№ 3 (2012)

Вересень-грудень 2012 р.

Зміст

Оригінальні дослідження

Особливості експресії протеїну клаудін (Claudin 11) при різних формах чоловічої неплідності PDF
S. V. Bazalytska
Комплексна патоморфологічна диференційна діагностика передпухлинних процесів і раку шлунка PDF
V. D. Markovskiy
Сироватковий рівень протеїну C, фактора Bіллебранда, агрегація тромбоцитів і структурно-функціональні зміни серця ухворих на Q-інфаркт міокарда з гострою аневризмою лівого шлуночка PDF (Русский)
V. D. Syvolap
Взаємозв'язок морфофункціонального стану слизової оболонки стравоходу й кардіального відділу шлунка при ерозивній формі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби PDF (Русский)
V. D. Markovskiy
Проліферативна активність епідермоцитів у процесі загоєння при хімічному опіку ІІІа ступеня в експерименті PDF (Русский)
A. K. Zagorulko
Постнатальна морфологія гемато-енцефалічного бар’єра при гіпоксичному ушкодженні PDF (Русский)
E. V. Kikhtenko
Імуногістохімічне дослідження рецепторів естрогену і прогестерону у вогнищах ретроцервікального ендометріозу PDF
I. Yu. Oliynyk
Ультраструктура венозної стінки до та після лікування склерозуючим препаратом PDF
T. P. Segeda
Патологічна анатомія плоду від матерів з ускладненою вагітністю PDF
A. F. Yakovtsova
Співвідношення еозинофільної інфільтрації в пухлині з рівнем інвазії пухлини та метастазами в регіональні лімфатичні вузли при раку прямої кишки PDF
Yu. O. Pospishil
Післянатальний розвиток щурів після введення тіоцетаму протягом вагітності PDF (Русский)
N. A. Voloshyn
Особливості формування нервової та кісткової системи у плодів після введення ноотропного препарату PDF (Русский)
G. V. Dovgal
Морфологічні зміни тканин зубів з незавершеним формуванням кореня PDF
M. Ya. Pishkovtsi
Імуногістохімічні особливості структур яєчників при синдромі полікістозних яєчників залежно від вікових аспектів PDF
I. Yu. Ganzhiy
Перисинусоїдально-центролобулярний фіброз печінки: особливості морфогенезу і параметри прогресії PDF (Русский)
V. A. Tumanskiy
Динаміка показників прооксидантно-антиоксидантної системи у хворих на хронічний гепатит с зі змішаною кріоглобулінемією на фоні різних схем патогенетичного лікування PDF
O. P. Mashko
Рівень цистатину С та NT-pro-BNP у хворих на хронічну серцеву недостатність залежно від внутрішньоміокардіального напруження лівого шлуночка PDF
V. V. Syvolap
Мітопротективний ефект рецепторного антагоніста інтерлейкіну-1 при експериментальному церебральному інсульті PDF
E. V. Suprun
Особливості варіабельності серцевого ритму у дітей з кардитами на фоні цитомегаловірусної інфекції PDF
T. V. Borysenko
Особливості транзиторної гіперглікемії при ішемічних гемісферальних інсультах у осіб з ожирінням PDF
M. Yu. Delva
Експресія пан-В-клітинних маркерів клітинами пухлини при різних варіантах класичної лімфоми Ходжкіна PDF
V. A. Gurtovyy
Патоморфологічні та імуногістохімічні зміни в головному мозку при мозкових інсультах в умовах порушення проникності гематоенцефалічного бар’єра
S. I. Tertyshny
Роль у танатогенезі генералізованого набряку мозку при ішемічному церебральному інфаркті (компьютерно-морфометричне дослідження) PDF
E. A. Dyadyk
Морфометричні показники гострого набухання й ущільнення нейронів у критичній зоні ішемічного інфаркту мозку PDF (Русский)
T. V. Shulyatnikova
Оцінка прогностичного потенціалу гіперсимпатикотонії у хворих на гіпертонічну хворобу III стадії з наслідками інфаркту мозку PDF (Русский)
I. N. Voloshyna

Клінічний випадок

Перехідноклітинна карцинома передміхурової залози: особливості клініки, пато- та морфогенезу PDF
M. I. Servetnyk
Випадок спостереження аденокарциноми аденогіпофізу за даними аутопсії PDF (Русский)
N. Yu. Ozerova
Імплантаційні кератин-гранульоми товстої кишки у новонародженої дівчинки з гастрошизисом PDF
O. I. Boiko
Доброякісна метастазуюча лейоміома PDF (Русский)
A. A. Davydova

Сучасні діагностичні технології

Імуногістохімічне обгрунтування нової молекулярної класифікації раку молочної залози, її прогностичне і терапевтичне значення PDF (English)
Antonio Llombart Bosch

Матеріали наукових конференцій

4–5 жовтня 2012 року відбулась науково-практична конференція PDF
T T