№ 3 (2012)

Вересень-грудень 2012 р.

Зміст

Оригінальні дослідження

Особливості експресії протеїну клаудін (Claudin 11) при різних формах чоловічої неплідності PDF
S. V. Bazalytska, A.M. Romanenko, Yu. V. Persidsky
Комплексна патоморфологічна диференційна діагностика передпухлинних процесів і раку шлунка PDF
V.D. Markovskiy, A.V. Kharchenko
Сироватковий рівень протеїну C, фактора Bіллебранда, агрегація тромбоцитів і структурно-функціональні зміни серця ухворих на Q-інфаркт міокарда з гострою аневризмою лівого шлуночка PDF (Русский)
V.D. Syvolap, S.M. Kiselev
Взаємозв'язок морфофункціонального стану слизової оболонки стравоходу й кардіального відділу шлунка при ерозивній формі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби PDF (Русский)
V.D. Markovskiy, V.V. Gargin, V.V. Sakal
Проліферативна активність епідермоцитів у процесі загоєння при хімічному опіку ІІІа ступеня в експерименті PDF (Русский)
A.K. Zagorulko, E.P. Golubinskaya, T.G. Filonenko, A.A. Davydova, A.A. Birkun, E.N. Nesterov, N.Yu. Ozerova, T.V. Savina
Постнатальна морфологія гемато-енцефалічного бар’єра при гіпоксичному ушкодженні PDF (Русский)
E. V. Kikhtenko
Імуногістохімічне дослідження рецепторів естрогену і прогестерону у вогнищах ретроцервікального ендометріозу PDF
I. Yu. Oliynyk
Ультраструктура венозної стінки до та після лікування склерозуючим препаратом PDF
T.P. Segeda, V.A. Khodos, V.I. Zaritskaya
Патологічна анатомія плоду від матерів з ускладненою вагітністю PDF
A.F. Yakovtsova, V.D. Markovskiy, I.V. Sorokina, G.I. Gubina-Vakulik, V.V. Gargin, O.A. Omelchenko, M.S. Myroshnichenko, D.I. Galata, S.N. Potapov, A.S. Shapkin
Співвідношення еозинофільної інфільтрації в пухлині з рівнем інвазії пухлини та метастазами в регіональні лімфатичні вузли при раку прямої кишки PDF
Yu. O. Pospishil, H.R. Feshchur
Післянатальний розвиток щурів після введення тіоцетаму протягом вагітності PDF (Русский)
N.A. Voloshyn, I.A. Mazur, E.A. Grigoryeva, I.F. Belenichev, L.I. Kucherenko
Особливості формування нервової та кісткової системи у плодів після введення ноотропного препарату PDF (Русский)
G.V. Dovgal, E.A. Grigoryeva, M.B. Vovchenko
Морфологічні зміни тканин зубів з незавершеним формуванням кореня PDF
M.Ya. Pishkovtsi, Yu.V. Bisyarin
Імуногістохімічні особливості структур яєчників при синдромі полікістозних яєчників залежно від вікових аспектів PDF
I. Yu. Ganzhiy
Перисинусоїдально-центролобулярний фіброз печінки: особливості морфогенезу і параметри прогресії PDF (Русский)
V.A. Tumanskiy, Yu.A. Shebeko
Динаміка показників прооксидантно-антиоксидантної системи у хворих на хронічний гепатит с зі змішаною кріоглобулінемією на фоні різних схем патогенетичного лікування PDF
O.P. Mashko, E.V. Ryabokon
Рівень цистатину С та NT-pro-BNP у хворих на хронічну серцеву недостатність залежно від внутрішньоміокардіального напруження лівого шлуночка PDF
V.V. Syvolap, N.V. Tumanskaya, A.A. Popovych, L.M. Polyschuk
Мітопротективний ефект рецепторного антагоніста інтерлейкіну-1 при експериментальному церебральному інсульті PDF
E.V. Suprun, L.A. Gromov, I.F. Belenichev, A.M. Ishchenko, A.S. Suprun
Особливості варіабельності серцевого ритму у дітей з кардитами на фоні цитомегаловірусної інфекції PDF
T.V. Borysenko
Особливості транзиторної гіперглікемії при ішемічних гемісферальних інсультах у осіб з ожирінням PDF
M.Yu. Delva, N.V. Lytvynenko
Експресія пан-В-клітинних маркерів клітинами пухлини при різних варіантах класичної лімфоми Ходжкіна PDF
V. A. Gurtovyy
Патоморфологічні та імуногістохімічні зміни в головному мозку при мозкових інсультах в умовах порушення проникності гематоенцефалічного бар’єра
S.I. Tertyshny, V.E. Gulenko
Роль у танатогенезі генералізованого набряку мозку при ішемічному церебральному інфаркті (компьютерно-морфометричне дослідження) PDF
E.A. Dyadyk, Yu. F. Polkovnikov
Морфометричні показники гострого набухання й ущільнення нейронів у критичній зоні ішемічного інфаркту мозку PDF (Русский)
T.V. Shulyatnikova, V.A. Shavrin
Оцінка прогностичного потенціалу гіперсимпатикотонії у хворих на гіпертонічну хворобу III стадії з наслідками інфаркту мозку PDF (Русский)
I. N. Voloshyna

Клінічний випадок

Перехідноклітинна карцинома передміхурової залози: особливості клініки, пато- та морфогенезу PDF
M. I. Servetnyk, Yu.O. Pospishil
Випадок спостереження аденокарциноми аденогіпофізу за даними аутопсії PDF (Русский)
N.Yu. Ozerova, T.V. Savina, N.I. Pigidin, V.P. Grebenik, A.V. Ganzharin, M.B. Yanovskiy, K.M. Shatrova, E.P. Golubinskaya
Імплантаційні кератин-гранульоми товстої кишки у новонародженої дівчинки з гастрошизисом PDF
O. I. Boiko
Доброякісна метастазуюча лейоміома PDF (Русский)
A. A. Davydova

Сучасні діагностичні технології

Імуногістохімічне обгрунтування нової молекулярної класифікації раку молочної залози, її прогностичне і терапевтичне значення PDF (English)
Antonio Llombart Bosch

Матеріали наукових конференцій

4–5 жовтня 2012 року відбулась науково-практична конференція PDF
T T