Комплексна патоморфологічна диференційна діагностика передпухлинних процесів і раку шлунка

Автор(и)

  • V.D. Markovskiy
  • A.V. Kharchenko

DOI:

https://doi.org/10.14739/2310-1237.2012.3.16987

Ключові слова:

дисплазія, фенотип, амплікони, ДНК, полімеразна ланцюгова реакція

Анотація

Уперше проведено комплексне дослідження, присвячене вивченню фенотипів диспластичних змін слизової оболонки шлунка гістологічними методами та відповідних їм геномів за допомогою молекулярно-біологічного методу ISSR-PCR. Показано базисне значення передракових станів, хронічного атрофічного гастриту та інфекції Helicobacter pylori в процесі формування передракових змін у вигляді дисплазій шлункового епітелію та осередків кишкової метаплазії. Вивчено прояви мітотичного режиму в різних регіонах слизової оболонки шлунка хворих на хронічну виразку дванадцятипалої кишки, шлунка та виразково-інфільтративного раку шлунка. Встановлено закономірності й особливості частоти і розповсюдження передпухлинних процесів у різних регіонах шлунка у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки і шлунка. Розроблено диференційно-діагностичні критерії, що відрізняють їх від раку шлунка. На матеріалі післяопераційних шлунків і повторних гастробіопсій за п’ятирічний період обґрунтовано положення про неоднорідність дисплазій епітелію слизової оболонки шлунка другого та третього ступеня, критерії виявлення ранього раку шлунка за допомогою гістологічного методу в комплексі з методом ISSR-PCR. застосування методу ISSR-PCR з метою виявлення пухлинних клітин у периферичній крові хворих на рак категорії М0 виявило наявність останніх у 27,8%, що вказує на ризик раннього метастазування у даної категорії хворих.

Посилання

Абрамов Д.Д. Точность метода полимеразной цепной реакции «в реальном времени / Абрамов Д.Д., Трофимов Д.Ю., Ребриков Д.В. // Прикл. биохимия и микробиология. – 2006. – №42. – С. 485–488.

Алов И.А. Определение митотического режима ткани в патогистологической диагностике предраковых процессов и рака: метод. указания) / Алов И.А., Аспиз М.Е., Казанцева И.А. – М., 1973. – 143 с.

Канцерогенез / Под ред Д.Г.Заридзе. – М.: Медицина, 2004. – 576 с.

ПЦР «в реальном времени» / [Ребриков Д.В., Саматов Г.А., Трофимов Д.Ю., Семенов П.А., Савилова А.М., Кофиади И.А., Абрамов Д.Д.]; под ред. Д.В. Ребрикова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 215 с.

Садчиков В.Д. Дисплазия покровно-ямочного эпителия слизистой оболочки желудка / Садчиков В.Д. // Врачебное дело. – 1986. – №10. –С. 65–68.

Свердлов Е.Д. Перспективы использования достижений геномики в медицине: начало эры полногеномной медицинской генетики / Свердлов Е.Д. // Журн. патол. физиол. эксперим. терапии. – 2001. – №1. – С. 3–22.

Mullis K.B. Specific syntesis of DNA in vitro via a polymerase catalyzed chain reaction / Mullis K.B. and Faloona F. // Meth. Ensymol. – 1987. – №155. – C. 335–350.

Nagayo T. Dysplasia of the gastric mucosa and its relation to the precancerous state / Nagayo T. // GANN. – 1981. – Vol. 72, №6. – P. 813–823.

Tsanev R. Molecular mechanisms of cancer cells survival / Tsanev R. // J.BUON. – 2005. – №10. – P. 309–318.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження