration: possible role of oxidative stress / H. Kawano, T. Motoyama, N. Hirai et al. // Atherosclerosis. – 2002. – Vol. 161. – P. 375–380.

Halliwell B. Free radical in Biology and Medicine / B. Halliwell, M.C. Yutteridge. – Oxford: Clarendon Press, 1999. – 320p.




ПАТОЛОГІЯ   Лицензия Creative Commons
Запорізький державний медичний університет